Życiowy start z DACHSER i Terre des homes

DACHSER i Terre des hommes od kilku lat angażują się w organizację szkoleń zawodowych dla młodych ludzi mieszkających w południowej Afryce. Podczas jednej z niedawno odbytych wizyt w ramach projektu Bernhard Simon, Chairman of the Supervisory Board w DACHSER i Joshua Hofert, Director of Communications w Terre des hommes, zapoznali się z postępami wspólnych przedsięwzięć. Przede wszystkim byli dumni z sukcesu sześciu młodych mieszkańców Livingstone w Zambii, którzy w wyniku uczestnictwa w programie wymiany realizowanym w Niemczech założyli własny start-up, firmę zajmującą się recyklingiem odpadów Trash4Cash.

DACHSER i Terre des hommes od kilku lat angażują się w działania na rzecz szkolenia zawodowego młodych ludzi w południowej Afryce.

Pierwszym punktem programu podczas wizyty był projekt szkoleniowy w Johannesburgu. DACHSER i Terre des hommes wspierają lokalną organizację „Outreach Foundation”, która pomaga marginalizowanym i przymusowo wysiedlanym młodym ludziom w zakresie dostępu do szkoleń zawodowych i zakładania działalności gospodarczej, a także zapewnia wsparcie psychospołeczne. Jest to szczególnie ważne dla dziewcząt i kobiet, które doświadczyły wykorzystywania seksualnego podczas ucieczki. Szczególnie cieszy fakt, że byli uczestnicy projektu odnoszą teraz sukcesy zawodowe. Przykładowo Puleng Florence Mokoena, Ntokozo Ndebele, Chiratidzo Masango i Annie Sungulele Kombozi. Te cztery młode kobiety, po ukończeniu kursów gastronomicznych i szkoleń biznesowych w ramach projektu, założyły odnoszącą sukcesy firmę „Tasty Treats”.

Młodzi ludzie, biorący udział w projekcie, mają również realną szansę na rozpoczęcie kariery w DACHSER RPA. W ramach „Learnership Program” spędzają dwanaście miesięcy, pracując w różnych działach i zdobywając wartościowe informacje na temat świata logistyki. Wielu z nich będzie mogło następnie rozpocząć stałą karierę w logistyce w DACHSER.

Wreszcie, w Zambii, w ramach programu wizyty, odbyło się otwarcie centrum recyklingu, w którym uczestniczył również burmistrz miasta Livingstone. Było to także spotkanie z szóstką młodych ludzi, którzy pięć lat temu w ramach programu wymiany odwiedzili Niemcy i siedzibę główną DACHSER w Kempten. Wizyta w lokalnym centrum recyklingu zainspirowała ich do założenia własnej firmy. Stało się tak, ponieważ Livingstone, liczące prawie 200 000 mieszkańców, produkuje dziennie nie mniej niż 90 ton odpadów. Ponad połowa z nich jest spalana prywatnie lub po prostu zakopywana – co stanowi zagrożenie dla środowiska i zdrowia.

„Nowe centrum przetwarzania odpadów ma dla mnie ogromne znaczenie. Pomaga ono ograniczyć ilość odpadów i chronić środowisko. Ponadto umożliwia młodym ludziom, takim jak ja, zarabianie pieniędzy” – mówi Lweendo Habanyama (21), jeden z uczestników projektu. Młodzi ludzie z projektu nie tylko pomagają utrzymać środowisko w czystości, ale także dzięki Trash4Cash, zarabiają na życie. Zasada jest prosta: surowce wtórne są sprzedawane ­– osoby, które przynoszą odpady, otrzymują za nie pieniądze. W akcji bierze udział 250 młodych osób. Obecnie zbierają oni prawie 20 procent plastikowych i papierowych odpadów w Livingstone. Jest to sytuacja korzystna zarówno dla ludzi, jak i środowiska.

Flagowy projekt Trash4Cash

„Trash4Cash to flagowy projekt i jestem niesamowicie dumny z jego założycieli. Podążają oni za tradycją ducha przedsiębiorczości, który zmotywował również mojego dziadka do założenia własnej firmy transportowej – DACHSER i to w środku globalnego kryzysu gospodarczego w 1930 roku” - mówi Bernhard Simon. „Rynek pracy w krajach Globalnego Południa nie wzrośnie wystarczająco szybko w najbliższej przyszłości, aby wchłonąć wielu utalentowanych młodych ludzi. Rozwiązaniem jest samozatrudnienie. Warto, aby młodzi ludzie byli przedsiębiorczy i wzięli przyszłość w swoje ręce. To właśnie osiągnęła ta szóstka młodych ludzi: są teraz odnoszącymi sukcesy przedsiębiorcami, stworzyli własne dochody, biorą odpowiedzialność za czyste środowisko, tworzą miejsca pracy i umożliwiają wszystkim, którzy zbierają surowce wtórne w wioskach, uzyskanie dodatkowego dochodu”.

DACHSER na całym świecie
Skontaktuj się z nami
Kontakt Michał Tomczak