DACHSER notuje zrównoważony wzrost

Rok 2018 był dla grupy DACHSER kolejnym okresem znacznego wzrostu. Dostawca usług logistycznych zwiększył skonsolidowane przychody netto o 5,5% do 5,57 mld euro. Liczba przesyłek wzrosła o 2,5%, tj. do 83,7 mln, a tonaż o 3,0% - do 41,3 mln ton. Łączna liczba pracowników wyniosła 30 609, co oznacza wzrost o 1 511 wobec ubiegłego roku i jednocześnie kolejny rekord.

DACHSER notuje zrównoważony wzrost
DACHSER notuje zrównoważony wzrost

Wzrost biznesu dostawcy logistycznego został ponownie wzmocniony przez warunki gospodarcze. Pewne wyzwania stały się jednak coraz bardziej widoczne: niedobory zawodowych kierowców i kadry magazynowej, potencjalna mniejsza dostępność przestrzeni ładunkowej związana z nasilonymi szczytami sezonowymi, rosnąca niepewność co do zakazów wjazdu pojazdów napędzanych ropą naftową, Brexitu i przyszłego układu międzynarodowych relacji handlowych. „W 2018 roku stało się jasne, że logistyka musi skupić się na efektywnym zarządzaniu coraz bardziej ograniczonymi zasobami”, wyjaśnia Bernhard Simon, CEO DACHSER. „W tym kontekście ważne jest, aby zarządzać rozwojem przez pryzmat celu, czyniąc to w taki sposób, aby utrzymać zdrową równowagę między jakością, procesami i kosztami. Tylko bowiem zrównoważony wzrost przyniesie korzyści naszym pracownikom i klientom”.

Wszystkie cztery regionalne jednostki biznesowe przyczyniły się do znaczącego wzmocnienia sieci.

Bernhard Simon, CEO DACHSER

Rozwój biznesowy w poszczególnych obszarach

W 2018 r. obszar biznesowy DACHSER Road Logistics - obejmujący transport i magazynowanie towarów przemysłowych (European Logistics) oraz żywności (Food Logistics) - dynamicznie się rozwijał, zwiększając skonsolidowane przychody netto o 6,6% do 4,47 mld euro.

Największy wzrost przychodów netto nastąpił w przypadku linii biznesowej European Logistics (EL) - o 7,0%, tj. do 3,55 mld euro. Zarówno przesyłki, jak i tonaż zwiększyły się o 3,1%. „Wszystkie cztery regionalne jednostki biznesowe przyczyniły się do znaczącego wzmocnienia sieci. Efekty sieciowe w działalności eksportowej sprawiają, że jednostki biznesowe EL nadal się rozwijają i wzajemnie napędzają swój wzrost”, mówi Simon.

DACHSER Food Logistics również odnotował wysokie dane przychodowe za 2018 r. Skonsolidowane przychody netto wzrosły o 5,3% do 917 mln euro. Praktycznie niezmieniona liczba przesyłek w porównaniu z poprzednim rokiem została skompensowana wzrostem tonażu o 2,0%. „Kontynuacja naszej strategii jakości przynosi wyraźne pozytywne efekty. DACHSER Food Logistics rozwija się od wielu lat i generuje wzrost dzięki krajowym transportom i logistyce kontraktowej. Odnotowaliśmy również atrakcyjne stopy wzrostu w transporcie transgranicznym”, informuje Simon. „Z drugiej strony niedobory przestrzeni ładunkowej oraz braki kierowców i sezonowe wahania wolumenu uderzają w ten segment”.

Obszar biznesowy Air & Sea Logistics ponownie pokazał swój zmienny charakter. W wyniku wpływu czynnika kursowego, malejących stawek przewozowych i spadku wolumenu na trasie Chiny-Europa, skonsolidowane przychody netto utrzymały się na poziomie około 1,19 mld euro. 2,9-procentowy spadek liczby przesyłek został skompensowany wzrostem tonażu - zwłaszcza w transporcie morskim - o 6,6%. „Dążymy do zastąpienia do roku 2020 wszystkich niezintegrowanych rozwiązań naszym autorskim systemem do zarządzania transportem - Othello. W 2018 r. zakończyliśmy wdrażanie systemu w Chinach, co było kamieniem milowym w tym projekcie”, wyjaśnia Simon. - „Kluczem do zrównoważonego rozwoju w transporcie lotniczym i morskim jest opanowanie i zarządzanie złożonymi środowiskami oraz głęboka integracja naszych systemów logistycznych. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku europejskiego transportu drogowego, nasze inwestycje w integrację i standaryzację również w tym obszarze przyniosą wymierny efekt”.

Inwestycje w sieć i personel

W czasach ograniczonych zasobów inwestycje w personel, przestrzeń ładunkową i innowacje mają kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju DACHSER. W 2018 r. firma zainwestowała 126 mln euro w obiekty logistyczne, systemy informatyczne i wyposażenie. W 2019 r. grupa przeznaczy na ten cel 234 mln euro. DACHSER kładzie również silny nacisk na szkolenia, co przyniosło pozytywne efekty, szczególnie w przypadku szkoleń zawodowych kierowców. „Obecnie mamy 207 osób przygotowujących się do zawodu kierowcy w ramach spółki DACHSER Service & Ausbildungs GmbH, co czyni nas jednym z największych ośrodków szkolenia kierowców w Niemczech. W następnym kroku skoncentrujemy się na kadrze pracującej w magazynach i terminalach przeładunkowych”, mówi Simon.

DACHSER na całym świecie
Skontaktuj się z nami