Kariera Mediaroom

Witamy na naszej stronie internetowej!

Na tej stronie znajdziecie Państwo wszystko o naszych usługach oraz najnowsze informacje o firmie.

Track & Trace
Informacja o przesyłce

Mediaroom

16.04.2024
Transport morski drobnicowy

Ataki na statki towarowe na Morzu Czerwonym i związane z nimi zmiany trasy i opóźnienia, stają się coraz większym zagrożeniem dla płynnego transportu towarów, a tym samym również dla handlu międzynarodowego. Poruszamy ten temat w rozmowie z Christianem Krusem, Head of Global Ocean Freight LCL w DACHSER, który wyjaśnia rolę interkontynentalnego transportu drobnicowego, usług LCL (Less-than-Container-Load) oraz szczególnych korzyści, jakie przynoszą one klientom.

11.04.2024
DACHSER przejmuje firmę Brummer, dostawcę logistyki żywności

DACHSER wzmacnia swoją sieć transportu i przechowywania żywności w Europie poprzez przejęcie Brummer, wieloletniego partnera European Food Network w zakresie transportu żywności w kontrolowanej temperaturze na trasach między Niemcami, Austrią i krajami sąsiednimi.

2
08.04.2024
DACHSER rozszerza portfolio usług dla dostaw B2C

Oczekiwania konsumentów wobec handlu detalicznego są aktualnie bardzo wysokie: chcą robić zakupy oraz otrzymywać zamówione produkty w dogodnym dla siebie miejscu i czasie. W niezwykle konkurencyjnym środowisku rynkowym najlepiej radzą sobie sprzedawcy detaliczni, którzy sprzedają towary za pośrednictwem pełnego zakresu kanałów sprzedaży – od sklepów stacjonarnych po sklepy internetowe i handel mobilny. U podstaw tak wyszukanych koncepcji sprzedaży wielokanałowej leżą wydajne łańcuchy dostaw cechujące się elastycznością w zakresie adaptacji.

04.04.2024
DACHSER wzmacnia transport lotniczy i morski w krajach nordyckich

Z początkiem roku Mattias Kellgren objął stanowisko dyrektora zarządzającego Air & Sea Logistics Nordic. To ważny krok w kierunku umocnienia działalności operatora logistycznego w zakresie frachtu lotniczego i morskiego w regionie.

02.04.2024
Müller Fresh Food Logistics został partnerem European Food Network 

Holenderska spółka zależna DACHSER zajmująca się logistyką żywności, Müller Fresh Food Logistics, oficjalnie z dniem 1 stycznia 2024 roku została partnerem European Food Network (EFN). DACHSER przejął firmę na początku 2023 roku i od tego czasu z powodzeniem podąża ścieżką współpracy i integracji. Dzięki temu, że Müller jest silnym partnerem w krajach Beneluksu, posunięcie to znacznie wzmacnia ogólnoeuropejską sieć dystrybucji żywności.

2
28.03.2024
DACHSER utrzymuje kurs i rozszerza swoją globalną sieć

Po „boomie” gospodarczym w logistyce wynikającym z pandemii koronawirusa i ogólnoświatowych zakłóceń w łańcuchach dostaw, w 2023 r. branża powróciła do normalności. DACHSER był wśród firm, których rok finansowy charakteryzował się słabym popytem na usługi logistyczne wobec znacznej nadwyżki mocy produkcyjnych i gwałtownego spadku stawek frachtu lotniczego i morskiego.

2
25.03.2024
Zrównoważone łańcuchy dostaw w branży chemicznej 

Pilna potrzeba redukcji emisji CO2 wymaga od firm działających w branży chemicznej zwiększania wydajności procesów, bardziej ekologicznego podejścia i poprawy efektywności energetycznej. Przy doborze skutecznych rozwiązań proekologicznych kluczowa jest wiedza na temat emisji gazów cieplarnianych na każdym etapie prowadzonej działalności. Dlatego tak ważny jest wybór partnera logistycznego, który monitoruje i raportuje wielkość emisji gazów cieplarnianych w całym łańcuchu dostaw.

22.03.2024
Rozszerzenie Europejskiego Systemu Handlu Emisjami

Unia Europejska (UE) ma ważny cel – do 2050 roku uczynić Europę neutralną dla klimatu. Aby to osiągnąć, Komisja Europejska stworzyła kompleksowy plan działań zwany „Zielonym Ładem”, który uwzględnia również europejskie środki transportu, a tym samym żeglugę. Zgodnie z Zielonym Ładem, do 2050 roku emisje związane z transportem mają zostać zmniejszone o 90 procent. Dotyczy to również europejskiego transportu morskiego, którego udział w całkowitej emisji gazów cieplarnianych w sektorze transportu wynosi około 13 procent.

Dzięki różnym działaniom zainicjowanym przez UE i Międzynarodową Organizację Morską, branża już od lat pracuje nad zmniejszeniem wynikających z tego emisji. W tym celu w 2024 r. UE postanowiła rozszerzyć europejski system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) na transport morski. Do tej pory był to instrument dla ruchu lotniczego w Europie.

18.03.2024
Roman Müller na czele DACHSER ASL w regionie Azji i Pacyfiku

Od 1 stycznia br. Roman Müller zastąpił Edoardo Podestę na stanowisku dyrektora zarządzającego DACHSER Air & Sea Logistics w regionie Azji i Pacyfiku (ASL APAC), który przeszedł na emeryturę po ponad 20 latach pracy w DACHSER.

3
14.03.2024
Droga do bardziej zrównoważonego rozwoju

Wspólne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju: sposób, w jaki Ricola i DACHSER stale zmniejszają emisję CO₂ w całym globalnym łańcuchu dostaw szwajcarskiego producenta kropli ziołowych. Przedstawiamy raport na temat ponownego opracowania i zmiany trasy naszej współpracy zorientowanej na wartościach.

Dowiedz się więcej

DACHSER w Polsce (stan na rok 2023)

191700000
Przychody w PLN (netto skonsol.)
10
Liczba oddziałów
2000000
Liczba przesyłek
więcej

Lokalizacje na świecie

Dane kontaktowe naszych oddziałów

Czy masz prośbę lub pytanie? Tutaj można znaleźć informacje kontaktowe naszych oddziałów na całym świecie.

Lokalizacja wyszukiwania