Kariera Mediaroom

Impressum

DACHSER Sp. z o. o.
Siedziba spółki: Sosnowiec
15b • 95-010 Stryków
Tel. + 48 42 710 65 00
Fax. + 48 42 710 65 19

dachser.strykow@dachser.com
dachser.com.pl

Zarząd: Jarosław Witkowski, Wolfgang Reinel
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

nr KRS: 0000054539
NIP: PL728-10-06-020
kapitał zakładowy: 4.780.386,00 PLN.

Działalność prowadzona jest w oparciu o Ogólne Warunki Handlowe DACHSER (OWH DACHSER), w wersji obowiązującej dla transportu drogowego, dla usług składowania oraz w wersji obowiązującej dla spedycji lotniczej i morskiej, aktualne w dniu złożenia zlecenia. OWH DACHSER dostępne są pod adresem dachser.pl.

Osoba kontaktowa:
Michał Tomczak and Bernadeta Forgacz

Odpowiedzialność za tę stronę:

DACHSER SE
Siedziba
Ulica Thomas-Dachser 2
87439 Kempten

Tel.: +49 831 59 160
Fax: +49 831 5916 7777
info@dachser.com
dachser.com

Wpis do rejestru:
Kempten, Commercial Court Kempten Commercial Register No. 12407

Zarząd:
Burkhard Eling (przewodniczący), Stefan Hohm, Dr. Tobias Burger, Alexander Tonn, Andreas Fritsch, Marc Meier, Wolfgang Reinel.

Przewodniczący Rady Nadzorczej:
Bernhard Simon

Numer VAT:
DE815512007