Wyznaczyliśmy kierunek

Rok 2021 był czasem różnych wyzwań, którym sprostaliśmy, zachowując stabilność i odporność na kryzys. Równocześnie wyznaczyliśmy strategiczny kierunek naszych działań, szczególnie w zakresie ochrony klimatu – podsumował Burkhard Eling, CEO DACHSER.

Burkhard Eling, CEO DACHSER

Ostatnie 12 miesięcy upłynęło pod znakiem problemów i wąskich gardeł w globalnych łańcuchach dostaw. Kryzys spowodowany pandemią, a także ekstremalne warunki pogodowe i blokada Kanału Sueskiego ujawniły tak wiele słabych punktów globalnej infrastruktury logistycznej, że coraz częściej mówi się o „nowej gospodarce niedoborów” – a to zagraża wzrostowi gospodarczemu.

Mimo to razem z naszymi klientami i partnerami biznesowymi stanowimy silny zespół, dlatego udało nam się utrzymać ciągłość globalnych łańcuchów dostaw i zapewnić wysoką jakość usług. Było to możliwe dzięki naszej prężnie działającej sieci. W tym samym czasie wyznaczyliśmy sobie strategiczny kierunek na przyszłość, który pozwoli nam stawić czoła nowym wyzwaniom.

COP26, konferencja ONZ w sprawie zmian klimatu, która odbyła się w tym roku w Glasgow, zwróciła uwagę na jedną z tych kwestii. W nadchodzących latach głównym globalnym celem będzie zrównoważony rozwój. Nasza branża nie jest wyjątkiem, kurs na bardziej zrównoważoną logistykę został już dawno wyznaczony. Droga ta będzie jednak pełna wyzwań, między innymi dlatego, że kluczowe technologie są jeszcze w mniejszym lub większym stopniu na wczesnym etapie rozwoju.

Trwałe zaangażowanie w zrównoważony rozwój

DACHSER w pełni angażuje się w kwestię ochrony klimatu i aktywnie działa w tym zakresie. Obecnie rozszerzamy na jedenaście europejskich metropolii naszą koncepcję bezemisyjnej logistyki miejskiej, wprowadzamy naczepy typu mega i inwestujemy w fotowoltaikę. Od 2022 roku będziemy kupować energię elektryczną wyłącznie ze źródeł odnawialnych. Ponadto kupimy więcej samochodów dostawczych z napędem elektrycznym i stacji ładowania, rozpoczniemy testy ciężarówek na wodór i będziemy stopniowo przekształcać naszą flotę samochodów służbowych.

Te małe kroki stanowią nasze długoterminowe zobowiązanie do zrównoważonego rozwoju. Będziemy podążać tą drogą wspólnie z klientami, pracownikami, producentami pojazdów i partnerami, ponieważ jedynym sposobem na osiągnięcie globalnych celów klimatycznych jest połączenie naszych wysiłków.

Kontakt Anna Szalek-Kowalska