DACHSER i FERCAM wzmacniają działalność w zakresie transportu drobnicowego i logistyki kontraktowej we Włoszech

Wieloletnia współpraca doprowadziła do założenia spółki joint venture zajmującej się transportem drobnicowym i logistyką kontraktową.

FERCAM zamierza przenieść swoje działy dystrybucji (drobnica) i logistyki (logistyka kontraktowa) do spółki joint venture z DACHSER pod nazwą "DACHSER & FERCAM Italia S.r.l.". 80-procentowy udział Dachser w nowym przedsięwzięciu wzmacnia i uzupełnia europejską sieć firmy. Przeniesienie kontroli nadal podlega zatwierdzeniu przez odpowiednie organy ochrony konkurencji.

Dzięki 80-procentowemu udziałowi w nowym przedsięwzięciu DACHSER & FERCAM Italia S.r.l., DACHSER wzmacnia i uzupełnia swoją europejską sieć.
Dzięki 80-procentowemu udziałowi w nowym przedsięwzięciu DACHSER & FERCAM Italia S.r.l., DACHSER wzmacnia i uzupełnia swoją europejską sieć.

Zgodnie z warunkami umowy podpisanej przez obie firmy, FERCAM do końca roku przekaże swoje odziały Dystrybucji FERCAM i Logistyki FERCAM, od FERCAM AG i zintegruje je z nową firmą. Te dwa oddziały, zatrudniające 920 osób w 43 lokalizacjach we Włoszech, w 2022 roku wygenerowały przychody w wysokości około 400 milionów euro.

Od początku 2024 r. nowa, niezależna firma będzie działać pod nazwą "DACHSER & FERCAM Italia S.r.l." i będzie podlegać bezpośrednio Alexandrowi Tonnowi, COO Road Logistics w DACHSER. Tak jak wcześniej, działalność w zakresie transportu drobnicowego i logistyki kontraktowej we Włoszech, będzie zarządzana przez dr Gianfranco Brillante, Distribution and Logistics manager w FERCAM i jego sprawdzony zespół, którego doświadczenie zapewni ciągłość na włoskim rynku. FERCAM AG będzie właścicielem 20-procentowego udziału w DACHSER & FERCAM Italia S.r.l. 

FERCAM Transport (krajowy i międzynarodowy transport drogowy i kolejowy), FERCAM Air & Ocean oraz FERCAM Special Services (Fine Art, Fairs & Events, Home Delivery, Removals & Relocation, Archive & Documents Management) - w tym wszystkie międzynarodowe filie - pozostają wyłączną własnością FERCAM AG i nie staną się częścią nowego joint venture. FERCAM planuje promować dalszy rozwój i internacjonalizację tych działów w przyszłości, w tym także za granicą. 

"Jako firmy rodzinne, DACHSER i FERCAM, łączy zrozumienie zarządzania zorientowanego na wartości, które zapewnia przyszłą rentowność firmy przez pokolenia. Dlatego tym bardziej cieszymy się, że teraz jeszcze bardziej wzmacniamy naszą więź, opierając się na naszej 20-letniej współpracy, aby założyć to wspólne przedsięwzięcie we Włoszech" - mówi Bernhard Simon, Chairman of the Supervisory Board w DACHSER. 

"DACHSER to dynamicznie rozwijająca się firma rodzinna o podobnych celach i krótkich kanałach decyzyjnych, dzięki czemu jest dla nas doskonałym i niezawodnym partnerem we wszystkich europejskich transportach. Jednak w trakcie naszej współpracy warunki znacznie się zmieniły, a udział w rynku skoncentrował się tylko na kilku europejskich i globalnych graczach. Dlatego zdecydowaliśmy się na utworzenie spółki joint venture zajmującej się wyłącznie transportem drobnicowym i logistyką kontraktową. Jest to sytuacja korzystna dla obu stron", mówi Thomas Baumgartner, Chairman of the Supervisory Board w FERCAM. "Pozwala nam to dalej wzmacniać więzi z firmą partnerską, jednocześnie umacniając naszą własną pozycję" — wyjaśnia Hannes Baumgartner, Managing Director w Fercam. "Bycie częścią europejskiej sieci DACHSER otwiera nowe możliwości rozwoju, zwłaszcza w eksporcie. Zapewnia to bezpieczeństwo i stabilność na przyszłość".

Dzięki temu przejęciu wypełniamy ostatnią lukę i uzupełniamy naszą własną sieć drobnicową i logistyki kontraktowej na głównych rynkach Europy kontynentalnej.

Burkhard Eling, CEO of DACHSER

Uzupełnienie europejskiej sieci

Przejęcie większości udziałów w firmie FERCAM zajmującej się transportem drobnicowym i logistyką kontraktową jest trzecią dużą akwizycją dokonaną przez DACHSER w celu rozszerzenia swojej sieci transportowej i logistycznej w Europie, po Graveleau (Francja, 1999 r.) i Azkar (Hiszpania, 2013 r.). "Dzięki temu przejęciu wypełniamy ostatnią lukę i uzupełniamy naszą własną sieć drobnicową i logistyki kontraktowej na głównych rynkach Europy kontynentalnej" - wyjaśnia Burkhard Eling, CEO DACHSER. " Naszym celem nadal pozostaje rozwój w sposób organiczny i zrównoważony. Ponadto w tym roku wzmocniliśmy naszą obecność na kluczowych rynkach, takich jak Beneluks, Australia, Japonia, a teraz poprzez ukierunkowane przejęcia także Włochy”.

Dzięki wieloletniej współpracy, DACHSER i FERCAM są już w pełni zsynchronizowane, jeśli chodzi o operacyjną obsługę przesyłek drobnicowych.
Dzięki wieloletniej współpracy, DACHSER i FERCAM są już w pełni zsynchronizowane, jeśli chodzi o operacyjną obsługę przesyłek drobnicowych.

"DACHSER i FERCAM współpracują ze znacznym sukcesem od 20 lat W tym czasie bardzo dobrze się poznaliśmy i doceniliśmy się nawzajem" - dodaje Alexander Tonn, COO Road Logistics w DACHSER. Rodzinna firma FERCAM, z siedzibą w Bolzano w Południowym Tyrolu, od początku partnerstwa zajmuje się dystrybucją wszystkich przesyłek drobnicowych z towarami przemysłowymi i konsumenckimi z europejskiej sieci DACHSER we Włoszech i dostarcza do niej odpowiednie przesyłki z Włoch. "FERCAM gwarantuje ciągłość działania i wiedzę ekspercką we Włoszech. Dzięki temu przejęciu i innym inwestycjom możemy jeszcze bardziej przyspieszyć nasz rozwój - zwłaszcza na rynku włoskim - i dalej podnosić jakość naszej oferty. Nasi klienci w Europie, we Włoszech i na całym świecie skorzystają ze spójnych procesów i jednolitych systemów w perspektywie średnioterminowej" - mówi Tonn odnosząc się do synergii i benefitów dla klientów wynikających z nowego joint venture. 

Dzięki wieloletniej współpracy, DACHSER i FERCAM są już w pełni zsynchronizowane, jeśli chodzi o operacyjną obsługę przesyłek drobnicowych. FERCAM stale inwestuje w swoje zaplecze logistyczne, systemy cyfrowe i ochronę klimatu - obie firmy doskonale do siebie pasują również pod tym względem. 

Bycie częścią europejskiej sieci DACHSER otwiera nowe możliwości rozwoju, zwłaszcza w eksporcie. Zapewnia to bezpieczeństwo i stabilność na przyszłość.

Hannes Baumgartner, Managing Director of FERCAM

Wspólne przedsięwzięcie bez powielania struktur

Europejska linia biznesowa DACHSER Logistics nie miała wcześniej żadnych własnych lokalizacji we Włoszech, więc joint venture nie spowoduje powielenia struktur. Wszyscy pracownicy działów dystrybucji i logistyki Fercam będą pracować dla DACHSER & Fercam Italia. Nabycie przez DACHSER udziałów w tych dwóch sekcjach jest również symbolem zaangażowania firmy w dodatkowe, zrównoważone inwestycje we włoskich lokalizacjach.

W linii biznesowej Food Logistics, która zajmuje się transportem i przechowywaniem mrożonych i świeżych produktów spożywczych, DACHSER jest obecny we Włoszech od 2017 roku w trzech lokalizacjach i zatrudnia około 270 pracowników.

DACHSER na całym świecie
Skontaktuj się z nami
Kontakt Bernadeta Forgacz