Pozorne oszczędności – czyli gdzie szukać wartości w logistyce?  

W obliczu spowolnienia gospodarczego oszczędzanie nabiera zupełnie nowego wymiaru i w praktyce oznacza większą niż kiedykolwiek dbałość o jakość usług świadczonych na rzecz kontrahentów biznesowych. Utrata choćby jednego zlecenia to często strata, na jaką firmy nie mogą sobie pozwolić. Dlatego, zamiast szukać najtańszych dostawców usług logistycznych, lepiej zainwestować w sprawdzone, jakościowe i skoncentrowane na niezawodności partnerstwa, szczególnie istotne w logistyce artykułów chemicznych.

Szukając partnera logistycznego warto wziąć pod uwagę… przyszłość.
Szukając partnera logistycznego warto wziąć pod uwagę… przyszłość.

Rynek producentów chemii

Pierwszy kwartał 2023 rok był dla producentów chemikaliów i wyrobów chemicznych w Polsce okresem spadków. Spadły przychody (-5 proc. q/q, -8 proc. r/r), mocno zmalał wynik finansowy netto (1,0 mld zł; -4 proc. q/q, -64 proc. r/r), a rentowność była niższa niż w 3q22, czyli w okresie szczytów cenowych na rynku gazu. Największe spadki notowali głównie producenci nawozów i tworzyw sztucznych. Tu wyzwaniem okazały się rosnące ceny surowców, spadek popytu i cen frachtu. Analitycy przewidują dalsze pogarszanie się wyników w kolejnych kwartałach (źródło: PKO Bank Polski, Kwartalnik Branżowy 2023).

Polski rynek artykułów chemicznych, który już i tak po minionym roku nie jest w najlepszej kondycji, dotknęły także wysokie ceny gazu i energii, inflacja, wahania kursów walut, zmieniające się ceny surowców do produkcji, a także modyfikacje w regulacjach i wymaganiach prawnych.

Polacy kupują mniej

Spadek sprzedaży detalicznej to jedno z większych wyzwań tego roku. Pogłębiająca się recesja konsumencka widoczna jest już w sprzedaży detalicznej kosmetyków. Jak wskazują szacunki z czerwca 2023 roku, w grupie produktów „farmaceutyki i kosmetyki” sprzedaż utrzymała się na tym samym poziomie co przed rokiem (źródło: GUS, Dynamika sprzedaży detalicznej w czerwcu 2023 roku). Biorąc pod uwagę, że Polacy rekompensując sobie konieczność zrezygnowania z dóbr luksusowych, w alternatywie wybierają tańsze, poprawiające nastrój zakupy w drogeriach, wynik ten jest niepokojący. Do końca tego roku można oczekiwać utrzymującej się mniejszej dynamiki wzrostu.

Potwierdzają to dane Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia, z których wynika, że w 2022 roku w przeciętnym polskim domu zakupiono średnio o 300 gramów mniej kosmetyków niż rok wcześniej. Co oznacza, że Polacy kupili niespełna 180 tys. ton kosmetyków.

Jak przekuć inwestycje w oszczędzanie?

Przykłady wpływu kryzysu na różne gałęzie przemysłu chemicznego można mnożyć, aktualne jednak pozostaje pytanie: jak w obliczu tych wyzwań skutecznie chronić interesy firmy i nie pogłębiać już powstałych strat? Obniżenie kosztów to często pierwsza myśl przedsiębiorców szukających szybkich rozwiązań. Jednak czy to najlepszy kierunek?

Zniszczone produkty, opóźnienia dostaw, problemy z ubezpieczeniem przewozu to tylko niektóre z konsekwencji pozornych oszczędności, wynikających z wyboru operatora logistycznego wyłącznie na podstawie ceny usługi. W przypadku logistyki chemii są to bardzo kosztowne zaniedbania. Jak zatem w czasach kryzysu, czarnych łabędzi, ciągłych zmian i niepewności dokonać wyboru dostawcy usług logistycznych?

Zdajemy sobie sprawę, że bieżąca sytuacja gospodarcza jest pełna wyzwań i zmusza do podejmowania decyzji, których celem jest poszukiwanie oszczędności. Jednak, jeśli chodzi o usługi logistyczne, wybieranie dostawcy jedynie na podstawie ceny, w dłuższej perspektywie, może okazać się kosztowne. Dlatego przy wyborze partnera logistycznego warto rozważyć także inne czynniki

 

Ewelina Staszewska -Kobiela, Kierownik Rozwoju Biznesu Polska DACHSER Chem Logistics

Niezawodność

W czasach kryzysu, kiedy utrzymanie płynności operacyjnej jest kluczowe, nie ma miejsca na żadne opóźnienia, uszkodzenia towaru, czy nawet brak komunikacji.

Należy pamiętać, że niska cena nie zawsze idzie w parze z wysoką jakością usług logistycznych. Wybierając dostawcę, należy wziąć pod uwagę jego doświadczenie, reputację, a także zdolność do dostarczania towarów lub usług zgodnie z oczekiwaniami. W DACHSER Chem Logistic mamy bardzo duże doświadczenie we współpracy z tak wymagającymi partnerami biznesowymi, jak Amazon, czy sieci drogeryjne lub sklepy DIY. Tego typy współpraca wymaga niezwykłej dokładności i skuteczności, bo opóźnienia często wiążą się z karami umownymi dla producentów, a jeśli się to powtarza to nawet z utratą kontraktu – dodaje Ewelina Staszewska-Kobiela.

Jakość obsługi klienta

Wybierając operatora usług logistycznych, należy zwrócić uwagę również na jego zdolność do skutecznej komunikacji, elastycznego reagowania na zmieniające się wymagania i rozwiązywanie problemów. Współpraca z partnerem logistycznym, który traktuje biznes klienta priorytetowo i zapewnia wysoką jakość obsługi, może znacząco wpłynąć na zdolność do przetrwania, a nawet mimo trudnych warunków, do rozwoju.

Przykładem może być sytuacja, w której producent dowiaduje się o uszkodzonym towarze od swojego klienta, zamiast od operatora logistycznego, co w branży jest dość powszechnym zjawiskiem. Dlatego warto zwrócić szczególną uwagę na tę kwestię i zastanowić się, czy partner biznesowy potrafi efektywnie komunikować wszelkie problemy. Informacje o potencjalnych trudnościach na wczesnym etapie, umożliwiają producentowi podejmowanie natychmiastowych działań naprawczych. Dzięki temu można ograniczyć skutki uszkodzeń, zminimalizować straty i zwiększyć zaufanie klienta.

Bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój

W transporcie chemikaliów, a w szczególności towarów niebezpiecznych, ważne jest, aby dostawca usług logistycznych był w stanie wychwycić wszelkie niezgodności w dokumentacji przewozowej, zanim przesyłka wyruszy w drogę. Znalezienie tego rodzaju nieprawidłowości przez inspekcje ruchu drogowego może wiązać się z karami. Operatorzy, którzy inwestują w nowoczesne technologie, monitorują swoje procesy logistyczne i podejmują działania mające na celu minimalizację wpływu źródła na środowisko naturalne, mogą zapewnić większe bezpieczeństwo przesyłek oraz przyczynić się do ograniczenia negatywnego wpływu na planetę. W dłuższej perspektywie, partnerstwo z odpowiedzialnym dostawcą logistycznym może przynieść korzyści finansowe i wizerunkowe dla firmy.

„W czasach spowolnienia gospodarczego, wybierając usługi przewozowe, powinniśmy zwrócić uwagę na wszystkie elementy, które składają się na koszt przewozu oraz odpowiedzieć sobie na kilka kluczowych pytań. Jaki jest czas transportu dla towarów niebezpiecznych oferowany przez operatora logistycznego? Czy wszystkie linie przewozowe są dostosowane do transportu takich produktów? Czy operator posiada doświadczenie w obsłudze systemów awizacji w drogeriach? Ile okien czasowych per dzień mają do dyspozycji w poszczególnych drogeriach, sklepach typu DIY, itp.? Czy operator logistyczny ma własną agencją celną oraz miejsce uznane aby przyspieszyć odprawę celną? Czy mamy możliwość śledzenia przesyłki w czasie rzeczywistym na każdym etapie łańcucha dostaw? Reasumując, zabezpieczenie przesyłki powinno być priorytetem, ale też stanowić wartość dodaną dla przedsiębiorstwa. Nie tylko pod względem kosztów, ale także jakości, zaufania i zgodności z celami biznesowymi współpracujących firm” – podsumowuje Ewelina Staszewska-Kobiela.

Innowacyjność i dostosowanie do zmian

Zdolność do innowacji i elastycznego reagowania na zmieniające się wymagania stały się kluczowe w obecnych czasach. Partner logistyczny, który posiada zaawansowane technologie, umożliwia śledzenie przesyłek w czasie rzeczywistym, oferuje różne formy dostawy i proponuje nowe strategie logistyczne, może zapewnić przewagę konkurencyjną i wesprzeć firmę w utrzymaniu stabilnego kursu. W DACHSER Chem Logistics codziennością jest wykorzystanie nowoczesnych technologii do podnoszenia jakości oferowanych usług.

W ramach struktury DACHSER działa jednostka Supply Chain Optimization, której zadaniem jest dopasowanie operacji łańcucha dostaw klienta w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności. Ta optymalizacja opiera się na kluczowych wskaźnikach efektywności, obejmujących zarówno ogólne koszty operacyjne, jak i zwroty z zapasów firmy.

Charakterystyczne dla tego zespołu jest holistyczne podejście i systematyczna analiza struktur, które w przeszłości były skuteczne, ale mogą wymagać dostosowania do nowych wyzwań. Supply Chain Optimization to również uzyskiwanie przejrzystości w łańcuchu dostaw poprzez przygotowanie danych oraz wizualizację bieżącej konfiguracji. Ponadto, zespół opracowuje różnorodne scenariusze, które koncentrują się na celach zdefiniowanych wspólnie z klientem.

Szukając partnera logistycznego warto wziąć pod uwagę… przyszłość. Teraz, gdy presja cenowa jest duża, część dostawców ogranicza koszty do niezbędnego minimum i rezygnuje z inwestycji. W DACHSER skupiamy się na utrzymaniu i rozwijaniu naszych zasobów. Inwestujemy w poprawę efektywności łańcucha dostaw, nowe lokalizacje i innowacje rozwiązania, z wykorzystaniem np. AI, które przybliżają nas do zrównoważonej logistyki 4.0. Warto pamiętać, że gdy gospodarka wróci na ścieżkę wzrostu, wolumeny w transporcie wzrosną, a my jesteśmy przygotowani do ich obsługi – to znacząca wartość, którą zapewniamy naszym Klientom

 

Rafał Owczarek, DACHSER Poland European Logistics Sales Coordinator.

Jakościowe usługi antidotum na trudne czasy

Spowolnienie gospodarcze to trudny moment dla producentów chemii. Firmy muszą skoncentrować się na utrzymaniu jakości, niezawodności partnerstw oraz elastycznym dostosowaniu się do zmieniających warunków rynkowych. Kluczowe dla większości decyzji podejmowanych przez przedsiębiorstwa są koszty. Jednak oszczędności nie mogą prowadzić do zaniedbań, bo te wiążą się z poważnymi konsekwencjami. Dlatego, w wymagających czasach, by uniknąć kolejnych problemów, firmy powinny stawiać na jakościowe usługi i doświadczonych partnerów, także w obszarze logistyki i transportu.

DACHSER na całym świecie
Skontaktuj się z nami
Kontakt Bernadeta Forgacz
return true; } return false; }