Obecna sytuacja w Indiach i jej wpływ na działalność firmy DACHSER

W związku z obecną sytuacją w Indiach chcielibyśmy przedstawić aktualne informacje na temat działalności firmy DACHSER w Indiach. Sytuacja na dzień dzisiejszy, 28 kwietnia 2021 r., przedstawia się następująco: 


Oddziały DACHSER w Indiach:
Większość oddziałów pozostaje zamknięta w ramach środków ostrożności z powodu nagłego wzrostu liczby przypadków COVID. Nasze zespoły pracują w domach, a w biurach są tylko pojedyncze osoby, dlatego z powodu trwającego kryzysu mogą wystąpić opóźnienia w udzielaniu odpowiedzi.
W konsekwencji blokady, istnieją pewne skutki operacyjne dla transportu lotniczego, morskiego, odprawy celnej i krajowego transportu ciężarowego.

Fracht lotniczy: 
Większość krajów zakazała ruchu pasażerskiego z Indii, co spowodowało, że na trasach międzynarodowych z/do Indii nie odbywają się loty pasażerskie. 
Stworzyło to dodatkowe ograniczenia w i tak już napiętej sytuacji w zakresie dostępności przestrzeni ładunkowej.
Stawki będą rosły we wszystkich sektorach.
Czasy tranzytu również wzrosły w wyniku ograniczenia  przepustowości.

Fracht morski: Fracht morski już wcześniej borykał się z problemami związanymi z blokadą Kanału Sueskiego pod koniec marca.
Porty i terminale funkcjonują normalnie, ale na rozkłady rejsów wpłynęła blokada Kanału Sueskiego, a także nagły wzrost liczby przypadków COVID w Indiach.
W związku z tym spodziewane są opóźnienia. Klientom zaleca się uwzględnienie 1-2 tygodniowych opóźnień przy planowaniu zapasów.
Należy spodziewać się większych opóźnień, zarówno w komunikacji jak i trnasporcie,  z powodu rosnącej liczby zakażeń wirusem COVID wśród pracowników portów, urzędów celnych, CFS i linii żeglugowych.

Urząd Celny: 
Nie mamy żadnych nieoczekiwanych zakłóceń w przepływie ładunków w Indiach, ani nie oczekuje się obecnie żadnych przestojów w pracy. 
Działania związane z odprawą celną funkcjonują na bieżąco. 
Służba celna pracuje z mniejszą liczbą pracowników, żaden z pośredników celnych nie może spotkać się z urzędnikami celnymi, wszystkie procesy odbywają się bezosobowo i przebiegają powoli.


W firmie DACHSER podjęliśmy znaczące działania aby zapewnić zdrowie i bezpieczeństwo naszym pracownikom, a jednocześnie kontynuować codzienną działalność przy minimalnym wpływie na łańcuchy dostaw naszych klientów. W tym trudnym okresie nasze zespoły pilnie pracują na wszelkie możliwe sposoby, aby pomóc i przezwyciężyć stojące przed nami wyzwania.

Zapewniamy, że będziemy informować Państwa na bieżąco o wszelkich zmianach w obecnej sytuacji. W razie pytań prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy DACHSER w danym regionie.

DACHSER na całym świecie
Skontaktuj się z nami
Kontakt Bernadeta Forgacz