Nowy pakiet sankcji UE wobec Rosji: Wymóg przedstawienia dowodu pochodzenia importowanego żelaza i stali

Zgodnie z 11. pakietem sankcji UE, 30 września 2023 r. wszedł w życie wymóg nakładający na przedsiębiorców importujących żelazo i stal dokumentowania pochodzenia wyrobów, jeśli pochodzą z Rosji lub są z niej eksportowane.

Zakaz zakupu i importu niektórych produktów ze stali i żelaza, które zostały wyprodukowane lub wyeksportowane z Rosji, obowiązuje już od przyjęcia czwartego pakietu sankcji UE (15 marca 2022 r.). Obecnie 11. pakiet sankcji wprowadza ten wymóg dowodowy dla importu ze wszystkich krajów trzecich.

Oznacza to , że od 30 września 2023 r. w momencie importu niektórych towarów z żelaza i stali (wymienionych przez Lexparency), klienci logistyczni są zobowiązani do przedstawienia dowodu kraju pochodzenia tych wyrobów, jeśli zostały one przetworzone w państwie trzecim.

Obowiązujące dowody potwierdzające zgodność towarów

Podstawowym dokumentem potwierdzającym pochodzenie będzie Mill Test Certificates (MTC) wydawane przez Komisję Unii Europejskiej. Ponadto odpowiednimi dowodami mogą być między innymi faktury, dowody dostawy, certyfikaty jakości, długoterminowe deklaracje dostawców, kosztorysy i dokumenty produkcyjne, dokumenty celne kraju eksportującego, korespondencja handlowa, opisy produkcji, deklaracje producenta lub klauzule wyłączające w umowach sprzedaży wskazujące na nierosyjskie pochodzenie produktów wejściowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub niejasności dotyczących obowiązywania jedenastego pakietu sankcji UE i związanego z nim wpływu na łańcuchy dostaw, prosimy o kontakt z Państwa osobą kontaktową w DACHSER.

DACHSER na całym świecie
Skontaktuj się z nami
Kontakt Bernadeta Forgacz