Nowe wydanie magazynu DACHSER – już dostępne!

Zapewnienie niezawodnego przepływu towarów naszych klientów, dostarczanie wysokiego poziomu jakości, a czasami czynienie niemożliwego możliwym – to jest to, do czego ponad 30 000 pracowników DACHSER dąży każdego dnia. Co więcej, w żadnym wypadku nie bierzemy tego wszystkiego za pewnik.

DACHSER magazine 04/23

Jako firma i pracodawca, ważniejsze niż kiedykolwiek jest rekrutowanie najlepszych talentów, tworzenie przyjaznych warunków pracy, docenianie naszych pracowników i pomaganie im w osiąganiu ich potencjału. Na tym właśnie polega strategiczny program firmy DACHSER „Logistics is People Business”. Temat z okładki najnowszego wydania magazynu DACHSER dostarcza informacji na temat przewodnich zasad strategii i przedstawia ludzi, których zaangażowanie sprawia, że praca zespołowa w DACHSER ożywa. Więcej na ten temat można przeczytać w materiale rozpoczynającym się na stronie 6.

Na łamach tego numeru znajdują się również inne artykuły podkreślające strategie, które wyznaczają drogę do naszej przyszłości. Zapraszamy na stronę 16, aby zapoznać się z opinią CEO Burkharda Elinga na temat strategii DACHSER w zakresie ochrony klimatu. W tym samym duchu, począwszy od strony 26, przedstawiamy, w jaki sposób aktywnie wspieramy naszego szwajcarskiego klienta Ricola w jego projektach ochrony klimatu. Na koniec zamieszczamy pogłębiony wywiad z Alexandrem Tonnem, COO Road Logistics, z którego dowiadujemy się więcej o przyszłości sieci transportu lądowego DACHSER. Od 22 strony można przeczytać, jakie strategiczne przewodnie zasady będą promować przyszły wzrost.

Gdzie znaleźć nowy numer magazynu DACHSER?

Te i wiele innych historii znajdziesz w tym wydaniu magazynu DACHSER [dostępny w języku angielskim]. Odbierz drukowany egzemplarz w biurze oddziału lub pobierz plik PDF poniżej. Mamy nadzieję, że z przyjemnością przeczytacie nowy numer magazynu DACHSER.

Poprzednie numery magazynu dostępne są w archiwum.

DACHSER magazine 04/23 [ENG] PDF (5,29 MB)
DACHSER na całym świecie
Skontaktuj się z nami
Kontakt Michał Tomczak