Energia odnawialna dla zrównoważonej przyszłości

Andre Kranke z firmy DACHSER pokazuje, w jaki sposób dostawca usług logistycznych wyznacza kierunek ochrony klimatu, między innymi poprzez budowę systemów fotowoltaicznych.

Efektywność, innowacyjność i wspólna odpowiedzialność – to podstawy długoterminowej strategii ochrony klimatu DACHSER. Andre Kranke, Head of Corporate Research & Development w DACHSER nadzorujący projekt „Climate Protection” wyjaśnia, w jaki sposób dostawca usług logistycznych wyznacza kierunki działania w obszarze ochrony klimatu, między innymi poprzez zakup energii odnawialnej i budowę instalacji fotowoltaicznych.

DACHSER od 1 stycznia 2022 roku kupuje na całym świecie wyłącznie energię elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Czy jest to przełomowa decyzja?

Chcemy podjąć konkretne działania, aby bezpośrednio przyczynić się do osiągnięcia celów porozumienia paryskiego. Decyzja o zakupie wyłącznie ekologicznej energii elektrycznej we wszystkich 42 krajach, w których znajdują się oddziały DACHSER, w perspektywie krótkoterminowej rzeczywiście zwiększy nasze rachunki za energię elektryczną. Jednak w ten sposób obniżamy emisję CO2, zwiększamy zapotrzebowanie na zieloną energię i tym samym pośrednio przyczyniamy się do rozwoju źródeł odnawialnych.

Inwestujecie również w rozwiązania umożliwiające własną produkcję energii odnawialnej...

Tak, chcemy znacznie rozbudować nasze systemy fotowoltaiczne. W ciągu najbliższych trzech lat zamierzamy czterokrotnie zwiększyć produkcję, z obecnych 5 000 kWp do 20 000 kWp. A to dopiero pierwszy krok.

Co jeszcze planujecie?

Dysponujemy jeszcze dużą powierzchnią dachów, które w przyszłości mogą zostać wykorzystane pod instalacje fotowoltaiczne. Chcemy to zrobić jak najszybciej, ale oczywiście musimy też mieć na uwadze dostępne moce przerobowe. Każda instalacja jest projektem wiążącym się z koniecznością przeprowadzania wielu testów technicznych. Realizacja wymaga dokładnego planowania i walidacji, co oczywiście wymaga czasu. Jednak nasi koledzy wraz z partnerami intensywnie nad tym pracują.

Interview with: Andre Kranke

Andre Kranke, Head of Corporate Research & Development and Climate Protection Project Manager w DACHSER

Czy energia wytwarzana w słoneczne dni przez systemy fotowoltaiczne jest wystarczająca, aby pokryć zapotrzebowanie obiektów DACHSER, a w szczególności nowych elektrycznych samochodów osobowych i ciężarówek?

Niestety nie. Według naszych obliczeń jeśli całkowicie przejdziemy na elektromobilność, zużycie energii gwałtownie wzrośnie i nie będziemy w stanie zaspokoić swoich potrzeb wyłącznie za pomocą systemów PV na naszych dachach. Będziemy korzystać z tego, co wyprodukujemy, ale nadal będziemy musieli kupować ekologiczną energię elektryczną. Analizujemy również możliwości wspierania się przy budowanie nowych obiektów umowami na zakup energii, czyli długoterminowymi kontraktami z producentami energii odnawialnej.

Czy będziecie również produkować i wykorzystywać zielony wodór?

Badamy taką możliwość we współpracy z różnymi ekspertami i partnerami, takimi jak np. Uniwersytet Nauk Stosowanych w Kempten. DACHSER jest również członkiem Niemieckiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych (DWV), grupy interesów, której celem jest promowanie szybkiego wprowadzenia na rynek technologii ogniw paliwowych oraz wodoru jako źródła energii. W ramach tych partnerstw aktywnie angażujemy się w gospodarkę wodorową, napędzając innowacje, a docelowo będziemy również testować nowe technologie H2 w codziennym użytkowaniu już na wczesnym etapie rozwoju.

Już teraz wiadomo, że lokalna produkcja w naszych zakładach znacznie ułatwiłaby dystrybucję wodoru. Jednak wytworzenie cząsteczki H2 w sposób zrównoważony wymaga dużej ilości energii. Opłacalność ekonomiczna zależy więc w dużym stopniu od kosztów zielonej energii elektrycznej.

Czy ciężarówki zasilane wodorowymi ogniwami paliwowymi są lepszą bezemisyjną alternatywą na długie dystanse niż pojazdy akumulatorowo-elektryczne?

Być może. To, która z tych dwóch zeroemisyjnych technologii będzie miała największy sens ekonomiczny w transporcie towarowym przyszłości i kiedy, pokażą poszczególne przypadki zastosowania. W każdym razie, aby osiągnąć cele w zakresie ochrony klimatu, potrzebujemy obu tych napędów.

Dziękujemy za rozmowę.

DACHSER na całym świecie
Skontaktuj się z nami
Kontakt Michał Tomczak