Aktualna sytuacja dotycząca przestrzeni ładunkowej w Niemczech

Globalny rynek logistyczny w latach 2020 i 2021 spowodował poważne wyzwania dla całej branży. Mimo, że gospodarka pobudziła się, w następstwie przedłużających się zamkniętych granic oraz ograniczeń, doszło do wysokich obciążeń sieci oraz zwiększonego niedoboru przestrzeni ładunkowej. Poniżej przedstawiamy szczegółową informację na ten temat.

Na obecną sytuację rynkową istotny wpływ ma wzrost wolumenu przesyłek, który w ciągu ostatnich dwóch lat zwiększył się nawet o 20%. W przeciwieństwie do lat ubiegłych, wysoki wolumen wysyłek nie zmniejszył się latem jak zwykle, lecz obecnie utrzymuje się na stałym, bardzo wysokim poziomie. Również we wrześniu spodziewane jest tylko niewielkie spowolnienie. Powodem tego są efekty nadrabiania zaległości, przesunięcia konsumpcji w kierunku handlu internetowego oraz zmiany w poziomie zapasów w przemyśle i handlu detalicznym.

Z drugiej strony brakuje dostępnych mocy przerobowych w zakresie pojazdów, kierowców i personelu magazynowego, a infrastruktura jest mocno obciążona. Ponadto w celu utrzymania zdolności operacyjnych sieci DACHSER obowiązują wysokie wymagania w zakresie higieny i przepisów dotyczących dystansu społecznego w miejscu pracy oraz środków zapobiegawczych. W konsekwencji powoduje to wzrost kosztów osobowych i dotyczących  procesów.

W branży logistycznej stale obserwujemy wzrost wolumenów przy ograniczonych zasobach przestrzeni ładunkowej. Nasi pracownicy dokładają jednak wszelkich starań, aby opracowywać inteligentne rozwiązania w celu zapewnienia międzynarodowej jakości, stabilności sieci, a tym samym bezpieczeństwa łańcuchów dostaw naszych klientów, nawet w tych niepewnych czasach.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem w odpowiednim oddziale DACHSER.

DACHSER na całym świecie
Skontaktuj się z nami
Kontakt Renata Krukowska