Dane pomagają w optymalizacji procesów i poprawie ergonomii pracy w terminalach

Chcąc lepiej zrozumieć, jak przebierają poszczególne etapy pracy w terminalu przeładunkowym, DACHSER połączył siły ze start-upem MotionMiners, pomagającym firmom w przeprowadzaniu analiz wydajności i ergonomii służącym optymalizacji procesów. Nowa metoda doskonalenia jakości, która przyczynia się do poprawy ergonomii pracy, została przetestowana w pięciu oddziałach.

MotionMiners ma poprawić ergonomię pracy na magazynie.
MotionMiners ma poprawić ergonomię pracy na magazynie.

Przez całą dobę tysiące pracowników sieci DACHSER pracuje nad tym, aby łańcuchy dostaw klientów działały bez zakłóceń. Większość z nich zajmuje się obsługą terminali przeładunkowych, odpowiadając za płynny przepływ towarów. Znaczna część prac związanych z obsługą ładunków jest wykonywana ręcznie: rozładunek ciężarówek, skanowanie towarów, przemieszczenie palet na miejsce tymczasowego składowania lub załadunku bezpośrednio na inną ciężarówkę.

W pracy terminalu wykorzystywane są sprawdzone, dobrze działające procesy. Niemniej jednak w zakresie ergonomii pracy zawsze jest obszar do poprawy i uproszczenia czynności wykonywanych przez pracowników. Zwykle wymaga to analizy w oparciu o wyniki pomiarów. Niestety, wiele z nich nie jest w pełni obiektywnych. Tradycyjne metody mają też wiele słabych stron.

Na przykład nie każdemu odpowiada obecność drugiej osoby obserwującej czyjąś pracę, a niektóre konwencjonalne metody analityczne wykorzystują ten sposób zbierania informacji. W tym przypadku pracownicy zwykle starają się upewnić, że wszystko robią dobrze i jak najszybciej. Choć takie podejście przynosi rezultaty i dostarcza ważnych wskazówek na temat tego, jak działa dany proces i co można poprawić, to zbieranie danych jest nie tylko subiektywne, ale również zajmuje dużo czasu. Dlatego DACHSER rozpoczął poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie optymalizacji wydajności i ergonomii, a tym samym poprawie jakości obsługi przy przeładunku towarów. Z pomocą przyszła firma MotionMiners z Dortmundu, która została założona w październiku 2017 r. przez trzech pracowników Fraunhofer Institute for Material Flow and Logistics IML. Od lata 2019 roku start-up działa niezależnie od Instytutu Fraunhofera.

Siła napędowa rozwoj

W poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań DACHSER od dawna aktywnie angażuje się w start-upy logistyczne. DACHSER Enterprise Lab utrzymuje bliskie partnerstwo z Fraunhofer IML w Dortmundzie, aby wyłaniać projekty badawczo-rozwojowe, które będą napędzać rozwój sieci DACHSER. Firmę interesują w szczególności technologie cyfrowe, takie jak data science i sztuczna inteligencja, pozycjonowanie w czasie rzeczywistym i standard mobilnej komunikacji 5G, Internet rzeczy, pojazdy autonomiczne oraz adaptacyjne systemy magazynowe. Właśnie w ten sposób DACHSER dowiedział się o MotionMiners. Firma ta początkowo koncentrowała się na poszukiwaniu potencjału optymalizacji operacji magazynowych. We współpracy z operatorem logistycznym rozwinęła się również w kierunku obsługi ładunków w spedycji.

MotionMiners dostarcza technologię, która ułatwia zbieranie rzeczywistych danych o organizacji zadań i środowisku pracy bez konieczności gromadzenia informacji o pracownikach. W ciągu ostatnich kilku miesięcy w pięciu oddziałach DACHSER w Niemczech przeprowadzone zostały pomiary z wykorzystaniem mobilnych czujników typu wearables, noszonych na nadgarstku lub przypiętych do ubrania, które gromadzą anonimowe dane. Tego typu urządzenia do śledzenia ruchu używane są głównie przez sportowców, ale założyciele MotionMiners wykorzystują ich automatyczne wykrywanie aktywności do optymalizacji procesów intralogistycznych.

W połączeniu z czujnikami stacjonarnymi zamontowanymi w terminalu lub na półkach magazynowych rejestrują one wykonywane czynności. Umożliwiło to gromadzenie danych dotyczących obsługi ładunków, takich jak załadunek i rozładunek, skanowanie czy umieszczanie palet w terminalu. Oprócz czasu trwania tych procesów czujniki wykrywają również niezdrowe i obciążające ruchy pracowników.

Przed rozpoczęciem zbierania danych projekt został szczegółowo uzgodniony z komisją IT Naczelnej Rady Zakładowej. Udział w badaniu był dla pracowników dobrowolny,
a zebrane anonimowe dane zostały następnie poddane ocenie. Takie warunki pozwoliły pracownikom pracować tak, jak robią to na co dzień. Steffen Faul, Operations Manager terminalu tranzytowego w Langenau, jednego z miejsc pomiaru, przyznał: „Nie było problemu z przekonaniem pracowników do udziału w projekcie. Ludzie nie uważali czujników za uciążliwe”. Natomiast Mauritius Herden, Team Leader Production Processes w DACHSER Food Logistics, który jest odpowiedzialny za projekt, za dużą zaletę uważa możliwość obiektywnej oceny operacji zarejestrowanych w całości wraz ze wszystkimi nieprzewidywalnymi zdarzeniami. „Uzyskane dzięki temu dane dają nam zupełnie nowy poziom przejrzystości procesów, którego wcześniej się nie spodziewaliśmy” – dodał Cornelius John, Team Leader Production Optimization w centrali DACHSER w Kempten. Innym ciekawym aspektem są mapy cieplne. Zaznaczone na planie terminalu obszary pokazują, którymi ścieżkami pracownicy poruszają się najczęściej i gdzie napotykają wąskie gardła oraz długie kolejki. Można je następnie przeanalizować na miejscu i szybko wyeliminować.

Technologia działa w tle i nie utrudnia pracy.
Technologia działa w tle i nie utrudnia pracy.

Zmniejszenie obciążenia fizycznego

„Najciekawsze jest to, czego dowiedzieliśmy się o ergonomii” – przyznał Mauritius Herden. Urządzenia śledzące ruchy dokumentują, jak często pracownicy muszą się schylać podczas pracy, na przykład przy skanowaniu etykiet na dolnej krawędzi palety lub podnoszeniu czegoś. W innym przypadku okazało się, że rozładunek wymaga wielu ruchów z wykorzystaniem uniesionych ramion. „Po raz pierwszy pomiary dostarczyły nam tak wiele informacji pozwalających na realną ocenę fizycznego obciążenia pracowników” – powiedział Herden.

Do końca grudnia 2020 r. w pięciu lokalizacjach zebrano 1800 godzin danych. Początkowym założeniem tego projektu było ustalenie czasu trwania procesu. Na tej podstawie można będzie opracować konkretne zalecenia i środki, aby podejść do obsługi ładunków w sposób bardziej strategiczny i efektywny oraz lepiej wspierać operatorów logistycznych w ich codziennej pracy. Dla Faula, który kieruje obsługą ładunków w Langenau, jest to duża zaleta. „Mogliśmy zmierzyć rzeczywiste obciążenie fizyczne pracowników, co pozwoli nam zapobiegać nieobecnościom związanym ze zdrowiem, a nawet chorobom zawodowym". Podczas gdy wcześniej zalecenia dla poszczególnych oddziałów bazowały bardziej na przypuszczeniach lub wyrywkowych kontrolach, teraz dysponujemy solidnymi, obiektywnymi danymi. Zdaniem Corneliusa Johna pozwoli to w przyszłości opracować zalecane kierunki działania i zaoferować najlepsze struktury organizacyjne.   

Projekt pilotażowy trwał ponad rok i jest obecnie kontynuowany w kolejnych lokalizacjach. W przyszłości planowane jest gromadzenie tego rodzaju danych w większości oddziałów w Niemczech i innych krajach, a także wykorzystanie tej metody w innych procesach i operacjach magazynowych. John zapowiedział stopniowe rozszerzanie pomiarów w sieci DACHSER w nadchodzących latach. Steffen Faul ma również nadzieję, że pomiary zostaną powtórzone w oddziałach, w których już je przeprowadzono: „Zadania zmieniają się z czasem. Dlatego chciałbym, aby pomiary zostały ponowne przeprowadzenie, również tutaj w Langenau”.

Ostatecznie chodzi o to, aby klienci również zyskali na uzyskanych danych. Jak wyjaśnia John, korzystają oni przede wszystkim na zwiększonej przejrzystości w obsłudze ładunków, ponieważ daje to punkt wyjścia do optymalizacji procesów produkcyjnych, co przekłada się na jakość usług logistycznych.

 

MotionMiners wykorzystuje technologię beaconów do uczynienia procesów przeładunku towarów bardziej przejrzystymi i mierzalnymi. Te niewielkie bezprzewodowe nadajniki z wbudowanym źródłem zasilania można szybko zainstalować w odpowiednich miejscach. Urządzenia pomiarowe wychwytują bezprzewodowe sygnały z nadajników, co podobnie jak GPS umożliwia określenie aktualnej lokalizacji. Dane dotyczące aktywności i pozycjonowania są zawsze gromadzone w formie anonimowej, bez powiązania z jakimkolwiek pracownikiem.

DACHSER na całym świecie
Skontaktuj się z nami
Kontakt Bernadeta Forgacz