DACHSER wita 744 młodych pracowników

DACHSER w Niemczech rozpoczyna swój cykl szkoleniowy skierowany do młodych pracowników. We wszystkich lokalizacjach w kraju firma zatrudnia ich łącznie 744 – to o ponad 100 więcej niż w ubiegłym roku. Z tej grupy 708 osób rozpoczęło szkolenie w jedenastu różnych zawodach przemysłowych i handlowych. Pozostałych 36 osób to studenci, którzy w październiku rozpoczną różne programy studiów dualnych, łączących studia i pracę w DACHSER, z czego jedna z nich będzie odbywała staż.

Grupa szkoleniowa z 2023 roku w siedzibie głównej DACHSER w Kempten. Zdjęcie: DACHSER/Matthias Sienz
Grupa szkoleniowa z 2023 roku w siedzibie głównej DACHSER w Kempten. Zdjęcie: DACHSER/Matthias Sienz

Od samego początku działalności firmy, szkolenie operatorów logistycznych i menedżerów było priorytetem. DACHSER wie, że jego pracownicy są kluczowym czynnikiem sukcesu i zgodnie z tym zaprojektował swoją strategię w zakresie zasobów ludzkich.

„Profesjonalni młodzi pracownicy zapewniają rentowność DACHSER w przyszłości” – mówi Burkhard Eling, CEO DACHSER. „Atrakcyjność firmy jako pracodawcy zaczyna się od szkoleń wewnętrznych”.

Firma logistyczna po raz kolejny powitała dużą grupę młodych ludzi. Jak zwykle, największa część nowych uczestników – 322 osoby – kształci się na stanowiska w dziedzinie spedycji i usług logistycznych. Dołączyło do nich 161 specjalistów ds. magazynowania, a także setka młodych ludzi – o 12 procent więcej niż w poprzednim roku – którzy zdecydowali się szkolić jako zawodowi kierowcy.

Atrakcyjność firmy jako pracodawcy zaczyna się od szkoleń wewnętrznych

Burkhard Eling, CEO DACHSER

W swoich trzyletnich programach, w całych Niemczech DACHSER ma obecnie 1670 stażystów i 137 studentów, co daje wskaźnik szkolenia na poziomie nieco poniżej 10%. Ponadto w ciągu ostatnich dziesięciu lat firma osiągnęła pozycję lidera w branży szkoleniowej dla zawodowych kierowców w Niemczech. Na całym świecie około 2200 młodych ludzi szkoli się lub studiuje u dostawcy usług logistycznych.

DACHSER Polska – drzwi do świata logistyki

DACHSER Polska dołączył do programu stażowego w 2011 roku. W ciągu tego czasu umożliwiając dostęp do nowoczesnego świata logistyki prawie 100 utalentowanym uczestnikom. Z tej grupy znaczna część nadal jest związana z firmą. Staż w DACHSER to nie tylko płatne i pełnowymiarowe doświadczenie, ale także unikalna okazja do odkrywania własnych talentów i kształtowania przyszłej kariery zawodowej.

„Program stażowy w DACHSER Polska to szansa na poznanie wielu obszarów logistyki. Daje on możliwość nauki i pracy z pasją w różnych działach i w gronie specjalistów. Oprócz wykonywania codziennych obowiązków stażyści uczestniczą w licznych szkoleniach, które wprowadzają ich w procesy, systemy oraz usługi oferowane przez DACHSER. Ponadto zapewniamy wsparcie mentorskie oraz spersonalizowany plan stażu, dostosowanym do indywidualnych potrzeb i potencjału uczestnika. Dlatego nasz program stażowy to nie tylko możliwość zweryfikowania swoich wyobrażeń na temat pracy w logistyce, ale także okazja do lepszego poznania siebie” – wyjaśnia Eliza Rocławska, Kierownik ds. szkoleń i rozwoju pracowników w DACHSER Polska.

Program stażowy w DACHSER Polska to szansa na poznanie wielu obszarów logistyki. Daje on możliwość nauki i pracy z pasją w różnych działach i w gronie specjalistów.

Eliza Rocławska, Kierownik ds. szkoleń i rozwoju pracowników w DACHSER Polska

Docenianie w czterech wymiarach - W ramach swojej strategii HR, DACHSER koncentruje się na czterech wymiarach, które mają kluczowe znaczenie dla profesjonalnego i doceniającego środowiska pracy. Pierwszym z nich jest "Employer Experience", definiowane przez firmę jako atrakcyjne, zdrowe i elastyczne warunki pracy. Oznacza to również zapewnienie pracownikom swobody w rozwijaniu własnych pomysłów i podejmowaniu niezależnych decyzji. Wymiar "Współpraca" promuje kooperację i dzielenie się wiedzą przez wszystkich pracowników na całym świecie i na każdym poziomie. "Uczenie się i rozwój" oznacza nieustanne zdobywanie wiedzy oraz kulturę, w której ludzie DACHSER mogą rozwijać się jako jednostki. Idea ta znajduje również odzwierciedlenie w czwartym obszarze, jakim jest "Kultura korporacyjna". "Chcemy umożliwić naszym pracownikom rozwój wykraczający poza to, co dotychczas uważali za możliwe. Obejmuje to zachęcanie do ciągłego uczenia się w miejscu pracy. Najważniejszą rolę odgrywa jednak kultura korporacyjna, która zawsze stawia ludzi w centrum uwagi. Od pierwszego dnia chcemy dawać naszym młodym pracownikom logistyki przykład współpracy opartej na szacunku" - podkreśla Eling.

DACHSER na całym świecie
Skontaktuj się z nami
Kontakt Bernadeta Forgacz
return true; } return false; }