Nowa umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a Nową Zelandią

Po kilku latach negocjacji Unia Europejska zawarła umowę o wolnym handlu z Nową Zelandią (źródło: Dziennik Urzędowy UE L/2024/866 z 25.03.2024). Umowa weszła w życie 1 maja 2024 r.

Celem umowy jest stopniowe obniżanie dwustronnych ceł importowych, a tym samym wzmocnienie więzi gospodarczych i wzrostu handlu między obydwoma regionami.

Dzięki temu w przyszłości większość towarów pochodzących z UE będzie mogła być importowana do Nowej Zelandii bez cła, a jednocześnie wiele towarów pochodzących z Nowej Zelandii również będzie dostarczanych do UE bez cła. Wyjątek stanowi sektor rolny, w którym cła będą obniżane na różnych etapach.

Aby skorzystać z preferencyjnych warunków taryfowych, wymagany jest dokument wskazujący na pochodzenie towaru. Takim dowodem może być deklaracja pochodzenia sporządzona na fakturze lub innym dokumencie związanym z towarami (szczegółowe brzmienie jest dostępne w załączniku 3 C do umowy).

DACHSER Nowa Zelandia posiada własne biura w Auckland, Wellington i Hamilton, zapewniając klientom płynne połączenie między dynamicznymi gospodarkami.

W przypadku jakichkolwiek pytań na ten temat prosimy o kontakt z osobą kontaktową w oddziale DACHSER odpowiedzialnym za Państwa firmę.

DACHSER na całym świecie
Skontaktuj się z nami
Kontakt Michał Tomczak