DACHSER utrzymuje kurs i rozszerza swoją globalną sieć

Inwestycje w kilka przejęć i nowych spółek joint venture na całym świecie.

Po „boomie” gospodarczym w logistyce wynikającym z pandemii koronawirusa i ogólnoświatowych zakłóceń w łańcuchach dostaw, w 2023 r. branża powróciła do normalności. DACHSER był wśród firm, których rok finansowy charakteryzował się słabym popytem na usługi logistyczne wobec znacznej nadwyżki mocy produkcyjnych i gwałtownego spadku stawek frachtu lotniczego i morskiego.

W 2023 r. DACHSER zainwestował znaczne środki w rozbudowę swoich sieci. Na 2024 r. planowane są inwestycje w wysokości około 500 mln euro.
W 2023 r. DACHSER zainwestował znaczne środki w rozbudowę swoich sieci. Na 2024 r. planowane są inwestycje w wysokości około 500 mln euro.

W rezultacie przychody Grupy spadły do około 7,1 mld euro, czyli o 12,5% MNIEJ w porównaniu z rokiem poprzednim. Wolumen przewiezionych ładunków w transporcie spadł o 4,6% do około 77,4 miliona przesyłek, podczas gdy tonaż zmniejszył się o 6,5% do około 40,0 milionów ton.

„Pomimo słabej globalnej gospodarki i trudnego otoczenia rynkowego, w 2023 r. łańcuchy dostaw były pod znacznie mniejszym obciążeniem, co pozwoliło nam skupić się na poprawie wydajności, wykorzystaniu zdolności produkcyjnych i jakości. Jednocześnie poczyniliśmy znaczne inwestycje w rozbudowę naszych sieci” – mówi Burkhard Eling, CEO DACHSER.

W porównaniu z rokiem 2019, ostatnim przed kryzysem, obroty w 2023 r. były o ponad 25 procent wyższe. W tym czasie DACHSER odnotował obroty w wysokości około 5,7 miliarda euro.

Jednocześnie poczyniliśmy znaczne inwestycje w rozbudowę naszych sieci.

Burkhard Eling, CEO DACHSER

Znacząca ekspansja globalnej sieci

W 2023 r. firma dokonała strategicznych przejęć i utworzyła nowe spółki joint venture w Holandii (Müller Fresh Food Logistics), Australii i Nowej Zelandii (ACA International), Japonii (50% joint venture DACHSER Japan), Włoszech (80% joint venture DACHSER & Fercam Italia), RPA (przejęcie 100% udziałów DACHSER South Africa) i Szwecji (Frigoscandia). Spośród nich tylko przejęcia w Holandii i Oceanii w pierwszej połowie roku są uwzględnione w danych dotyczących przychodów w 2023 roku.

„W 2023 r. świadomie przyjęliśmy antycykliczne i dalekowzroczne podejście do inwestycji: rozbudowaliśmy naszą europejską sieć drobnicową we Włoszech, dokonując trzeciego co do wielkości przejęcia w historii naszej firmy. Zdobyliśmy kluczowe dla logistyki produktów spożywczych rynki w krajach Beneluksu i Skandynawii. Co więcej, mamy teraz własne lokalizacje na dużych rynkach zagranicznych w Japonii i Australii” – komentuje Burkhard Eling.

Do 2024 r. planowane są inwestycje o łącznej wartości około 500 mln EUR.
Do 2024 r. planowane są inwestycje o łącznej wartości około 500 mln EUR.

Biorąc pod uwagę aktualne prognozy gospodarcze, DACHSER nadal spodziewa się niskich wolumenów i jedynie niewielkiego wzrostu przychodów w 2024 roku. „Dążąc do osiągnięcia naszego celu, jakim jest zdobycie pozycji najbardziej zintegrowanego dostawcy usług logistycznych na świecie, nadal inwestujemy w rozbudowę i doskonalenie naszych sieci, cyfryzację, działania na rzecz klimatu i oczywiście naszych pracowników” – mówi Burkhard Eling. W 2023 roku DACHSER zainwestował ponad 244 mln EUR, a w 2024 roku planuje zwiększyć tę kwotę do ponad 500 mln EUR.

Dążąc do osiągnięcia naszego celu, jakim jest zdobycie pozycji najbardziej zintegrowanego dostawcy usług logistycznych na świecie, nadal inwestujemy w rozbudowę i doskonalenie naszych sieci, cyfryzację, działania na rzecz klimatu i oczywiście naszych pracowników.

Burkhard Eling, CEO DACHSER

Znacząca ekspansja globalnej sieci

Obszar logistyki drogowej DACHSER Road Logistics – który obejmuje transport i magazynowanie towarów przemysłowych i konsumpcyjnych ("European Logistics") oraz żywności ("Food Logistics") – zwiększył swoje przychody o 1,8% do 5,8 mld EUR w 2023 roku. Dla porównania, liczba przesyłek spadła o 4,7%, a przewieziony tonaż o 6,5%.

Linia biznesowa European Logistics wygenerowała przychody w wysokości 4,4 mld EUR, mniej więcej na równi z rekordowym rokiem 2022. We wszystkich europejskich jednostkach biznesowych panowała dobra koniunktura, a na czele znalazła się Iberia ze wzrostem przychodów o ponad 2 procent. Liczba przesyłek i tonaż ogólnie spadły ze względu na słabą gospodarkę Niemiec, co miało również negatywny wpływ na ściśle ze sobą powiązane kraje w regionie Europy Północno-Środkowej.

Linia biznesowa Food Logistics również miała udany rok finansowy w 2023 r., odnotowując 9,7-procentowy wzrost przychodów do poziomu 1,4 mld EUR. Ten skok przychodów wynikał z pozytywnego rozwoju biznesu w oddziałach w Niemczech, a także ze wzrostu związanego z nieorganicznym przejęciem Müller Fresh Food Logistics w Holandii i zakupem pozostałych udziałów w DACHSER Hungary. Łącznie DACHSER Food Logistics przetransportował 10,9 miliona przesyłek, nieco więcej niż w poprzednim roku, podczas gdy tonaż spadł o 3,8%.

W obszarze biznesowym Air & Sea Logistics połączenie słabego popytu i znacznie większej przepustowości w transporcie lotniczym i morskim wywarło ogromny wpływ. Gwałtownie spadające stawki frachtowe były odpowiedzialne za zmniejszenie przychodów o 46,3% – w porównaniu do 2022 r. – do 1,3 mld EUR. Liczba przesyłek wzrosła o 2,4%, podczas gdy tonaż spadł o 7,9%.

Logistyka kontraktowa – połączenie transportu, magazynowania i usług o wartości dodanej dostosowanych do potrzeb klienta – w 2023 roku również przeszła ekspansję na dużą skalę. DACHSER zainwestował w dodatkową zdolność magazynową w ciągu roku i zwiększył liczbę miejsc paletowych do prawie 400 000. Operator logistyczny oferuje obecnie łącznie ponad 3 miliony miejsc paletowych w 164 lokalizacjach magazynowych na pięciu kontynentach.

Patrząc w przyszłość, Burkhard Eling ogłosił, że DACHSER jeszcze bardziej skupi się na ścisłej integracji obszarów biznesowych Road Logistics oraz Air & Sea Logistics. „Aby zapewnić naszym klientom na całym świecie wysoką jakość i niezawodność, jeszcze ściślej łączymy procesy i systemy naszych dwóch obszarów biznesowych w celu opracowania zintegrowanego, globalnego rozwiązania w zakresie transportu drobnicowego „od drzwi do drzwi”, które nazywamy Global Groupage”.

W 2023 r. liczba pracowników DACHSER wzrosła o ponad 1 100 osób do około 34 000. Wynika to z ekspansji zespołów sprzedaży i IT, a także przejęć Müller Fresh Food Logistics i ACA International.

Informacja_Prasowa_DACHSER_Podsumowanie_2023 PDF (0,15 MB)
DACHSER na całym świecie
Skontaktuj się z nami
Kontakt Michał Tomczak