Większa wydajność, lepsza ochrona klimatu

„Idealnie byłoby, gdyby mega naczepy były brane pod uwagę bez względu na ideologię polityki transportowej, a europejscy ustawodawcy mogliby jeszcze bardziej wspierać ich potencjał redukcji emisji gazów cieplarnianych w krótkim okresie" - mówi Andre Kranke z DACHSER.

Firma DACHSER, koncentrując się na wydajności, innowacyjności i odpowiedzialności społecznej, tworzy warunki dla bardziej zrównoważonej logistyki. Andre Kranke, dyrektor działu Corporate Research & Development oraz szef projektu Climate Protection w firmie DACHSER, przybliża znaczenie inteligentnych koncepcji transportowych dla firmy logistycznej.

Bardzo poważnie traktują Państwo kwestie innowacji i ochrony klimatu, w tym aspekt wydajności. Na przykład od dłuższego czasu przestawiają Państwo swoje terminale tranzytowe i magazyny całkowicie na oświetlenie LED, a w całej Europie modernizują Państwo swoje ciężarówki przemysłowe na technologię litowo-jonową. Czy może Pan wyjaśnić, dlaczego efektywność odgrywa tak dużą rolę w Państwa strategii klimatycznej?

Efektywność jest kluczowym aspektem logistyki, do której przywiązujemy wagę już od dłuższego czasu. Dlatego odgrywa ona również ważną rolę w naszej strategii klimatycznej. Efektywna logistyka jest z definicji przyjazna dla klimatu. Na przykład zapobieganie pustym przebiegom oznacza, że po drogach jeździ mniej ciężarówek. W DACHSER od kilku lat stosujemy również załadunek dwupokładowy, który znacznie zwiększa wykorzystanie przestrzeni ładunkowej. Nie jest to zupełnie nowa technologia, ale stanowi ważny element podnoszący efektywność, gdyż pozwala na uniknięcie emisji znacznych ilości gazów cieplarnianych w transporcie.

Kolejną możliwością bardziej efektywnego transportu towarów i zmniejszenia emisji CO2 są dłuższe pojazdy kombi. Czy to prawda?

Tak, właśnie dlatego, że są one wydajne. Tam, gdzie jest to prawnie możliwe i ekonomicznie uzasadnione, od kilku lat stosujemy w różnych krajach dłuższe pojazdy typu kombi. W Niemczech testujemy obecnie wykorzystanie wydłużonych naczep do transportu żywności. W regularnych przewozach transgranicznych między Niemcami a Holandią od 2021 r. użytkowane są dwa dłuższe pojazdy typu 3. Przejście z konwencjonalnych pojazdów na dłuższe zestawy pozwala zaoszczędzić 124 podróże rocznie. Oznacza to 60.750 nie przejechanych kilometrów, 20.000 zaoszczędzonych litrów oleju napędowego, a tym samym redukcję emisji gazów cieplarnianych o około 63 tony metryczne. Jest to działanie, które z reguły jest ekonomicznie opłacalne, praktyczne i może być szybko wdrożone. Jednak warunki stosowania dłuższych pojazdów kombi nie są jeszcze optymalne lub nie zostały ostatecznie wyjaśnione. Idealnie byłoby, gdyby takie pojazdy były brane pod uwagę bez względu na ideologię polityki transportowej, a europejscy prawodawcy mogliby jeszcze bardziej wspierać ich potencjał redukcji gazów cieplarnianych w krótkim okresie czasu. Rola, jaką dłuższe pojazdy kombi odgrywają w efektywności energetycznej, będzie w przyszłości nadal istotna, ponieważ nawet pojazdy o zerowej emisji z napędem elektrycznym powinny oszczędnie korzystać z ekologicznej energii elektrycznej.

Rozumiemy, że DACHSER planuje w przyszłości wykorzystywać znacznie więcej naczep typu mega, aby być jeszcze bardziej wydajnym dla klientów na drodze.

Tak, a przy okazji zmniejszyć emisję CO2. Naczepy typu mega, zwane również lowlinerami, mają taką samą długość i szerokość, ale większą głębokość, co zwiększa przestrzeń ładunkową. Dzięki temu są bardziej ekonomiczne pod względem zużycia paliwa niż naczepy standardowe i dlatego nadają się szczególnie do transportu dużych ilości towaru. Optymalizuje to wykorzystanie mocy przerobowych i jednocześnie ogranicza emisję dwutlenku węgla w transporcie - wydajność logistyczna par excellence. Do 2027 r. chcemy w Niemczech zakończyć przestawianie około 680 nowych naczep typu mega i do tego czasu chcemy również zrobić znaczne postępy na poziomie europejskim.

Interview with: Andre Kranke

Head of Corporate Research & Development and Project Manager Climate Protection w DACHSER

Oprócz innowacyjności i wydajności firma DACHSER zalicza odpowiedzialność społeczną do fundamentów swojej strategii ochrony klimatu. Co kryje się za tym trzecim filarem?

Odpowiedzialność społeczna jest jedną z podstawowych wartości firmy DACHSER. Ma ona zasadnicze znaczenie dla wszystkich pracowników i w wielu punktach naszej działalności biznesowej. Jeśli chodzi o ochronę klimatu, odpowiedzialność społeczna jest widoczna w kilku miejscach. Na przykład w naszych wewnętrznych obliczeniach uwzględniamy nie tylko emisje dwutlenku węgla z naszych własnych obiektów i pojazdów - określane w branży jako zakres 1 i zakres 2. Uważamy się również za odpowiedzialnych za gazy cieplarniane emitowane przez naszych partnerów transportowych na lądzie, morzu i w powietrzu. Te emisje z zakresu 3 są również częścią naszego śladu węglowego, nawet jeśli sami nie zawsze możemy na nie aktywnie wpływać. Wystarczy pomyśleć o emisjach generowanych przez samoloty towarowe lub kontenerowce.

Czy może Pan wymienić inne przykłady odpowiedzialności integracyjnej?

Tak, kilka. Jednym z nich jest nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój poza naszym modelem biznesowym. Na przykład od 2005 roku wspieramy projekty prowadzone przez organizację charytatywną dla dzieci Terre des Hommes w Azji Południowej, Ameryce Łacińskiej i Afryce Południowej. Chcemy również wspierać podobne partnerstwa i projekty w dziedzinie ochrony klimatu i obecnie analizujemy różne możliwości w tym zakresie.

Ekscytujące czasy! Ale czy nie ma jeszcze ogromnych przeszkód do pokonania, zanim uda nam się osiągnąć zerowy poziom emisji netto w logistyce?

Tak, ale my w DACHSER postanowiliśmy usunąć te przeszkody jedna po drugiej.

Dziękuję za ten interesujący wywiad.

DACHSER na całym świecie
Skontaktuj się z nami
Kontakt Michał Tomczak