DACHSER buduje nowy magazyn w Memmingen

DACHSER rozbudowuje oddział w Allgäu o magazyn wysokiego składowania żywności niechłodzonej i opakowań spożywczych. Tym samym w największym centrum operacyjnym operatora powstanie 52 000 dodatkowych miejsc paletowych. Projekt pochłonie blisko 25 milionów euro. Nowy magazyn, zaprojektowany zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, ma zostać otwarty latem 2022 roku.

Od lewej: Stefan Hohm, CDO DACHSER, Thomas Henkel, General Manager DACHSER Logistics Center Allgäu, Manfred Schilder, Mayor City of Memmingen, Alexander Tonn, COO Road Logistics DACHSER

„Czas rozpocząć największą jak dotąd rozbudowę naszego centrum logistycznego w Allgäu. Z jednej strony to odpowiedź na rosnące potrzeby magazynowe naszych obecnych klientów, którzy rozwijają się w tempie około 5 procent rocznie. Z drugiej strony chcemy przygotować przestrzeń dla nowych klientów” – powiedział podczas ceremonii wmurowania kamienia węgielnego Thomas Henkel, General Manager DACHSER Logistics Center w Allgäu.

Nowy magazyn wysokiego składowania o powierzchni 7 500 m2 i wysokości 32 metrów, pomieści aż 52 000 palet opakowań spożywczych oraz żywności niewymagającej chłodzenia. Obiekt będzie w pełni zautomatyzowany i przystosowany do przechowywania towarów szybko rotujących od różnych klientów, w przeważającej części pełnych palet. Do obsługi około 5 tysięcy palet dziennie przewidziano 22 rampy oraz plac manewrowy dla ciężarówek o powierzchni blisko 2 600 m2. Przepływ towarów będzie w znacznym stopniu zautomatyzowany dzięki zainstalowanym systemom przenośników. Powierzchnia 2 300 m2 nad strefą załadunku posłuży do prowadzenia operacji ręcznej kompletacji i finalizacji zamówień. W budowanym magazynie będzie pracować łącznie 40 pracowników z oddziału w Memmingen.

"Inteligentna automatyzacja odciąża pracowników – nasz najbardziej deficytowy i jednocześnie najcenniejszy kapitał – od wielu ręcznych prac związanych z magazynowaniem lub wydawaniem towarów. Dzięki temu mogą oni skoncentrować się na usługach o wartości dodanej, które są bardziej wymagające" – wyjaśnił Stefan Hohm, Chief Development Officer w DACHSER, który odpowiada w firmie za logistykę kontraktową na całym świecie.

Zrównoważone budownictwo i przyjazna środowisku eksploatacja

Większość energii do zasilenia magazynu będzie pochodzić z instalacji fotowoltaicznej o mocy około jednego megawata. W okresach, gdy elektrownia słoneczna nie będzie w stanie wytworzyć wystarczającej ilości prądu, magazyn będzie korzystał z neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla energii wodnej. Jako rezerwowa rozważana jest również jednostka kogeneracyjna. Nowy magazyn, podobnie jak od 2010 roku całe centrum logistyczne w Allgäu, zostanie podłączony do sieci regionalnej elektrociepłowni, z której będzie mógł nie tylko pobierać ciepło, ale też oddawać nadwyżki energii. Ponadto energia elektryczna wytwarzana w nowym obiekcie ma być wykorzystywana również do ładowania pojazdów elektrycznych, a w dalszej perspektywie do produkcji wodoru. Niemieckie przepisy dotyczące ochrony środowiska wymagają, aby wpływ inwestycji został zniwelowany, co DACHSER osiągnie w ścisłej współpracy z władzami miasta Memmingen poprzez szeroko zakrojony program nasadzeń. Oprócz tego na terenie firmy ma powstać system zbierania wody deszczowej, która następnie zasili wody gruntowe.

"Nasz nowy magazyn w Memmingen wyznacza kierunki rozwoju logistyki kontraktowej w sieci DACHSER. Ten oddział wyróżniają rozległe kompetencje w zakresie magazynowania i usług o wartości dodanej, a także doskonale położenie zapewniające połączenia z naszą europejską siecią transportową. Jednak przede wszystkim centrum logistyczne w Allgäu pielęgnuje długoterminową współpracę ze swoimi klientami, skutecznie i stale poprawiając ich bilans logistyczny. Po otwarciu nasz nowy magazyn będzie odgrywał w tym obszarze szczególną rolę" – powiedział Alexander Tonn, COO Road Logistics w DACHSER.

DACHSER Allgäu w Memmingen, specjalizujący się w logistyce kontraktowej, jest największym centrum operacyjnym firmy na świecie. Codziennie zespół 880 pracowników obsługuje 3 000 ton żywności oraz 2 500 ton towarów przemysłowych i konsumpcyjnych. DACHSER, po uruchomieniu nowego magazynu latem 2022 roku, będzie dysponował w Memmingen w sumie ponad 200 000 miejsc paletowych.

DACHSER na całym świecie
Skontaktuj się z nami
Kontakt Bernadeta Forgacz