DACHSER został członkiem stowarzyszenia DWV

1 stycznia 2021 roku DACHSER dołączył do Niemieckiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych (DWV), grupy lobbystycznej, która od 1996 r. postuluje szybkie wprowadzenie wodoru jako źródła energii i promuje technologię ogniw paliwowych. DACHSER będzie też uczestniczył w pracach klastra DWV HyLogistics.

DACHSER

Producenci pojazdów, producenci energii odnawialnej i firmy logistyczne połączyli siły i stworzyli tę nową grupę roboczą. Jej celem jest pozyskanie wsparcia politycznego dla przygotowania i wprowadzenia na rynek samochodów ciężarowych z ogniwami paliwowymi, co pozwoli ograniczyć emisję gazów cieplarnianych w transporcie towarów. Zadaniem grupy będzie też reprezentowanie tych interesów przed niemieckimi i europejskimi decydentami i ministerstwami.

“Transport drogowy towarów odpowiada za około 5 proc. wszystkich gazów cieplarnianych w UE. Technologia wodorowych ogniw paliwowych daje największą szansę na osiągnięcie długoterminowego celu, jakim są pojazdy o zerowej emisji, zwłaszcza w dalekobieżnych trasach mówi Stefan Hohm, Chief Development Officer w DACHSER. “Członkostwo w DWV to dla nas ważny krok, ponieważ współpracujemy z podwykonawcami i kierowcami, aby przygotować sieć DACHSER na zmiany w transporcie” kontynuuje Hohm. 

“To, co sprawia, że ​​ciężarówki na wodór i ogniwa paliwowe są tak atrakcyjne w kontekście transportu towarów, to wysoki poziom wydajności systemu oferowany przez ogniwa paliwowe, znacznie przewyższający wydajność silników spalinowych. Ten typ napędu charakteryzuje się również zerową lokalną emisją tlenku azotu, CO2 i cząstek stałych. Cieszymy się, że jednym z naszych członków będzie DACHSER, wiodący dostawca usług logistycznych” mówi Werner Diwald, prezes zarządu DWV.

O DACHSER

DACHSER, firma rodzinna z siedzibą w Kempten w Niemczech, oferuje logistykę transportu, magazynowania oraz spersonalizowanych usług w dwóch obszarach biznesowych: DACHSER Air & Sea Logistics oraz DACHSER Road Logistics (ten drugi obszar podzielony jest na dwa segmenty: DACHSER European Logistics i DACHSER Food Logistics). Oferty firmy dopełniają kompleksowe usługi w zakresie logistyki kontraktowej oraz rozwiązania branżowe. Niezawodna sieć transportowa – zarówno w Europie, jak i na pozostałych kontynentach – w połączeniu z całkowicie zintegrowanymi systemami IT zapewniają dostęp do inteligentnych rozwiązań logistycznych na całym świecie.

DACHSER na całym świecie
Skontaktuj się z nami
Kontakt Renata Krukowska