Utrzymać to, co dobre i zachować sprawność działania

Z początkiem roku nowy Zarząd Dachser oficjalnie rozpoczął pracę. Zmiana przywództwa w rodzinnej firmie przypadła na trudny okres pandemii. Po kilku pierwszych miesiącach w nowej roli Burkhard Eling, CEO Dachser, opowiedział m.in. o innowacjach i cyfryzacji, znaczeniu ochrony klimatu oraz roli człowieka w kształtowaniu logistyki jutra.

Burkhard Eling, CEO of DACHSER

Co Pan myśli patrząc na przełom roku z perspektywy czasu? Objęcie sterów w Dachser
w samym środku globalnej pandemii wydaje się być trudną misją...


Burkhard Eling: Zmiana została zaplanowana z dużym wyprzedzeniem i nie była związana
z aktualną sytuacją na rynku. Końcowe przygotowania oczywiście miały miejsce w roku, który był trudny i wyjątkowy ze względu na pandemię koronawirusa i jej skutki dla globalnych łańcuchów dostaw. Ostatecznie przetrwaliśmy kryzys bez większych problemów i tendencja ta utrzymała się w pierwszej połowie 2021 roku. Odnotowaliśmy skonsolidowany roczny przychód w wysokości 5,61 mld euro, który był niższy tylko o około 1 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Nasze ogólnie dobre wskaźniki efektywności są wyrazem naszych wyjątkowych zdolności logistycznych oraz doskonałych relacji z klientami czy partnerami. To dlatego udało nam się nie tylko utrzymać naszych dotychczasowych klientów, ale w wielu przypadkach zwiększyć ich lojalność wobec Dachser oraz rozwinąć nasze relacje biznesowe. Trudno było oczekiwać tak dobrych wyników w kwietniu i maju ubiegłego roku, szczególnie po pierwszych twardych lockdownach gospodarczych i gwałtownym spadku liczby przesyłek w europejskim transporcie drogowym.

Jaki wpływ będzie to miało na tegoroczne wyniki?

Nasz model biznesowy dowiódł, że jest odporny na kryzysy, a jednocześnie ma duży potencjał wzrostu i zdolność adaptacji. Umocniło to nasza markę i poczucie wspólnoty, z której w znacznym stopniu czerpiemy naszą motywację. Chciałbym przy tej okazji wyrazić uznanie dla zaangażowania naszych pracowników i współpracujących z nami kierowców. Szybko
i elastycznie zareagowali na nowe okoliczności z imponującą dyscypliną wdrażając wprowadzone przez nas zasady. W ten sposób w znacznym stopniu przyczynili się do sukcesu firmy.  Zwłaszcza podczas pierwszego lockdownu, który stał się źródłem zupełnie nowych wyzwań, wspaniale było obserwować, jak nasi pracownicy opanowywali sytuację.

W jakim stopniu kierownictwo Dachser jest przygotowane na wyzwania przyszłości nie tylko te związane z pandemią, ale też postępującą globalizacją, cyfryzacją czy zmianami klimatycznymi i demograficznymi

Nasz plan na przyszłość zawiera się w kilku prostych słowach: utrzymać to, co dobre i zachować sprawność działania. Odpowiednio rozdzieliliśmy zadania pomiędzy członków Zarządu,
a w niektórych przypadkach zdefiniowaliśmy nowe obowiązki. Stefan Hohm, jako Chief Development Officer, kieruje nowo utworzoną jednostką IT & Development. Nadzoruje 800 osobowy zespół IT, projekty badawczo-rozwojowe oraz zarządzanie pomysłami i innowacjami
w całej firmie. Jednocześnie jest odpowiedzialny za logistykę kontraktową oraz globalne rozwiązania branżowe. W ten sposób stworzyliśmy na poziomie Zarządu silny zespół, który aktywnie stawia czoła wyzwaniom związanym z digitalizacją i zmieniającymi się wymaganiami rynku.

Co właściwie oznacza pierwsza część hasła przewodniego: „Utrzymać to, co dobre i zachować sprawność działania”?

Po pierwsze i najważniejsze, Dachser jest i pozostanie firmą rodzinną. Udziałowcy są związani
z firmą zasadami ładu korporacyjnego. Nasze wartości – przedsiębiorczość i odwaga, by myśleć nieszablonowo, wspólna odpowiedzialność, lojalność i zaangażowanie, zrównoważony rozwój, rzetelność i uczciwość, otwartość i szacunek – są i pozostaną niewzruszonym fundamentem, stanowiącym drogowskaz dla naszych działań na całym świecie. O tym, jak silny to fundament, przekonaliśmy się podczas pandemii koronawirusa. Od lat naszą misją jest: „Tworzenie najbardziej inteligentnej i zintegrowanej sieci usług logistycznych na świecie oraz optymalizowanie bilansu logistycznego naszych klientów”. Dziś maksyma ta pozostaje dokładnie taka sama.

Perspektywy na przyszłość

Jaka jest rola sieci?

Nasza wysoce rozwinięta i zintegrowana sieć logistyczna stanowi trzon naszej działalności.
Pod względem przesyłek drobnicowych jest jedną z najlepszych, a może nawet najlepszą
w Europie. W zakresie transportu drogowego dysponujemy tak rozległą siecią placówek własnych lub naszych wieloletnich partnerów, że nie ma potrzeby dokonywania dalszych poważnych przejęć. Do dyspozycji naszych klientów jest również globalna sieć Air & Sea Logistics. Jednocześnie wiemy, że nasi klienci nigdy nie stoją w miejscu, lecz dynamicznie zmieniają swoje modele biznesowe, dostosowując się w szczególności do wyzwań związanych z digitalizacją. Dlatego musimy nadal udoskonalać naszą sieć i usługi wsłuchując się w głosy klientów.

Jakieś przykłady nadchodzących wyzwań?

Pod względem technologicznym kładziemy nacisk na optymalizację i digitalizację naszych procesów produkcyjnych i sprzedażowych. Badamy możliwości sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, a w ramach Dachser Enterprise Lab od kilku lat intensywnie współpracujemy z Fraunhofer IML w Dortmundzie. Na przykład wspólnie opracowaliśmy i wdrożyliśmy algorytm analizy predykcyjnej, który pozwala nam z poziomu oddziału precyzyjnie przewidywać liczbę przesyłek przychodzących. Planujemy również wyposażyć ponad 8000 nadwozi wymiennych w zasilane energią słoneczną urządzenia monitorujące ich trasę, które dzięki obsłudze technologii 5G umożliwiają śledzenie przesyłek w czasie rzeczywistym.

Gdzie są korzyści dla klienta?

Robimy to wszystko, aby nasze procesy były jeszcze bardziej wydajne i aby stopniowo zwiększać transparentność łańcuchów dostaw dzięki bardziej precyzyjnemu planowaniu. Ponadto, będziemy nadal ulepszać komunikację z naszymi klientami poprzez cyfrowe narzędzia i interfejsy.

Logistyka to nie tylko wymiana danych i informacji, a w dużej mierze fizyczny przepływ towarów. W efekcie na porządku dziennym jest również ochrona klimatu i troska o środowisko. Jakie są Państwa plany w tym zakresie?

W Dachser jesteśmy przekonani, że w dłuższej perspektywie tylko firmy, które postawią na zrównoważony rozwój, będą miały przyszłość. Największy nacisk w zakresie ochrony klimatu kładziemy na ulepszenia technologiczne i innowacje. Jako firma zajmująca się logistyką, mamy wiele możliwości optymalizacji zarówno efektywności energetycznej, jak i wydajności procesów. W poszukiwaniu tych ulepszeń coraz większego znaczenia nabierają badania i rozwój. Doskonałym tego przykładem jest nasza koncepcja logistyki miejskiej, która dwa lata temu zdobyła nagrodę przyznawaną przez niemieckie Ministerstwo Środowiska. W ciągu najbliższych 24 miesięcy wprowadzimy system DACHSER Emission-Free Delivery w co najmniej 11 europejskich miastach. Nawet jeśli sami dysponujemy tylko niewielką flotą i współpracujemy z niezależnymi podwykonawcami, paliwa kopalne wykorzystywane w transporcie i logistyce muszą w najbliższych dziesięcioleciach zostać zastąpione przez alternatywne rozwiązania przyjazne dla klimatu.

Jak w tym kontekście widzi Pan e-mobilność w transporcie towarowym?

Silniki elektryczne są z pewnością odpowiednie dla ruchu miejskiego, ale uważamy, że w transporcie długodystansowym przyszłość należy do technologii wodorowych. Zamiana zaczyna się już teraz. Zrobimy co w naszej mocy, aby aktywnie się do tego przyczyniać, między innymi poprzez nasz udział w Niemieckim Stowarzyszeniu Wodoru i Ogniw Paliwowych.

Kiedy ludzie mówią o przyszłości, pierwsze słowa, które zazwyczaj przychodzą na myśl to cyfryzacja, automatyzacja, big data i sztuczna inteligencja. Gdzie w tym wszystkim jest miejsce dla człowieka?

Rozmawiając czasem na ten temat, można odnieść wrażenie, że już niedługo człowiek będzie zbędny w logistyce. Nie podzielamy tej wizji przyszłości. Wręcz przeciwnie: technologie są po to, aby wspierać pracowników logistyki w wykonywanych zadaniach. Kształcenie i zaangażowanie naszych pracowników jest czynnikiem, który decyduje o jakości, zadowoleniu i lojalności naszych klientów, a tym samym o sukcesie naszego przedsiębiorstwa. Przekonanie to zostało wzmocnione w znacznym stopniu przez sposób, w jaki poradziliśmy sobie z kryzysem związanym z koronawirusem.       

Burkhard Eling objął stanowisko CEO i rzecznika Zarządu 1 stycznia 2021 roku. Do Zarządu Dachser dołączył w 2013 roku jako dyrektor finansowy. Był odpowiedzialny za wdrożenie systemu SAP na całym świecie i nadzorował przejście firmy do formy prawnej SE. Zarządzał również globalnym programem zarządzania innowacjami idea2net.

DACHSER na całym świecie
Skontaktuj się z nami
Kontakt Bernadeta Forgacz