Informacje o rynku

ZMIANA OPŁATY DROGOWEJ W CZECHACH

Od 01.01.2021 r. rząd Czech zmienił regulacje i stawki myta. W związku z tym stawki za autostrady i drogi krajowe zostały wyrównane, a koszty zewnętrzne, takie jak zanieczyszczenie powietrza i hałas powodowany przez samochody ciężarowe, zostały dodatkowo uwzględnione. Prowadzi to do znacznego wzrostu stawek myta.

Opłata za przejazd pobierana przez Republikę Czeską będzie w całości zwracana przewoźnikom z których usług korzysta DACHSER, w zależności od rodzaju pojazdu i długości trasy. W ten sposób DACHSER przyczynia się do utrzymania konkurencyjności niezależnych przewoźników i zabezpieczenia przestrzeni ładunkowej w Czechach.

Kontakt Anna Szalek-Kowalska