Dekarbonizacja logistyki: Długa i wyboista droga

Ochrona klimatu i osiąganie celów klimatycznych to ważne i wymagające zadanie dla wszystkich zaangażowanych stron. DACHSER od dawna konsekwentnie realizuje działania zmierzające do bardziej zrównoważonej i przyjaznej dla klimatu logistyki. Burkhard Eling, CEO DACHSER podsumowuje strategię firmy i przybliża konkretne rozwiązania w tym obszarze.

Ochrona klimatu to coś więcej niż cel sam w sobie.
Ochrona klimatu to coś więcej niż cel sam w sobie.

ESG, strategia Net zero czy raportowanie zrównoważonego rozwoju. Terminy, które jeszcze dziesięć lat temu ledwie znaliśmy, teraz stały się podstawą strategii korporacyjnych. I bardzo dobrze! Za tymi terminami kryją się bowiem niepokojące fakty, których skutki są coraz bardziej odczuwalne przez ludzi na całym świecie. Lato w Europie Południowej upłynęło pod znakiem dotkliwej suszy i niszczycielskich burz. Według raportu Europejskiego Obserwatorium Suszy EDO, lato 2022 r. było dla Europy okresem największej suszy od co najmniej 500 lat. Podobna sytuacja ma miejsce w Azji i Stanach Zjednoczonych. Ochrona klimatu to znacznie więcej niż cel sam w sobie: to przejaw tego, że poważnie podchodzimy do odpowiedzialności za przyszłe pokolenia.

Ten obowiązek uzyskał nawet status konstytucyjny w Niemczech. Nie jest już tylko pustym zwrotem, wręcz przeciwnie, ma znaczenie prawne i polityczne. W 2021 r. Federalny Trybunał Konstytucyjny uznał część niemieckiej ustawy o ochronie klimatu za niezgodną z konstytucją, ponieważ ścieżka do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. nie została wystarczająco określona, zwłaszcza w odniesieniu do lat 2031-2050. Innymi słowy, przerzucanie ciężaru na przyszłe pokolenia jest niezgodne z niemiecką konstytucją. To nasze pokolenie – my, musimy podjąć działania i musimy zrobić to teraz.

Więc zróbmy coś z tym! Zamieńmy wzniosły język ambitnych projektów na rzecz zrównoważonego rozwoju w realne działania. Z dumą mogę powiedzieć, że w DACHSER nie tylko mówimy, ale też działamy. Jesteśmy zaangażowani we wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju w transporcie  drogowym i powietrznym – nie tylko w sposób symboliczny. To jedna strona tej historii. Drugą stroną – i należy to powiedzieć wprost – jest to, że według MIT Climate transport towarów ciężarówkami, samolotami, statkami i pociągami odpowiada za około 8% wszystkich emisji CO2 na świecie – lub nawet 11%, jeśli uwzględnimy magazyny i porty. Liczby te wciąż rosną.

Współczesne społeczeństwo rozwija się dzięki możliwościom, oferowanym przez nowoczesną logistykę, a to powoduje zwiększenie wielkości emisji. Tak, ograniczenie usług logistycznych mogłoby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla, ale czy jest to realna opcja? Nie: logistyka jest filarem naszej globalnej gospodarki. Widać to było szczególnie wyraźnie, gdy Covid zakłócił nasze międzynarodowe łańcuchy dostaw, a świat nagle stanął w obliczu niedoborów. Co więcej, w miarę pojawiania się nowych rynków, liczba przesyłek drogowych, kolejowych, lotniczych i oceanicznych będzie tylko rosnąć. Ograniczenie usług logistycznych oznaczałoby dla światowej gospodarki odcięcie zasilania. Cele Zrównoważonego Rozwoju wyznaczone przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2015 r. mogą zostać osiągnięte tylko z pomocą logistyki. To oczywiste: logistyka, ochrona klimatu i zrównoważony rozwój są ze sobą ściśle powiązane.

Handel uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla nie wystarczy

Wyzwanie, przed którym stoimy, jest „większym przedsięwzięciem dla ludzkości niż lot na Marsa”, jak to niedawno ujął w jednym z wywiadów Bernhard Simon, Przewodniczący Rady Nadzorczej DACHSER. Jak zatem zdekarbonizować logistykę, skoro szacuje się, że do 2050 roku transport drogowy z wykorzystaniem samochodów ciężarowych wzrośnie o 50 proc.? Czy dekarbonizacja jest w ogóle możliwa?

Takie przedsięwzięcie oznaczałoby zmiany obejmujące całą infrastrukturę transportową, procedury i przepisy, technologie, budownictwo i rynek nieruchomości, a także wzajemne odziaływanie różnych branż. Nie ulega wątpliwości, że cel, jakim jest dekarbonizacja logistyki, może zostać osiągnięty tylko wtedy, gdy wszystkie zainteresowane strony podejmą wspólne działania.

Uczynienie logistyki neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla poprzez kompensację CO2 z pewnością nie jest zrównoważonym rozwiązaniem. Naszym zdaniem najważniejsze jest obranie długiej i wyboistej drogi oraz aktywne unikanie i ograniczanie emisji. W pierwszej kolejności zamierzamy zająć się własnymi emisjami i zredukować je tak szybko, jak to tylko możliwe, współpracując jednocześnie z naszymi klientami, partnerami usługowymi, przewoźnikami i całym ekosystemem w branży logistycznej. Ale jak dokładnie należy to zrobić?

Z pewnością nie ma magicznej formuły, zwłaszcza w transporcie i logistyce. Czy znam odpowiedź? Nie. Ponieważ nie ma tylko jednej odpowiedzi, ale jest ich kilka.

Zrównoważona koncepcja bezemisyjnych dostaw DACHSER Emission-Free Delivery wykorzystuje elektryczne samochody dostawcze i ciężarowe, a także  wspomagane elektrycznie rowery towarowe, do pokonywania "ostatniej mili" w określonych, centralnych obszarach miasta.
Zrównoważona koncepcja bezemisyjnych dostaw DACHSER Emission-Free Delivery wykorzystuje elektryczne samochody dostawcze i ciężarowe, a także wspomagane elektrycznie rowery towarowe, do pokonywania "ostatniej mili" w określonych, centralnych obszarach miasta.

Pierwszy krok

Musimy zrobić pierwszy krok. Przede wszystkim, aby zmniejszyć nasz ślad węglowy, musimy zwiększyć wydajność procesów, poprawić efektywność energetyczną, rozwijać badania i innowacje. Musimy też utrzymać nasze zaangażowanie społeczne poza sferą naszej działalności, przyjmując odpowiedzialność jako „Corporate Citizen+”.

Oto działania, jakie podejmujemy w DACHSER:

Wydajność procesów: Maksymalne wykorzystanie istniejących możliwości logistycznych
Stale zwiększamy wydajność procesów logistycznych. Staramy się
wykorzystywać wszystkie dostępne technologie, od sztucznej inteligencji po aplikacje
Internetu rzeczy. Nieustannie pracujemy nad maksymalizacją wykorzystania ładowności ciężarówek, niezależnie od tego, czy chodzi o korzystanie z mega naczep i dłuższych ciężarówek, świadome unikamy pustych ciężarówek, czy też celowo korzystamy z transportu multimodalnego. Maksymalne wykorzystanie możliwości istniejącej logistyki ma ogromny potencjał w zakresie unikania emisji gazów cieplarnianych.

Efektywność energetyczna: Od transportu lotniczego po energię słoneczną
Optymalizacja naszej efektywności energetycznej to podwójne zadanie: 95 proc. śladu węglowego DACHSER jest powodowane przez przewoźników i firmy transportowe, nad którymi nie mamy bezpośredniej kontroli. Nie jest to jednak powód, by siedzieć z założonymi rękami i nic nie robić. Zamiast tego podejmujemy świadome działania, aby wpływać na rynek, na przykład poprzez zrównoważone oferty w obszarze logistyki lotniczej i morskiej oraz promowanie atrakcyjnych ofert leasingu elektrycznych ciężarówek w logistyce drogowej.

Jeśli chodzi o naszą własną emisję dwutlenku węgla, podejmujemy działania na kilku frontach. Instalujemy panele słoneczne na naszych obiektach logistycznych i jesteśmy na dobrej drodze, aby do 2025 roku czterokrotnie zwiększyć nasze zdolności wytwarzania energii. Używamy oświetlenia LED, przenośników naziemnych zasilanych bateriami i systemów do odzysku ciepła. Współpracujemy z liniami lotniczymi, aby dzięki zrównoważonym paliwom lotniczym (SAF) zaoferować klientom możliwość zmniejszenia śladu węglowego ich frachtu lotniczego o około 30 proc. Jesteśmy w trakcie wprowadzania podobnego modelu również dla frachtu morskiego. Ponadto zaprosiliśmy naszych pracowników na całym świecie do zgłaszania pomysłów mających na celu poprawę ochrony klimatu w miejscu pracy. Otrzymaliśmy aż 2100 pomysłów od pracowników z 39 krajów i wdrożyliśmy już ponad połowę z nich.

Efektywność energetyczną wprowadzamy nie tylko do naszych istniejących modeli biznesowych – wykorzystujemy ją jako punkt odniesienia dla nowych przedsięwzięć. Doskonałym przykładem jest właśnie nasza wielokrotnie nagradzana koncepcja logistyki miejskiej, DACHSER Emission-Free Delivery. Pozyskując i korzystając wyłącznie z zielonej energii, możemy zredukować do zera naszą operacyjną emisję gazów cieplarnianych. Ponadto pomagamy zmniejszyć natężenie ruchu na drogach. Do tej pory wdrożyliśmy ten model w trzynastu europejskich miastach i planujemy dodać kolejne jedenaście do końca 2025 roku.

Badania i innowacje: Wprowadzenie na drogi elektrycznych samochodów ciężarowych o dużej ładowności

Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla na drogach pozostaje poważnym wyzwaniem: pojazdy elektryczne stają się coraz bardziej powszechne w transporcie prywatnym, ale pojazdy użytkowe, takie jak elektryczne ciężarówki, są nadal rzadkością. Wciąż pilnie potrzebujemy technologii o zerowej emisji – czy to zasilanych bateriami, czy wodorem – w transporcie dalekobieżnym. Obejmuje to również instalację infrastruktury ładowania. W DACHSER priorytetowo traktujemy badania i innowacje. W naszych trzech zakładach e-mobilności we Fryburgu, Hamburgu i Karlsruhe testujemy wykorzystanie technologii bezemisyjnych w transporcie krótko- i długodystansowym, infrastrukturę ładowania oraz inteligentne zarządzanie energią i ładunkiem. Przeprowadzamy również pilotaż ciężarówki elektrycznej zasilanej akumulatorem o masie całkowitej 37 ton, z akumulatorem o pojemności 350 kWh, który można naładować w około 75 minut i zasięgiem około 200 kilometrów. Natomiast w Czechach eksploatujemy nasz pierwszy w pełni elektryczny zestaw z wymiennym nadwoziem na regularnej trasie długodystansowej. W skrócie: idziemy naprzód, ale przed nami i naszymi partnerami technologicznymi jeszcze długa droga

Panele słoneczne na naszych obiektach logistycznych przyczyniają się do efektywności energetycznej.
Panele słoneczne na naszych obiektach logistycznych przyczyniają się do efektywności energetycznej.

Zadanie jednocześnie wymagające i ekscytujące

Przejście na logistykę wolną od paliw kopalnych będzie wymagało siły przebicia. W obecnej sytuacji zastąpienie naszych  ciężarówek z silnikami wysokoprężnymi pojazdami bezemisyjnymi, zajmie od 15 do 20 lat. Stoimy przed ogromnym zadaniem, które wymaga działań ze strony wielu podmiotów: dostawców usług logistycznych, partnerów transportowych i przewoźników, a także klientów i ustawodawców. Zmierzając w kierunku logistyki o zerowej emisji netto, musimy skupić się na wydajności, wykonalności technicznej i finansowej oraz rzeczywistym wpływie na zrównoważony rozwój.

Logistyka i zrównoważony rozwój są od siebie wzajemnie zależne, a jako dostawca usług logistycznych mamy na to ogromny wpływ. W przeciwieństwie do branż o mniejszej emisji dwutlenku węgla, każdy nasz wysiłek będzie miał bezpośredni wpływ. Dla mnie jest to zadanie, które jest zarówno wymagające, jak i ekscytujące. Nie możemy zniechęcać się jego rozmiarem. Wręcz przeciwnie, każdy skuteczne działanie, bez względu na to, jak małe, musi pobudzić nas do zintensyfikowania naszych wysiłków stokrotnie - do rozpalenia iskry, która z powodzeniem przekształci cały ekosystem".

Przeczytaj artykuł „Dekarbonizacja logistyki: Na długiej i wyboistej drodze” również na kanale LinkedIn CEO Burkharda Elinga.

DACHSER na całym świecie
Skontaktuj się z nami
Kontakt Michał Tomczak