W trosce o klimat

DACHSER aktywnie działa na rzecz ochrony klimatu. Stawiając na efektywną logistykę oraz innowacje, we współpracy z klientami i partnerami zmierza w kierunku transportu nisko- i bezemisyjnego. To jedyny sposób na utrzymanie wzrostu średniej temperatury na świecie poniżej 2 stopni Celsjusza, zgodnie z założeniami porozumienia paryskiego. To także szansa na osiągnięcie celów klimatycznych Unii Europejskiej i wielu innych krajów w perspektywie średnio- i długoterminowej.

W trosce o klimat

Poza koncepcją zrównoważonej logistyki miejskiej DACHSER pracuje również nad wdrożeniem rozwiązań mających na celu zmniejszenie emisji CO2 i gazów cieplarnianych w transporcie regionalnym i międzynarodowym oraz w swoich blisko 400 oddziałach na całym świecie. Obejmuje to dalsze prace nad zwiększaniem wydajności procesów, na przykład dzięki digitalizacji czy stopniowemu wdrażaniu naczep typu mega.

Działania dotyczą również dalszego wzrostu efektywności energetycznej. Od pewnego czasu w oddziałach stosowane jest oszczędne oświetlenie LED, a także wózki widłowe napędzane bateriami litowo-jonowymi. W planach jest również większe wykorzystanie odnawialnych i ekologicznych źródeł energii elektrycznej. Obecnie już ponad 60 procent całkowitego zapotrzebowania DACHSER na energię elektryczną na całym świecie pokrywana jest z zainstalowanych paneli fotowoltaicznych oraz zakupu energii elektrycznej wytwarzanej przez elektrownie wiatrowe i wodne. W Niemczech i Holandii wskaźnik ten wynosi blisko 100 procent. „Chcemy nadal zwiększać udział zielonej energii, a przede wszystkim produkcję energii odnawialnej, tym bardziej że w najbliższych latach nasze zapotrzebowanie na energię elektryczną wytwarzaną w sposób zrównoważony będzie rosło w związku z rozwijającą się elektromobilnością” – wyjaśnia Stefan Hohm, CDO DACHSER.

Badania i innowacje

Promowanie rozwoju i wykorzystania alternatywnych napędów i paliw jest również ważną częścią strategii ochrony klimatu DACHSER. Oprócz napędów elektrycznych stosowanych już w ramach programu DACHSER Emission-Free Delivery, a także testowanych pod kątem kolejnych zastosowań, rozważamy również samochody ciężarowe napędzane ogniwami paliwowymi oraz wykorzystanie ekologicznego wodoru.

„Z badań, w których braliśmy udział, wynika, że ciężarówki napędzane ogniwami paliwowymi odegrają kluczową rolę w dążeniu do bezemisyjnego transportu drogowego jeszcze przed końcem tego dziesięciolecia. Dlatego już teraz, we współpracy z partnerami, intensywnie przygotowujemy się do wprowadzenia tej technologii” – mówi Hohm.

DACHSER jest członkiem Niemieckiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych (DWV), a także współpracuje z Uniwersytetem RWTH Aachen i Uniwersytetem Nauk Stosowanych w Kempten, jak również z producentami pojazdów użytkowych, takimi jak Daimler Trucks, w zakresie badań i rozwoju technologii wodorowej.

Obywatelstwo korporacyjne

Uzupełnieniem strategii ochrony klimatu jest zaangażowanie DACHSER w zrównoważony rozwój wykraczający poza działalność biznesową. Od ponad dziesięciu lat firma wspiera kilka projektów realizowanych wspólnie z organizacją Terre des hommes pomagającą dzieciom w Indiach, Nepalu, Brazylii i Namibii. Ochrona zasobów naturalnych odgrywa tu coraz ważniejszą rolę, ponieważ mieszkańcy krajów wschodzących i rozwijających się są szczególnie dotknięci negatywnymi skutkami globalnego ocieplenia.

Kontakt Anna Szalek-Kowalska