Sieć wzajemnej pomocy

Dachser transportuje i magazynuje pomoc humanitarną dla Ukrainy. Materiały pomocowe dla Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) są dostarczane z Turcji na Słowację, do rozbudowywanego magazynu Dachser, a następnie trafiają do potrzebujących w Ukrainie.

Na zdjęciu od prawej: V. Margecansky (IOM) i S. Balog (DACHSER) w centrum logistycznym DACHSER w Koszycach.
Na zdjęciu od prawej: V. Margecansky (IOM) i S. Balog (DACHSER) w centrum logistycznym DACHSER w Koszycach.

Silna europejska sieć logistyczna Dachser zapewnia cenną pomoc, dzięki transportowaniu i magazynowaniu dużej ilości towarów pomocowych. Artykuły takie jak łóżka, koce czy kosmetyki są przechowywane w magazynie operatora w Koszycach na Słowacji, który w 2022 roku został rozbudowany o 3 500  m2 w ciągu zaledwie czterech tygodni. Na początku 2023 powierzchnia magazynu została zwiększona o kolejne 3500 m2. Oddział Dachser w Turcji kompletuje pilnie potrzebne towary i dostarcza je na Słowację. Następnie na zlecenie Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) towar trafia do potrzebujących na Ukrainie. Od marca 2022 aż 138 wypełnionych po brzegi ciężarówek pokonało tę trasę

“Znaczna część towarów jest produkowana na południu Turcji, w okolicach Gaziantep. Dowiedzieliśmy się o tym na początku projektu i poprosiliśmy o pomoc naszych kolegów z lokalnego oddziału. Fakt, że za transport odpowiada DACHSER Turcja, sprzyja płynności tych działań. Systemy, procedury i środki bezpieczeństwa w sieci Dachser są zsynchronizowane i doskonale ze sobą współdziałają – mówi Stanislav Balog, Branch Manager DACHSER Košice.

Do magazynu dostarczane są dodatkowe towary z całego świata. W minionym roku około 700 ciężarówek z prawie 20 000 paletami opuściło magazyn w Koszycach i zostało przetransportowanych przez Dachser, do kilku magazynów IOM na Ukrainie w Użhorodzie, Kijowie, Lwowie i Dnieprze.

Rozwój udanej współpracy

Wraz z wybuchem wojny w Ukrainie w 2022 roku gwałtownie wzrosło zapotrzebowanie na pomoc humanitarną w tym kraju i na terenach przygranicznych. Chęć pomocy ze strony ludności i firm była ogromna, ale infrastruktura transportowa nie była jeszcze gotowa.

„Dlatego zwróciłem się do różnych organizacji humanitarnych i organizacji pozarządowych, aby sprawdzić, czy moglibyśmy pomóc w transporcie. Chcieliśmy wykorzystać nasze możliwości i doświadczenie, aby pomóc ludziom w Ukrainie”, wyjaśnia Balog.

Kilka dni później do Koszyc przybył zespół IOM. Oprócz środków transportu, IOM jako agencja ONZ ds. migracji, poszukiwała przede wszystkim odpowiedniego węzła logistycznego do dystrybucji pomocy humanitarnej dla Ukrainy. DACHSER Slovakia przedstawiła przekonujące argumenty i w ciągu zaledwie czterech tygodni powiększyła możliwości magazynowe w Koszycach. W marcu 2022 roku obiekt o powierzchni 3500 m2 został oddany do użytku jako IOM Supply Chain Hub Košice.

"Projekt został zrealizowany w rekordowo krótkim czasie. Realizacja tej wielkości magazynu trwa zwykle od dziesięciu do dwunastu tygodni. Tym razem wystarczyły zaledwie cztery tygodnie, aby rozbudować oddział i wdrożyć infrastrukturę informatyczną. Dodatkowo, zatrudniliśmy pięciu pracowników na pełny etat, a także dwudziestu na część etatu, co było wyzwaniem w czasach niedoboru wykwalifikowanych pracowników. W rezultacie IOM, był w stanie pomóc szybko, a także w sposób zorientowany na potrzeby” – kontynuuje Balog.

Około rok po uruchomieniu magazynu dla IOM, został on powiększony o kolejne 3500 m2, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na środki pomocowe.

Oprócz proaktywnego podejścia kierownika oddziału i jego zespołu, szczególnie istotna okazała się ekspertyza DACHSER. Dzięki temu wszystkie wymagania IOM - czyli obsługa procedur celnych, rozładunek, przeładunek i załadunek, aż po dostawę towarów do magazynów tej organizacji w Ukrainie - mogą być obsługiwane z jednego punktu. Odległość do granicy z Ukrainą wynosi zaledwie 60 kilometrów, a w Koszycach funkcjonuje lotnisko.

Ciężarówka DACHSER podczas transportu
Ciężarówka DACHSER podczas transportu

Pozytywny status

„Nasze usługi transportowe i magazynowe znacznie wykraczają poza typowe procesy biznesowe. Dzięki temu projektowi możemy wesprzeć Organizację Narodów Zjednoczonych, a przede wszystkim niezawodnie dostarczać pomoc humanitarną tam, gdzie jest ona potrzebna” – podsumowuje Stanislav Balog.

Pomoc dla Ukrainy nie ustanie w najbliższym czasie. Wręcz przeciwnie – dzięki rozbudowie magazynu powstało jeszcze więcej miejsca na organizację pomocy humanitarnej. Co tydzień do obiektu w Koszycach dociera około 50 w pełni załadowanych ciężarówek, dzięki czemu kolejne 2000 palet jest już gotowych do dostarczenia do Ukrainy.

DACHSER na całym świecie
Skontaktuj się z nami
Kontakt Bernadeta Forgacz