„Razem możemy osiągnąć wielkie rzeczy”

Celem programu jest pomoc ludziom w pomaganiu samym sobie.

DACHSER i organizacja pomocy dzieciom terre des hommes utrzymują bliską i opartą na zaufaniu współpracę od 2005 r. Partnerstwo to otwiera wiele możliwości. Przeczytajcie rozmowę z Joshuą Hofertem, członkiem zarządu ds. komunikacji w terre des hommes Deutschland e.V.

W jaki sposób prawa dziecka, środowisko i gospodarka są ze sobą powiązane?

Prawa dziecka, środowisko i gospodarka są ze sobą nierozerwalnie związane. Tworzą one rodzaj magicznego trójkąta, który jednak łatwo można wytrącić z równowagi. Kiedy dzieci dorastają w ubóstwie i muszą pracować od najmłodszych lat, aby utrzymać rodzinę, prawa dzieci – na przykład prawo do edukacji i zdrowego rozwoju – stają się ograniczone. To samo dotyczy kwestii środowiskowych, takich jak dostęp do czystej wody i powietrza czy zdrowej żywności.

Jak to się przejawia w praktyce, mając na uwadze pracę nad projektem?

Weźmy na przykład nasz projekt „Trash4cash”, który prowadzimy z DACHSER w Zambii. Został on stworzony specjalnie z myślą o tym magicznym trójkącie. Młodzi ludzie generują dochody, zbierając śmieci i poddając je recyklingowi w zakładach, które sami prowadzą. Gdziekolwiek spojrzeć, jest to sytuacja korzystna dla obu stron: dla środowiska i dla ludzi, którzy sprzedają swoje śmieci, zamiast bezmyślnie je zostawiać; dla młodych przedsiębiorców, którzy przekształcili projekt w zrównoważony model biznesowy i mogą teraz zapewnić utrzymanie swoim rodzinom; i wreszcie dla „naśladowców” w innych częściach kraju, którzy zdają sobie sprawę, że mogą naśladować to, co robią ci młodzi ludzie, aby uwolnić ogromny potencjał i zbudować dla siebie lepszą przyszłość.

Jak idea przynależności do grupy wpływa na zaangażowanie dzieci i młodzieży?

W dzisiejszych czasach młodzi ludzie rozmawiają ze sobą w sieci, gdzie znajdują inne, podobnie myślące osoby. Nie jest to zaskakujące: dzieci i młodzież na całym świecie interesują się bardzo podobnymi tematami. Te interakcje mogą wywołać globalne ruchy. Fridays for Future, globalny ruch na rzecz sprawiedliwości klimatycznej prowadzony przez uczniów i studentów, jest tego doskonałym przykładem.

Wielu młodych ludzi uczestniczących w projektach terre des hommes w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej aktywnie angażuje się w Fridays for Future. Umiejętność łączenia różnych ludzi i światów oraz radość, która z tego wynika, to coś, co ci młodzi ludzie dzielą z terre des hommes i DACHSER. Widać to również w naszych projektach: aby zainicjować zmiany w społeczności, potrzeba bardzo wielu podobnie myślących ludzi – ludzi, którzy mogą swobodnie wyrażać się w bezpiecznej społeczności i połączyć siły, aby naprawdę coś zmienić.

Interview with: Joshua Hofert

Joshua Hofert jest członkiem zarządu ds. komunikacji w terre des hommes Deutschland e.V. 

A jak to wygląda na poziomie jednostki?

Pojedyncza osoba również może dokonać zmian, ale młodzi ludzie i ich rodziny przekonali się na własnej skórze, jak wiele wspaniałych rzeczy można osiągnąć wspólnie. Zwłaszcza młodzi ludzie coraz częściej postrzegają to jako swoją siłę. Potrafią patrzeć szerzej niż przez pryzmat religii, kultury i statusu społeczno-ekonomicznego i budować mosty pomiędzy istniejącymi tradycjami i nowymi formami komunikacji, które są nadal pełne szacunku, a przy tym bardziej zrównoważone.

Dlaczego współpraca z DACHSER jest ważna dla terre des hommes?

Zrównoważony rozwój wymaga czasu i wytrwałości. To nie jest coś, co dzieje się z dnia na dzień. Współpracę między DACHSER i terre des hommes cechuje rzetelność i otwarta wymiana. Było to szczególnie ważne podczas pandemii. Życie stanęło w miejscu, szczególnie w krajach takich jak Indie czy Nepal, a my w Niemczech dosłownie zaniemówiliśmy, widząc obrazy ludzi umierających na ulicach. Kiedy szkoły i instytucje socjalne były zamknięte, my w dalszym ciągu, w miarę naszych możliwości, informowaliśmy o poszczególnych projektach oraz dalej wspieraliśmy dzieci i młodzież.

Co cię pobudza w takich chwilach?

Naprawdę imponujące było zobaczyć, jak na przykład w Nepalu czy Indiach dostawy pomocy i sprzęt ochronny były również dystrybuowane za pośrednictwem sieci młodzieżowych. Młodzi ludzie chodzili od drzwi do drzwi, informując o szczepieniach i środkach higieny. Oznaczało to konieczność prowadzenia trudnych rozmów, które obalały mity o rzekomych skutkach ubocznych szczepień, a także rozwiewały obawy, że ulice mogą być skażone, co sprawiało, że ludzie niechętnie wychodzili z domów.

Podobne przykłady proaktywnych inicjatyw społecznych podejmowanych przez młodych ludzi można znaleźć także w innych dziedzinach życia, w tym w ochronie środowiska, edukacji oraz samostanowieniu. To pokazuje, że zmierzamy w dobrym kierunku i razem możemy osiągnąć wielkie rzeczy.

DACHSER na całym świecie
Skontaktuj się z nami
Kontakt Bernadeta Forgacz