Programowanie przyszłości

Cyfryzacja jest szansą, mówią Stefan Hohm (po lewej) i Burkhard Eling

Dzięki przejrzystym procesom, śledzeniu przesyłek w czasie rzeczywistym, krótkim czasom reakcji oraz precyzyjnej kontroli łańcuchów dostaw w rozmaitych krajach i na różnych kontynentach, cyfryzacja przenosi usługi logistyczne DACHSER na nowy poziom. Co to oznacza dla sieci DACHSER? I jakie wymierne korzyści w dziedzinie IT oferuje klientom? Na te pytania odpowiadają Burkhard Eling, CEO DACHSER oraz Stefan Hohm, CDO DACHSER.

Świat pracy i życia codziennego staje się coraz bardziej zdigitalizowany, a jak ten proces przebiega w DACHSER?

Stefan Hohm: W transformacji cyfrowej koncentrujemy się zasadniczo na trzech głównych obszarach. Po pierwsze, konsekwentnej, ale zawsze praktycznej digitalizacji procesów biznesowych oraz opracowywaniu lub dostarczaniu narzędzi i rozwiązań, które zapewniają wymierną wartość dodaną klientom, pracownikom i partnerom. Po drugie, na ciągłej modernizacji naszych własnych, podstawowych systemów do planowania i zarządzania transportem i magazynowaniem. W tym przypadku dział IT przejmuje rolę koordynatora, ponieważ zadanie to w coraz większym stopniu obejmuje bezpieczną integrację także systemów innych firm. Po trzecie, ważne jest, aby zaangażować w tę podróż pracowników i stworzyć „cyfrowy sposób myślenia”, przez co rozumiem pozytywną kulturę digitalizacji w firmie. Bardzo ciężko pracujemy nad wszystkimi trzema kluczowymi elementami transformacji IT i już widzimy pierwsze efekty.

Burkhard Eling: Zdefiniowane obszary transformacji cyfrowej jasno pokazują, że w wielowarstwowej firmie, jaką jest DACHSER potrzebujemy szerszej perspektywy, wykraczającej poza kwestie technologiczne. Nie wystarczy zmiana procesów i systemów, musimy również spojrzeć na sposób w jaki myślimy, jak współpracujemy i jak możemy skutecznie wykorzystać możliwości i potencjał digitalizacji w codziennej pracy, aby przynieść korzyści naszej firmie i klientom.

W DACHSER, cyfryzacja nie jest nowością. Na jakich fundamentach opiera się działalność tej firmy?

B. Eling: DACHSER przywiązywał dużą wagę do automatyzacji i przejrzystej wymiany danych już w czasach, gdy inni gracze na rynku wciąż działali analogowo. W rezultacie przez lata byliśmy w stanie poświęcić wewnętrzne zasoby na rozwój oprogramowania i systemów, które są precyzyjnie dostosowane do potrzeb naszych klientów i sieci DACHSER.

S. Hohm: Już na bardzo wczesnym etapie osiągnęliśmy biegłość w planowaniu procesów, wdrażaniu operacyjnym oraz w gromadzeniu i przekazywaniu informacji, czyli e-logistyce. Teraz możemy śmiało na tym bazować, choć jeszcze wiele jest do zrobienia. Na przykład pracujemy nad optymalizacją przepływu danych, zwłaszcza w przypadku międzykontynentalnych transportów intermodalnych. W obiegu wciąż znajduje się zbyt wiele dokumentów papierowych, a poziom automatyzacji w obiektach i procesach logistycznych jest często dość niski. Z tego powodu nadal istnieje wiele powtarzalnych, manualnych czynności.

B. Eling: Jednocześnie rosną wymagania dotyczące przejrzystości i zdolności do adaptacji, a także efektywnego i zrównoważonego wykorzystania ograniczonych zasobów. Dlatego musimy myśleć i działać jeszcze bardziej cyfrowo we wszystkich obszarach naszej działalności.

W jakim stopniu kryzysy ostatnich lat wpłynęły na strategię cyfryzacji firmy DACHSER?

B. Eling: Z pewnością posłużyły one do ponownego podkreślenia znaczenia i konieczności cyfryzacji. Im lepsze informacje o bieżącej sytuacji i nietypowych zdarzeniach w sieci, tym szybsza i bardziej ukierunkowana jest nasza reakcja. Wczesne identyfikowanie słabych punktów i znajdowanie rozwiązań – to jest dokładnie to, czego klienci DACHSER oczekują w trudnych czasach.

S. Hohm: Dla wielu  z nich najważniejsze pytanie brzmi: „Jak mogę zwiększyć odporność mojego łańcucha dostaw?” Oprócz budowy przejrzystych zapasów w naszych magazynach ważną rolę odgrywają technologie cyfrowe. W przypadku wystąpienia zakłóceń w łańcuchu dostaw, większa przejrzystość oraz szybkie i dokładne informacje skracają czas reakcji. Klienci z sektorów dom i ogród (DIY), kosmetycznego czy mody intensywnie pracują nad koncepcjami sprzedaży wielokanałowej, które stawiają wysokie wymagania w zakresie możliwości informatycznych partnera logistycznego. W ramach koncepcji DACHSER Emission-Free Delivery obserwujemy również duże zainteresowanie bezemisyjnymi dostawami do sklepów w centrach miast.

B. Eling: W naszym laboratorium DACHSER Enterprise Lab z Fraunhofer IML rozpoczęliśmy projekty badawcze dotyczące niektórych tematów, takich jak sztuczna inteligencja lub cyfrowe bliźniaki. Utworzyliśmy również w strukturach firmy dedykowane Competence Center Data Science & Machine Learning, które już zastosowało w praktyce szereg algorytmów – ostatnio do maszynowej klasyfikacji adresów dostaw B2C.

Interview with: Burkhard Eling and Stefan Hohm
Burkhard Eling,  CEO at DACHSER. Stefan Hohm,  CDO at DACHSER. 
Im więcej jest interfejsów w cyfrowym świecie, tym pilniejsza staje się kwestia cyberbezpieczeństwa. Jak ta sytuacja wygląda w DACHSER?

B. Eling: W ostatnich latach liczba cyberataków gwałtownie wzrosła, dlatego bezpieczeństwo naszego oprogramowania i infrastruktury cyfrowej ma najwyższy priorytet. Dzięki certyfikacji ISO 27001 i naszej konfiguracji IT konsultanci z firmy Gartner potwierdzili, że w porównaniu z konkurencją osiągnęliśmy pewną dojrzałość. Nie oznacza to jednak, że możemy zadowolić się dotychczasowymi osiągnięciami, musimy stale oceniać wszystkie ryzyka.

S. Hohm: Zwracając szczególną uwagę na bezpieczeństwo, zamierzamy przekształcić centralne struktury oprogramowania i sprzętu w dziale IT. Chcemy zwiększyć dostępność, jednocześnie zapewniając większą elastyczność i lepszą skalowalność naszych aplikacji.

Dokąd zmierza DACHSER w cyfrowej podróży?

B. Eling: Cyfryzacja ma do odegrania fundamentalną rolę, jeśli chcemy niezawodnie wypełniać naszą misję w przyszłości. Zgodnie z wymaganiami klientów dotyczącymi użyteczności i przejrzystości, dalej rozwijamy nasze aplikacje eLogistics do składania zamówień i śledzenia przesyłek tworząc zintegrowaną, cyfrową platformę. Wstępne informacje zwrotne od beta-testerów pokazują, że jesteśmy na dobrej drodze, choć nadal jest to jej początek.

S. Hohm: Kolejnym pionierskim posunięciem, jakiego dokonaliśmy w ubiegłym roku, było przejęcie firmy kasasi, dostawcy oprogramowania logistycznego. Firma ta, od założenia w 2009 tworzy innowacyjne narzędzia, które optymalizują i zwiększają przejrzystość procesów w transporcie drogowym, kolejowym i morskim. Oznacza to, że możemy zaoferować pracownikom w dziale planowania, a także naszym klientom dalszą cyfrową wartość dodaną w zakresie planowania transportu, śledzenia i kontroli przesyłek. Możemy na przykład pobierać dane telematyczne z naszych ponad 8500 nadwozi wymiennych i 5000 naczep, łączyć je z danymi dotyczącymi przesyłek i planowania z podstawowego systemu zarządzania transportem Domino, a następnie analizować dane i nadawać im przejrzystą strukturę.

Jaki konkretny cel przyświeca DACHSER?

B. Eling: Kierunek, w którym podążamy, wyznacza nasz cel na 2030 rok: chcemy, aby klienci i partnerzy postrzegali nas jako najbardziej zdigitalizowanego dostawcę usług logistycznych i lidera innowacji we wszystkich obszarach, także w spełnianiu wysokich standardów jakości. Jako globalny dostawca usług logistycznych jesteśmy w stanie mapować przesyłki „od drzwi do drzwi” w różnych rodzajach transportu w jednym systemie i mieć pełną przejrzystość sytuacji w naszej sieci przez cały czas.

S. Hohm: Jeśli nasi klienci mówią: „Wolę pracować z DACHSER, ponieważ jest to najbardziej profesjonalna, niezawodna i najwygodniejsza opcja współpracy” to znaczy, że wiele rzeczy zrobiliśmy dobrze. I to jest właśnie nasz cel.

Dziękuję za rozmowę.
DACHSER na całym świecie
Skontaktuj się z nami
Kontakt Bernadeta Forgacz