DACHSER uruchamia pierwszy skład celny w Polsce

Z początkiem lutego, międzynarodowy operator logistyczny DACHSER uruchomił swój pierwszy skład celny w Polsce. To ważny element rozwoju globalnej sieci logistycznej operatora, a także dopełnienie kompleksowej oferty oddziału firmy w Rzeszowie, która wspiera firmy z regionu Podkarpacia i Małopolski-Wschodniej w budowaniu efektywnych łańcuchów dostaw.

DACHSER uruchomił swój pierwszy skład celny w Polsce. To ważny element rozwoju globalnej sieci logistycznej operatora, a także dopełnienie kompleksowej oferty oddziału firmy w Rzeszowie.
DACHSER uruchomił swój pierwszy skład celny w Polsce. To ważny element rozwoju globalnej sieci logistycznej operatora, a także dopełnienie kompleksowej oferty oddziału firmy w Rzeszowie.

Rzeszów jest strategicznie położony w południowo-wschodniej części Polski, blisko granic z Ukrainą i Słowacją oraz w relatywnie niedalekiej odległości od granicy z Białorusią. To sprawia, że jest dogodnym miejscem do przechowywania i kontroli towarów dostarczanych przez producentów i dystrybutorów do krajów Europy Południowo-Wschodniej.

Skład celny = większa efektywność

Rzeszowski oddział DACHSER działa od 2019 roku i jest zlokalizowany przy porcie lotniczym Rzeszów-Jasionka, w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A4, która jest częścią drogi międzynarodowej E40 łączącej Ostenda w Belgii z Kijowem. Oddział dysponuje nowoczesnym magazynem logistyki kontraktowej o powierzchni 2 100 metrów kwadratowych oraz terminalem przeładunkowym o powierzchni 1 530 metrów kwadratowych. Oprócz transportu drogowego i magazynowania obsługuje również fracht międzykontynentalny, w tym także przesyłki lotnicze. Każdego dnia realizuje połączenia z 34 krajami w Europie oraz pozostałymi dziewięcioma oddziałami DACHSER w Polsce, które obsługują w sumie blisko 100 codziennych europejskich połączeń drobnicowych. Jest przygotowany do obsługi przesyłek ADR oraz zapewnia płynny i zgodny z przepisami transport towarów w handlu międzynarodowym. Ponadto Jednostka Agencji Celnej DACHSER nie tylko doradza w kwestiach związanych z odprawą celną, ale również obsługuje wszelkie formalności takie jak rejestracja klientów czy archiwizacja danych.

„Skład celny to kolejny ważny krok w rozwoju rzeszowskiego oddziału DACHSER, po uruchomieniu jesienią 2023 roku regularnej linii dostaw z Jasionki do Lwowa i Kijowa. Dzięki nowej usłudze Klienci mogą zoptymalizować proces celno-skarbowy, zarówno w zakresie odpraw celnoskarbowych, jak i procedur dokumentacyjnych, co może przyspieszyć przepływ towarów w handlu międzynarodowym oraz podnieść efektywność kosztową biznesów prowadzonych przez naszych Klientów” – powiedział Dariusz Walo, Customs Manager w DACHSER.

Skład celny DACHSER w Rzeszowie to magazyn zatwierdzony przez organy celno-skarbowe i pozostający pod ich stałym nadzorem, przeznaczony do składowania i przechowywania towarów „nieunijnych”, które objęte tą procedurą celną nie podlegają należnościom celnym przywozowym, ani środkom polityki handlowej. Umożliwia także przechowywanie ładunków bez ograniczeń czasowych oraz, co jest niezwykle istotne dla importerów i eksporterów, odroczenie należności celno-podatkowych, aż do momentu, gdy towar lub jego część zostaną dopuszczone do swobodnego obrotu lub reeksportu. Możliwe jest również dokonywanie zmian na towarze, w szczególności przepakowywanie, dzielenie towaru na mniejsze partie, mieszanie, etykietowanie, konserwacja czy pobieranie próbek oraz przeprowadzanie badań. Dzięki takiemu rozwiązaniu firmy minimalizują koszty magazynowania, przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich norm bezpieczeństwa i pełnej ochronie towaru. To także ułatwienie dla tranzytu towarów, które mogą być magazynowane w składzie celnym w trakcie przepływu przez terytorium Polski. Ponadto DACHSER zapewnia szybką i sprawną realizację operacji celnych bez konieczności obecności klienta w magazynie. Jest to możliwe dzięki uzyskaniu statusu upoważnionego przedsiębiorcy AEO (Authorised Economic Operator), który jest uznawany we wszystkich państwach członkowskich.

Skład celny to kolejny ważny krok w rozwoju rzeszowskiego oddziału DACHSER, po uruchomieniu jesienią 2023 roku regularnej linii dostaw z Jasionki do Lwowa i Kijowa.
Skład celny to kolejny ważny krok w rozwoju rzeszowskiego oddziału DACHSER, po uruchomieniu jesienią 2023 roku regularnej linii dostaw z Jasionki do Lwowa i Kijowa.

DACHSER bramą na świat

We wszystkich lokalizacjach w Polsce DACHSER posiada Magazyny Czasowego Składowania oraz Miejsca Uznane. Jest to szczególnie ważne w kontekście zmian w przepisach celnych, które w Polsce będą obowiązywały od 1 maja 2024 roku. Nowy system prawny nie przewiduje możliwości stosowania procedury uproszczonej w operacjach eksportowych w dotychczasowej formie. Dlatego DACHSER wprowadził model odpraw towarów do Wielkiej Brytanii, polegający na tym, że towar wyjeżdżający z Polski zostaje odprawiony już w imporcie. W praktyce oznacza to, że towar wychodzący z ostatniego cross-dock’u w Unii Europejskiej dostarczany jest bezpośrednio do finalnego odbiorcy w Wielkiej Brytanii – czyli nie musi być już dodatkowo zatrzymywany po drodze.

DACHSER na całym świecie
Skontaktuj się z nami
Kontakt Michał Tomczak