Oddział DACHSER w Sosnowcu podsumowuje rok

W 2022 roku oddział DACHSER w Sosnowcu uruchomił aż pięć nowych, bezpośrednich międzynarodowych linii transportowych. Pozwoliło to zagęścić i jeszcze bardziej zwiększyć efektywność siatki połączeń jakimi dysponuje jednostka. Obecnie funkcjonują codzienne połączenia z Sosnowca do dziewiętnastu oddziałów DACHSER w ośmiu krajach europejskich. Pomiędzy oddziałami funkcjonują również dwa tzw. Eurohuby (w Ueberherrn i Bratysławie), które odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu najwyższego standardu jakości usług paneuropejskiej sieci logistycznej DACHSER.

Oddział DACHSER w Sosnowcu
Oddział DACHSER w Sosnowcu

W 2022 roku oddział DACHSER w Sosnowcu uruchomił dwie linie do Holandii (Zevenaar, Waddinxveen), dwie do Niemiec (Memmingen, Kassel) oraz jedną linię do czeskiej Ostrawy. Wprowadzenie dodatkowych połączeń pozwoliło firmie skrócić czas dostaw i zwiększyć poziom bezpieczeństwa realizowanych transportów. Obecnie przesyłki na teren niemal całych Czech, Słowacji, Węgier oraz  Austrii są dostarczane w ciągu zaledwie 24 godzin. Dostawy do Niemiec, Danii, krajów Beneluksu i na północ Włoch są realizowane w ciągu 48 godzin. Ponadto dzięki rozbudowie siatki połączeń DACHSER jest w stanie zaoferować bardziej konkurencyjne warunki współpracy.

Holandia, Niemcy i Czechy są teraz jeszcze bliżej Sosnowca. Dzięki uruchomieniu nowych, międzynarodowych linii, możemy znacznie skuteczniej reagować na potrzeby naszych klientów
i silniej wspierać ich w ekspansji na rynki zagraniczne, zarówno w sektorze B2B, jak i B2C. Z uwagi na swoje strategiczne położenie oddział DACHSER w Sosnowcu, pełni również rolę platformy przeładunkowej transportów realizowanych na południe Europy dla pozostałych oddziałów firmy w Polsce. Uruchomienie bezpośredniego połączenia z rumuńskim Aradem pozwoliło na wyeliminowanie przeładunków w Eurohubie i skrócenie czasu dostawy o 24 godziny. Tak zbudowana siatka połączeń gwarantuje optymalny czas tranzytu na główne rynki europejskie, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów usług

Adrian Dziarmaga, Sales Manager European Logistics South Poland w DACHSER

Oddział DACHSER w Sosnowcu w 2022 roku zakończył wdrożenie system wymiennego nadwozia typu BDF (ang. swap-body system). Wykorzystywane w nim kontenery można z łatwością odseparować od transportującego je samochodu ciężarowego lub przyczepy. Dzięki temu kierowcy, po dostarczeniu ładunku w wyznaczone miejsce, nie muszą czekać na jego rozładowanie. Po pozostawieniu przesyłki w miejscu docelowym mogą od razu ruszyć w dalszą drogę z kolejnym załadowanym kontenerem. Dzięki kontenerom BDF znacznie skrócono czas potrzebny na załadunek towaru i dostarczenie ładunku do odbiorcy. Ponieważ wymienne nadwozie może służyć jako mobilny magazyn, osiągnięto także lepszą efektywność wykorzystania przestrzeni magazynowej we wszystkich jednostkach zaangażowanych w realizację transportów. Tym samym ograniczono liczbę środków transportu, co przekłada się na obniżenie zużycia paliwa, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, a także poprawę bezpieczeństwa na drogach.

Magazyn możliwości

Oddział DACHSER w Sosnowcu jest zlokalizowany na obrzeżach miasta, przy skrzyżowaniu autostrady A4 i drogi ekspresowej S1. Atutem położenia oddziału jest również bliskość kolejowego Euroterminalu w Sławkowie, wyposażonego w szeroki tor LHS oraz sąsiedztwo dwóch lotnisk - w Katowicach-Pyrzowicach i Krakowie-Balicach. Obok terminalu cross-dockowego, jednostka posiada magazyn logistyczny o pojemności 5 tysięcy miejsc paletowych, z możliwością rozbudowy o kolejne 12 tysięcy. W ramach obiektu funkcjonuje także magazyn czasowego składowania celnego.

Rok 2022 był dla oddziału DACHSER w Sosnowcu okresem wyjątkowo dynamicznego rozwoju. Zrealizowaliśmy potrzebę szybkiej rozbudowy siatki połączeń liniowych obsługiwanych przez naszą jednostkę i w rekordowo krótkim czasie uruchomiliśmy aż pięć nowych linii. Co więcej, dzięki wykorzystaniu kontenerów BDF możemy jeszcze efektywniej współpracować między oddziałami DACHSER w Polsce i Europie, a przede wszystkim optymalizować realizowane operacje logistyczne i skracać do minimum czas dostawy

Paweł Parcz, Branch Manager European Logistics Sosnowiec & Rzeszów

Od października 2022 roku system dystrybucji i magazyn w Sosnowcu posiadają certyfikat HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli). Dla klientów DACHSER to gwarancja, że towary spożywcze będą przechowywane i transportowane w odpowiednich oraz określonych przez producentów warunkach.

DACHSER na całym świecie
Skontaktuj się z nami
Kontakt Anna Szalek-Kowalska
return true; } return false; }