Niemcy: od 1 grudnia 2023 r. wzrosną opłaty drogowe dla pojazdów ciężarowych

Niemiecki rząd federalny planuje dalsze podniesienie opłat drogowych dla samochodów ciężarowych. Jest to efekt unijnej dyrektywy mówiącej o wdrożeniu opłat za drogi, zależnych od wielkości emisji CO2.

Zmiany wejdą w życie od 1 grudnia 2023 roku. Dotyczy to pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony. Na wysokość opłaty drogowej, w szczególności wpłyną: klasa emisji CO2, waga, liczba osi.

Klasa emisji CO₂ ma zostać wprowadzona jako nowa cecha decydująca o przyporządkowaniu do danej kategorii wagowej. Nie będzie decydować dopuszczalna masa całkowita, lecz maksymalna masa całkowita. Z tego powodu pojazdy mogą należeć do wyższej kategorii wagowej lub podlegać obowiązkowi uiszczania opłat drogowych.

Bieżące stawki opłat drogowych, będą naliczane na podstawie stawki opłaty za każdy przejechany kilometr. Wysokość opłaty drogowej zależy od długości trasy przejechanej przez pojazd po drogach płatnych, a także od stawki opłaty za kilometr, która obejmuje koszty związane ze spowodowanym zanieczyszczeniem powietrza, obciążeniem hałasem i infrastrukturą.

Od 1 lipca 2024 r. opłata będzie miała również zastosowanie do samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony.

Chcielibyśmy podkreślić, że opłata ta jest stałym podatkiem rządowym, na który DACHSER, jako dostawca usług logistycznych, nie ma wpływu.

Zachęcamy do śledzenia naszych aktualności, wkrótce nasze działy handlowe skontaktują się z Państwem bezpośrednio i przekażą dokładne informacje o wpływie tej zmiany na stawki frachtu.

Dziękujemy za Państwa zrozumienie i współpracę.

DACHSER na całym świecie
Skontaktuj się z nami
Kontakt Bernadeta Forgacz