Konflikt zbrojny w Ukrainie: wpływ na globalne operacje frachtu lotniczego i morskiego firmy DACHSER

Chcielibyśmy poinformować Państwa o wpływie konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy na międzynarodowe przewozy lotnicze, morskie i kolejowe. Ponadto chcielibyśmy się z Państwem podzielić tym, jakie środki musieliśmy podjąć, aby zabezpieczyć łańcuchy dostaw na tyle, na ile jest to możliwe.

Do odwołania wstrzymujemy wszelkie zlecenia z i do Ukrainy. Ponadto, nie możemy już przyjmować zleceń na nasze połączenia kolejowe pomiędzy Azją a Europą. Ten sam zakaz rezerwacji dotyczy międzykontynentalnych przewozów ciężarowych między Azją a Europą, w przypadku gdy transporty te przebiegałyby przez Rosję, Białoruś lub Ukrainę. Powodem tych działań jest fakt, że nie możemy już zagwarantować bezpiecznego tranzytu ładunków naszych klientów przez wyżej wymienione kraje.

Nadal przyjmujemy zlecenia pochodzące z lub przeznaczone do Rosji i Białorusi, pod warunkiem, że linie lotnicze i żeglugowe nadal zapewniają zdolność przewozową na tych trasach. Obserwujemy, że pierwsi przewoźnicy i linie lotnicze zawieszają swoją działalność związaną z transportem do/z tych krajów. Nie trzeba dodawać, że zlecenia do/z Rosji i Białorusi muszą być w pełni zgodne z najnowszymi sankcjami rządowymi nałożonymi na te kraje.

Oprócz tych konkretnych działań spodziewamy się dodatkowych implikacji dla naszej działalności. Region konfliktu oraz kraje w nim uczestniczące mają duże znaczenie na międzynarodowych rynkach ropy naftowej i energii. Już teraz powoduje to bardzo dynamiczny rozwój cen ropy naftowej, a tym samym dopłat związanych z ropą naftową, takich jak BAF i dopłaty paliwowe. Będziemy uważnie śledzić dalszy rozwój sytuacji i informować Państwa na bieżąco. Ponadto obserwujemy już początki niedoboru przepustowości na rynku frachtu lotniczego spowodowanego zamknięciem europejskiej przestrzeni powietrznej dla rosyjskich linii lotniczych oraz zakazem lotów europejskich samolotów nad terytorium Rosji.  

Na chwilę obecną nie można przewidzieć, jak długo potrwa ta sytuacja ani jak się rozwinie. Będziemy nadal dokładać wszelkich starań, aby zapewnić rozwiązania dla naszych klientów i informować Państwa na bieżąco o przyszłych wydarzeniach, aby zapewnić kontynuację Państwa międzynarodowych łańcuchów dostaw.

Nasze zespoły na całym świecie skontaktują się z Państwem, ale w przypadku pilnych pytań prosimy o zwrócenie się do osoby kontaktowej z firmy DACHSER w celu oceny Państwa sytuacji i omówienia dalszych ustaleń dotyczących frachtu lotniczego, morskiego i kolejowego.

DACHSER na całym świecie
Skontaktuj się z nami
Kontakt Arkadiusz Tomczak