Globalna sieć ekspertów

Od 10 lat DACHSER realizuje program szkoleniowy dla przyszłych ekspertów operacyjnych. Zadaniem takich osób jest wzbogacenie i wsparcie własnych oddziałów, a tym samym całej sieci DACHSER, bogatym doświadczeniem i know-how. Ale co dokładnie wyróżnia osoby na tym stanowisku?

Firma DACHSER czerpie szczególne korzyści z bliskiej współpracy w ramach globalnej sieci ekspertów operacyjnych.
Firma DACHSER czerpie szczególne korzyści z bliskiej współpracy w ramach globalnej sieci ekspertów operacyjnych.

Krytyczne podejście do własnych kompetencji i działań, obiektywna analiza, ocena, optymalizacja procesów i procedur oraz przekazywanie wiedzy, a także know-how współpracownikom poprzez profesjonalne szkolenia. Tak można opisać codzienną pracę DENO (DACHSER Expert Network Operations), DENAS (DACHSER Expert Network Air & Sea) i DEWO (DACHSER Expert Warehouse Operations). Doskonalenie zawodowe pracowników stanowi ważny element rozwoju personelu w DACHSER. Jest to spowodowane tym, że „musimy nadążać za wieloma nowinkami technicznymi” – wyjaśnia Eva-Maria Marcour, Head of Systems Management TMS & Operations Training Road w DACHSER, która była również inicjatorką utworzenia sieci DENO. Ponadto DACHSER realizuje swoje usługi na drogach, w powietrzu i na morzu oraz posiada magazyny na całym świecie. Niezbędny staje się więc transfer wiedzy o działaniach operacyjnych i systemach należących do DACHSER pomiędzy wszystkimi pracownikami na całym świecie. Nad tym każdego dnia pracuje 80 DENO, 33 DENAS i 53 DEWO. „Transfer wiedzy musi być tak samo dynamiczny jak sama logistyka. Bycie zawsze poinformowanym i ciągłość działania wymaga dużej elastyczności, a także umiejętności zawodowych i społecznych” – podsumowuje Denny Alfano, Team Leader Systems Operations/Expertise DENO.

Wyjątkowy duch

DACHSER jest firmą rodzinną, a Lea Lechler, Team Leader Systems Training ASL & DENAS, zauważa to każdego dnia w sieci DENAS: „Niezależnie od tego, gdzie jestem na świecie, mogę być pewna, że jeśli zadzwonię do jednego z pracowników DENAS lub kolegów z obszaru Business, Processes and Organization (BPO) i poproszę o pomoc, mogę na nich liczyć”. Ta idea tworzenia sieci kontaktów jest kluczowa dla ekspertów operacyjnych w DACHSER. „Wiedza jest po prostu po to, aby się nią dzielić” – wyjaśnia Sven Ackermann, Team Leader WMS Training DEWOs.

DENO, DENAS i DEWO działają na całym świecie. DENO w 18 krajach, DENAS w 22, a DEWO w 11. Chociaż różne strefy czasowe, od Azji po Amerykę, stanowią wyzwanie w zakresie współpracy, pokazują również, jak zróżnicowana jest sieć ekspertów DACHSER.

Połączenie różnych kultur oznacza także, że każdy członek sieci ma na uwadze specyficzne dla danego kraju wymagania DACHSER. Każdy uczy się od każdego, a wymiana kulturowa umożliwia spełnienie różnych wymagań spotykanych w danym miejscu. Nie ma żadnych barier językowych: „Wyróżniająca się koncepcja sieci umożliwia posługiwanie się tym samym językiem ponad granicami, realizację najważniejszych zadań i nawiązywanie ciekawych kontaktów” – zauważa Patrik Cernohous, Team Leader Systems Operations/Expertise Transit DENOs.

"Life Long Learning" to podstawowy składnik, który powinien wnieść aspirant na stanowisko DENO, DENAS lub DEWO.
"Life Long Learning" to podstawowy składnik, który powinien wnieść aspirant na stanowisko DENO, DENAS lub DEWO.

Szkolenie trenerów

Ale jak zostać ekspertem operacyjnym w DACHSER? Według Zsuzsanny Martin, Team Leader Standard Training Units & DENO, należy najpierw przyswoić sobie zasadę „Lifelong Learning” (koncepcja uczenia się przez całe życie). Oznacza to, że kandydaci powinni zawsze szukać nowych obszarów do nauki, aby móc stale rozwijać swoje umiejętności. Jest to ważne, ponieważ eksperci specjalizujący się w różnych aspektach pracy w DACHSER są osobami przekazującymi wiedzę operacyjną w swoich oddziałach.

Ponadto przyszli DENO, DENAS i DEWO muszą przejść tzw. Development Center. Celem programu rozwojowego jest wyłonienie doświadczonych pracowników z danych obszarów i zakwalifikowanie ich jako ekspertów w danej dziedzinie. Sprawdzenie wiedzy specjalistycznej i osobistych predyspozycji w wymagających warunkach jest więc główną częścią programu Development Center.

W duchu ciągłego rozwoju zawodowego, dla wszystkich certyfikowanych ekspertów operacyjnych organizowane są regularne szkolenia, warsztaty i webinary. Na przykład w przypadku DENO takie szkolenia opierają się na trzech filarach: 1) transfer wiedzy, 2) networking oraz 3) rozwój pracowników. Ponieważ jednak globalny aspekt działania nie zawsze pozwala na lokalne spotkania, Sven Ackermann podkreśla, że „kultura samodzielnego uczenia się” jest kolejnym kluczem do sukcesu. Można to osiągnąć poprzez połączenie e-tutoriali, webinarów, sesji Q&A, ale także rozmów ekspertów na żywo. „Celem jest zmotywowanie ludzi do samodzielnego uczenia się, ponieważ mogą oni korzystać z różnych form nauki i nie są uzależnieni od statycznej oferty e-learningowej” – mówi Sven Ackermann.

DACHSER na całym świecie
Skontaktuj się z nami
Kontakt Arkadiusz Tomczak