Droga do bardziej zrównoważonego rozwoju

Wspólne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju: sposób, w jaki Ricola i DACHSER stale zmniejszają emisję CO₂ w całym globalnym łańcuchu dostaw szwajcarskiego producenta kropli ziołowych. Przedstawiamy raport na temat ponownego opracowania i zmiany trasy naszej współpracy zorientowanej na wartościach.

Szwajcarskie zioła dla całego świata. Zdjęcie: Ricola
Szwajcarskie zioła dla całego świata. Zdjęcie: Ricola

Pachnące łąki, brzęczące pszczoły, czysty górski strumień i ośnieżone szczyty – ludzie żyjący w harmonii z naturą. Ten idylliczny alpejski świat jest punktem wyjścia dla wyjątkowo urokliwej historii. Jej głównym bohaterem jest szwajcarski producent kropli ziołowych Ricola z siedzibą w Laufen niedaleko Bazylei. Firma założona w 1930 roku jest uważana za pioniera w uprawie ziół. Jest niezwykle selektywna pod względem lokalizacji i ceni sobie kontrolowaną, przyjazną dla środowiska uprawę. W tym dziewiczym regionie Ricola zawarła stałe umowy zakupu z ponad setką plantatorów. Dostarczają oni firmie składniki do około 50 różnych produktów, w tym specjalistycznych herbat, które firma eksportuje do 45 krajów. Ricola zatrudnia obecnie około 500 osób i posiada oddziały w Europie, Azji i Stanach Zjednoczonych. W ten sposób rodzinna, szwajcarska firma ze swoimi ziołowymi kroplami stała się globalną marką.

„Jeśli oferowane produkty zawierają naturalne składniki, to zrównoważony rozwój musi być przekonujący – od jednego końca łańcucha produkcji i dostaw do następnego” – mówi Jochen Layer, Vice President Corporate Fulfillment w Ricola. „Myślenie i działanie w sposób zrównoważony jest częścią tego, jak postrzegamy siebie w Ricola. Właśnie dlatego nasza rodzinna firma przywiązuje tak dużą wagę do zmniejszenia zużycia energii i emisji CO₂. Aby to osiągnąć, wdrażamy szereg działań. Jest to podejście, które DACHSER i Ricola podzielają od pierwszego dnia współpracy” – dodaje.

Z uwagi na fakt, że logistyka odpowiada za znaczną część całkowitej emisji gazów cieplarnianych Ricoli, jest ona przedmiotem szczególnego zainteresowania w kompleksowej strategii ochrony klimatu firmy. Aby jak najszybciej osiągnąć namacalne, wymierne wyniki w tym obszarze, w 2021 r. Ricola utworzyła w zespół ds. zrównoważonego rozwoju. „Przyjmujemy kompleksowe podejście, które uwzględnia nie tylko ślad węglowy firmy, ale także aspekty etyczne związane z każdym ogniwem łańcucha dostaw” - mówi Jochen Layer.

„Na początku myśleliśmy, że będziemy mieli trudności z zaangażowaniem dostawców usług logistycznych w ten dość złożony temat. Kiedy jednak przedstawiliśmy nasze pomysły dotyczące działań na rzecz klimatu w DACHSER, okazało się, że firma przyjęła je z dużą otwartością i entuzjazmem. Operator logistyczny już dawno przewidział wiele kluczowych aspektów, a nawet je rozwinął. DACHSER opracował badania i zgromadził bogate doświadczenie badawcze i projektowe w innych kontekstach, dzięki czemu mogliśmy natychmiast zastosować tę ogromną wiedzę do oceny i przeprojektowania naszych łańcuchów logistycznych".

Relacja zbudowana na zaufaniu

„Każda współpraca zmierzająca do osiągnięcia celów klimatycznych opiera się na dokładnym zintegrowaniu działań dostawcy usług logistycznych z procesami klienta i nawiązaniu partnerstwa opartego na zaufaniu. To jest to, co Ricola i DACHSER kultywują od momentu rozpoczęcia współpracy w 2008 roku” – mówi Samuel Haller, Country Manager Air & Sea Logistics w DACHSER Switzerland. Wraz z ekspertami ds. zrównoważonego rozwoju z centrali DACHSER w Kempten, kilka lat temu podjęto wysiłki w celu zidentyfikowania szeregu różnych środków mających na celu zmniejszenie emisji w całym łańcuchu dostaw.

Jan Bender, Department Head Foreign Trade Compliance Air & Sea Logistics w DACHSER, opisuje podejście, które następnie w 2022 roku, we współpracy z Ricola doprowadziło do powstania konkretnego pilotażowego projektu działań na rzecz klimatu: „Zbadaliśmy gdzie istnieją przydatne dźwignie do redukcji emisji i sposoby ich dostosowania". Cecilia Homilius, Sustainability Consultant i członek zespołu Jana Bendera, wyjaśnia: „Partnerzy projektu poszukiwali możliwości ustanowienia obiektywnego i bezstronnego procesu decyzyjnego, z naciskiem na preferowanych przewoźników, na możliwości wykorzystania zrównoważonych paliw – takich jak wodór i biopaliwa, zrównoważone paliwa lotnicze (SAF) i zrównoważone paliwa morskie (SMF) – oraz na potencjalne oszczędności CO, jakie one oferują”. Jej zdaniem tego rodzaju kompleksowe podejście jest niezbędne do wdrożenia odpowiednich środków ekonomicznych i ekologicznych w całym łańcuchu zamówień i dostaw.

To jest właśnie to, do czego dążyła Ricola, opracowując swój plan rozwoju. Firma postawiła sobie ambitny cele zmniejszenia własnej emisji
CO₂ z transportu o połowę do 2030 r. w porównaniu z 2020 r. Z kolei założeniem na rok 2050 jest zerowa emisja gazów cieplarnianych netto (well-to-wheel). „Podczas naszych wspólnych warsztatów inauguracyjnych omówiliśmy każdy możliwy aspekt. Określiliśmy oczekiwania i cele firmy Ricola oraz przeanalizowaliśmy cały łańcuch dostaw, aby znaleźć sposoby na uczynienie go bardziej zrównoważonym. Był to niezwykle intensywny proces, a także ekscytująca dialog między równymi sobie” – mówi Jan Bender.

„Każda współpraca zmierzająca do osiągnięcia celów klimatycznych opiera się na dokładnym zintegrowaniu działań dostawcy usług logistycznych z procesami klienta i nawiązaniu partnerstwa opartego na zaufaniu. To jest to, co Ricola i DACHSER kultywują od momentu rozpoczęcia współpracy w 2008 roku” – mówi Samuel Haller, Country Manager Air & Sea Logistics w DACHSER Switzerland.

Vinh Tran, Order Management Coordinator, który jest odpowiedzialny za wdrażanie projektów zrównoważonego rozwoju logistyki w operacjach, podziela nasze zdanie: „Przeprowadziliśmy krytyczną analizę i inwentaryzację emisji CO₂ i innych gazów cieplarnianych wynikających z transportu produktów Ricola bezpośrednio z fabryki na rynki światowe. Zaowocowało to pierwszymi konkretnymi działaniami mającymi na celu osiągnięcie zauważalnej redukcji tych emisji – w odniesieniu do wszystkich przewoźników zajmujących się odbiorem, przewozem głównym i dodatkowym”.

Ślad węglowy zależy od całego procesu. Zdjęcie: Ricola
Ślad węglowy zależy od całego procesu. Zdjęcie: Ricola

Wsparcie naukowe

Jochen Layer zaznacza, że Ricola, podobnie jak DACHSER, decyzje mające na celu poprawę ochrony klimatu opiera wyłącznie na sprawdzonych faktach naukowych. Firma Ricola oblicza swoją emisję dwutlenku węgla we współpracy z myclimate, niezależną, międzynarodową organizacją ochrony klimatu z siedzibą w Szwajcarii. Dane zebrane i przetworzone w ten sposób pokazują, że do 2025 r. Ricola spełni rygorystyczne standardy określone dla firmy tej wielkości w dyrektywie UE w sprawie sprawozdawczości korporacyjnej w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD). Wśród głównych zamierzeń firmy jest również uzyskanie certyfikatu B Corp. Jest to część holistycznego podejścia, dzięki któremu certyfikowane firmy wpisują swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój i uczciwe warunki pracy do swoich statutów - co dodatkowo wzmacnia ich intencje, aby pomóc w tworzeniu lepszego, bardziej ekologicznego jutra. Celem jest zapewnienie większej przejrzystości i orientacji na wartości, zarówno w tym obszarze, jak i w całym łańcuchu dostaw.

Testowanie wszystkich rodzajów transportu

Najnowsza analiza łańcuchów dostaw i ich wartości w globalnej logistyce ziołowej szwajcarskiej firmy rodzinnej zaowocowała już szeregiem konkretnych działań.

Początkowo, dzięki poprawie możliwości przewozowych i pełnemu wykorzystaniu maksymalnej ładowności kontenera znacznie zwiększono wydajność. Doprowadziło to do 12-procentowej redukcji całkowitego zapotrzebowania na transport. „Ta optymalizacja była zdecydowanie naszą główną dźwignią” – komentuje Vinh Tran.

Następnie rozpatrywane są różne bezemisyjne technologie napędowe dla ciężarówek wykorzystywanych w transporcie kontenerów na krótkich dystansach z zakładu produkcyjnego w Szwajcarii do terminalu kolejowego. „Niestety, z ekonomicznego punktu widzenia całkowite przejście na czysto elektryczne alternatywy nie jest dla nas wykonalne” – wyjaśnia Vinh Tran. Dodaje, że firma będzie musiała poczekać na decyzje szwajcarskich decydentów w zakresie infrastruktury i dotacji. Z kolei ciężarówki z napędem wodorowo-elektrycznym, które wielu postrzega jako przyszłość bezemisyjnego transportu towarowego, również nie są jeszcze wystarczająco szeroko dostępne – mówi Vinh Tran. Dopóki nowe technologie nie rozwiną się na tyle aby  mogły być dostępne w codziennych operacjach transportowych, Ricola będzie polegać na biodieslu. To rozwiązanie również pozwala zaoszczędzić kilka ton metrycznych emisji gazów cieplarnianych rocznie.

Obecnie to kolej jest preferowanym środkiem transportu wykorzystywanym do przewozu produktów firmy Ricola z jej fabryki do Hamburga i Rotterdamu, skąd są dalej  wysyłane do Azji i USA. „Przejście w 100 procentach na transport kolejowy zamiast połączonego transportu ciężarówkami i barkami pozwala firmie zaoszczędzić około 51 ton CO₂e rocznie" - mówi Cecilia Homilius.

Co więcej, wykorzystanie zrównoważonych paliw morskich (SMF) obniża emisje wynikające z transportu produktów Ricola drogą morską. W porównaniu do konwencjonalnego oleju ciężkiego, stosowanie SMF może zmniejszyć emisję CO₂e o co najmniej 75 procent w całym cyklu życia maszyny.

W przypadku wysyłek do Azji (Hongkong), Ricola i DACHSER niedawno zakończyły testowanie trasy transportowej z Laufen do włoskiego portu w Genui. „Wykorzystanie portów zlokalizowanych na południu dodatkowo optymalizuje trasę i czas transportu” – mówi Vinh Tran. To wyjaśnia, dlaczego planiści logistyczni rozważają obecnie potencjalne korzyści z włączenia dodatkowych miejsc docelowych do łańcucha dostaw Ricola.

DACHSER umożliwił firmie Ricola korzystanie ze zrównoważonych paliw lotniczych (SAF), co pozwoliło zaoszczędzić ponad 150 ton metrycznych CO₂e tylko w pierwszej połowie 2023 roku.
DACHSER umożliwił firmie Ricola korzystanie ze zrównoważonych paliw lotniczych (SAF), co pozwoliło zaoszczędzić ponad 150 ton metrycznych CO₂e tylko w pierwszej połowie 2023 roku.

Bardziej zrównoważony lot

Ricola z zapałem angażuje się w działania na rzecz klimatu, co oznacza, że chce również jeszcze bardziej ograniczyć i tak już niskie wykorzystanie transportu lotniczego. Jednak w sytuacjach awaryjnych nie da się go całkowicie uniknąć. „W trakcie projektu zbadaliśmy, która linia lotnicza oferuje najrozsądniejsze bezpośrednie połączenie i korzysta z nowoczesnej floty samolotów. Ostatecznie może to mieć naprawdę duże znaczenie” – mówi Cecilia Homilius. Obliczenia wykazały, że na głównej trasie transportowej z Zurychu do Nowego Jorku wystąpiła ogromna różnica między najlepszą a najmniej korzystną kombinacją pod względem śladu ekologicznego: od 500 g do nawet 1200 g CO₂e na tonokilometr. DACHSER umożliwia teraz Ricola również stosowanie zrównoważonych paliw lotniczych (SAF), co pozwoliło zaoszczędzić ponad 150 ton CO₂e tylko w pierwszej połowie 2023 roku.

„Nie próbujemy sami ratować świata, ale możemy i chcemy przyczynić się do tego, by świat stał się lepszym miejscem” - mówi Jochen Layer. Ten sposób myślenia to sedno współpracy Ricola i DACHSER, która wykracza daleko poza innowacyjne projekty w zakresie logistyki. Czego przykładem jest niedawny konkurs pomysłów dla stażystów. „Nasi stażyści z chęcią z niego skorzystali i wykazali się ogromnym entuzjazmem”. Jak dotąd z 35 zgłoszonych pomysłów na zrównoważony rozwój zrodziły się cztery projekty koncentrujące się na energii wiatrowej, zrównoważonych opakowaniach, zapobieganiu marnowaniu żywności i bardziej efektywnych zakupach.

Jochen Layer podkreśla, że zarówno konkurs pomysłów, jak i współpraca z DACHSER niosą ze sobą przesłanie dotyczące przyszłego potencjału: „Widzimy, jak wprowadzenie nawet kilku zmian pozwala nam osiągać wielkie rzeczy. To sprawia, że chcemy robić jeszcze więcej i z pewnością podejmiemy nowe działania”.

DACHSER na całym świecie
Skontaktuj się z nami
Kontakt Michał Tomczak