Wzrost stawek opłat drogowych dla samochodów ciężarowych w Niemczech

Rząd niemiecki podjął decyzję o podwyższeniu od 1 stycznia 2023 r. stawek myta dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej 7,5 tony lub większej. W związku z tym zostaną dostosowane stawki opłat za przejazd autostradami i drogami federalnymi, a także zostaną uwzględnione koszty zewnętrzne, takie jak zanieczyszczenie powietrza i hałas powodowane przez samochody ciężarowe. W wyniku tych dostosowań nastąpi wzrost stawek opłat za przejazd i należy to uwzględnić w tabelach opłat drogowych DACHSER.

Niemiecki parlament uzgodnił również reformę opłat drogowych, która ma wejść w życie 1 stycznia 2024 roku. Ma ona obejmować rozszerzenie opłaty drogowej dla samochodów ciężarowych na pojazdy o masie powyżej 3,5 tony oraz opłatę za emisję CO2.

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub zadania pytań prosimy o kontakt z Państwa osobą kontaktową z firmy DACHSER.

DACHSER na całym świecie
Skontaktuj się z nami
Kontakt Bernadeta Forgacz