Dr Tobias Burger nowym COO Air & Sea Logistics w DACHSER

Koncentracja na rozwoju na rynkach globalnych i zintegrowanym transporcie drobnicowym

Od początku roku dr Tobias Burger został nowym Chief Operations Officer (COO) Air & Sea Logistics oraz członkiem zarządu firmy logistycznej DACHSER. Zastąpił na tym stanowisku Edoardo Podestę, który wycofał się z aktywnego życia zawodowego po ponad 20-letniej karierze w DACHSER, z czego ostatnie cztery lata spędził, kierując działem frachtu lotniczego i morskiego.

Od początku roku dr Tobias Burger jest nowym Chief Operations Officer (COO) Air & Sea Logistics i członkiem zarządu dostawcy usług logistycznych DACHSER.
Od początku roku dr Tobias Burger jest nowym Chief Operations Officer (COO) Air & Sea Logistics i członkiem zarządu dostawcy usług logistycznych DACHSER.

„Dokładnie przygotowane przekazanie obowiązków na kierowniczym stanowisku jednostki Air & Sea Logistics odzwierciedla ukierunkowany i długoterminowy dalszy rozwój naszej międzykontynentalnej sieci” – wyjaśnia Bernhard Simon, Chairman of the Supervisory Board w DACHSER. „Od 2003 roku Edoardo Podestà rozbudowywał naszą działalność w Azji, a w ciągu ostatnich czterech jako COO Air & Sea Logistics lat wniósł znaczący wkład w rozwój naszej firmy. Aktualnie na czele jednostki biznesowej Air & Sea Logistics stanął doświadczony strateg logistyczny, który dogłębnie i holistycznie rozumie złożone wyzwania stojące przed globalnymi rynkami logistycznymi teraz i w przyszłości”.

Głównym zadaniem Tobiasa Burgera jako COO Air & Sea Logistics jest rozwój DACHSER na rynkach globalnych. „Jesteśmy przekonani, że główny impuls dla naszego przyszłego wzrostu będzie pochodził z naszej działalności w Azji i obu Amerykach” – mówi Burkhard Eling, CEO DACHSER. „Poprzez ścisłe powiązanie transportu międzykontynentalnego z naszą wydajną europejską siecią transportu lądowego, chcemy zaoferować naszym klientom kompleksowe rozwiązanie dla usług drobnicowych na całym świecie. Oferta globalnego transportu drobnicowego, dostarczana przez zintegrowaną sieć obejmującą kompleksowe usługi logistyki kontraktowej, zdecydowanie wymaga silnej organizacji frachtu lotniczego i morskiego o globalnej obecności".

Oferta globalnego transportu drobnicowego, dostarczana przez zintegrowaną sieć obejmującą kompleksowe usługi logistyki kontraktowej, zdecydowanie wymaga silnej organizacji frachtu lotniczego i morskiego o globalnej obecności.

Burkhard Eling, CEO w DACHSER

Tobias Burger posiada tytuł doktora administracji biznesowej, a swoją karierę rozpoczął jako konsultant ds. strategii w Siemens Management Consulting. Do DACHSER dołączył w 2009 roku. Początkowo zatrudniony w dziale controllingu i rozwoju strategii, a następnie powierzono mu odpowiedzialność za ład korporacyjny. W tym czasie nadzorował już strategiczny rozwój frachtu lotniczego i morskiego w ramach globalnej sieci. W 2019 r. dr Burger został mianowany zastępcą dyrektora działu Air & Sea Logistics i jednocześnie prawą ręką Eduardo Podesty. Podczas tego okresu początkowo pełnił funkcję globalnego kierownika sprzedaży ASL. Następnie w latach 2021 i 2022 z wielkim sukcesem kierował działalnością jednostki biznesowej ASL EMEA jako dyrektor zarządzający.

Edoardo Podestà: Dwie dekady wzrostu i rentowności dla DACHSER ASL

Eduardo Podestà kończy swoją udaną karierę menedżera logistyki, przekazując stery dr. Burgerowi. Edoardo Podestà – Włoch, który od wielu lat mieszka w Hongkongu, dołączył do DACHSER w 2003 roku po przejęciu przez operatora spółki joint venture. Jako dyrektor zarządzający początkowo był odpowiedzialny za działania firmy na terenie Chin i krajów z nimi sąsiadującymi. Wraz z rozwojem azjatyckiej działalności DACHSER wkrótce przejął odpowiedzialność za całą jednostkę biznesową w regionie Azji i Pacyfiku. Od 2019 r. stał również na czele globalnego biznesu frachtu lotniczego i morskiego jako COO Air & Sea Logistics. „Na przekór niezwykle niestabilnemu otoczeniu rynkowemu, wykorzystał swoje bogate doświadczenie i kreatywność, aby zawsze wytyczać jasny kurs wzrostu i rentowności" – podsumował Burkhard Eling.

DACHSER na całym świecie
Skontaktuj się z nami
Kontakt Michał Tomczak