Dachser tworzy punkty badawcze elektromobilności

Dachser, globalny dostawca usług logistycznych, rozbudowuje swoje oddziały we Fryburgu, Hamburgu i Malsch koło Karlsruhe o punkty e-mobilności. Firma będzie tam badać i testować wykorzystanie technologii zeroemisyjnych, a także inteligentne zarządzanie energią i obciążeniem. To część szeroko zakrojonego planu przekształcenia transportu drogowego w przyjazną środowisku sieć.

Trwa ładowanie e-trucka. / Foto: © Jan Potente.

W centrum uwagi znajdują się ciężarówki i samochody o napędzie elektrycznym z akumulatorem oraz infrastruktura do ich ładowania, wykorzystanie i samodzielna produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, a także inteligentne zarządzanie energią elektryczną i obciążeniem. Do tego dochodzi testowanie ciężarówek na wodór i zastosowanie niezbędnego zaplecza do tankowania.

„Spodziewamy się, że w najbliższych latach drogowy transport towarowy w Unii Europejskiej będzie stopniowo przechodził na ciężarówki z bezemisyjnymi układami napędowymi - akumulatorowo-elektrycznymi lub z wodorowymi ogniwami paliwowymi, w zależności od scenariusza wdrożenia. Dzięki naszym działaniom badawczym i innowacyjnym już teraz przygotowujemy się do tej daleko idącej transformacji branży transportowej i logistycznej Do tego czasu pozostaje jednak wiele wyzwań do pokonania, szczególnie w zakresie zasięgu pojazdów, dostępności infrastruktury szybkiego ładowania na autostradach oraz zapewnienia odpowiedniej infrastruktury elektrycznej przez zakłady energetyczne w naszych lokalizacjach”- mówi Alexander Tonn, COO Road Logistics w Dachser.

Przyszłość zaczyna się już dziś

We Fryburgu, we wrześniu został już uruchomiony punk e-mobilności. Początkowo nacisk zostanie położony na inteligentne zarządzanie energią elektryczną i obciążeniem. Różne odbiorniki energii elektrycznej, takie jak samochody ciężarowe z transportu lokalnego i dalekobieżnego, samochody firmowe i samochody pracowników, a także samochody przemysłowe i technologia zakładowa, mają być połączone z własną produkcją energii elektrycznej z fotowoltaiki i pośrednim magazynowaniem w buforach akumulatorowych.

Natomiast od stycznia 2023 roku w Hamburgu eksperci skupią się na dwóch kwestiach. Po pierwsze, Dachser będzie wykorzystywał akumulatorowo-elektryczne ciężarówki lokalne i dalekobieżne, a także inteligentne zarządzanie ładunkiem w połączeniu ze stacjonarną technologią chłodzenia. Po drugie, w Hamburgu będą testowane nowe akumulatorowo-elektryczne naczepy chłodnicze. Ponadto w systemie transportu lokalnego działa ciężarówka na wodór.

W styczniu 2023 roku rozpoczną się działania w ramach E-mobility także w Malsch koło Karlsruhe. W tym czasie testy praktyczne skupią się na elektrycznym transporcie wahadłowym i liniowym z naczepami i nadwoziami wymiennymi. Dachser dysponuje w tej lokalizacji własną flotą pojazdów. Pozwoli to na zdobycie bezpośredniego doświadczenia w zakresie wykorzystania nowych technologii.

„Nasi pracownicy z niecierpliwością czekają na możliwość testowania nowych technologii napędowych i ich dalszego rozwoju do codziennego użytku w sieci Dachser. Chcemy również ściśle zaangażować w projekt niektórych naszych klientów” - mówi Bernd Großmann, General Manager Dachser Logistics Centre Karlsruhe w Malsch.

Działania badawcze w trzech wyznaczonych lokalizacjach e-mobilności są częścią działań Dachser w zakresie ochrony klimatu. Obejmują one obszary efektywności procesowej i energetycznej w operacjach i zakładach, a także badania i innowacje mające na celu promowanie energii odnawialnej i pojazdów o zerowej emisji gazów cieplarnianych.

DACHSER na całym świecie
Skontaktuj się z nami
Kontakt Bernadeta Forgacz