Dachser odnotowuje wzrost oparty na solidnym fundamencie

Wzrost obrotów o 1,6 proc. w 2019 r.; europejski transport drogowy odnotowuje dodatnią dynamikę na poziomie 2,9 proc.; 151 mln euro inwestycji w obiekty logistyczne i systemy IT

Mimo stale słabnącej koniunktury na świecie DACHSER może pochwalić się dalszym wzrostem w 2019r. Operator logistyczny odnotował solidny przyrost skonsolidowanych przychodów netto o 1,6 proc. do 5,66 mld euro. Motorem był ponownie obszar Road Logistics, którego przychody netto zwiększyły się o 2,9 proc., do poziomu 4,60 mld euro. Z kolei w obszarze Air & Sea Logistics odnotowano spadek o 4,1 proc. wynikający z mniejszego popytu na usługi transportu lotniczego ze strony klientów z branży motoryzacyjnej.

Dachser odnotowuje wzrost oparty na  solidnym fundamencie
Dachser odnotowuje wzrost oparty na solidnym fundamencie

Wzrost obrotów na poziomie grupy miał miejsce przy jednoczesnym zmniejszeniu się liczby przesyłek i tonażu. Liczba przesyłek spadła o 3,7 proc. - z 83,7 do 80,6 mln, zaś tonaż w porównaniu z rokiem poprzednim o 1,0 proc. - z 41,4 do 41,0 mln ton. „Gdy zmienia się wiatr koniunktury, wówczas jakość i niezawodność liczą się bardziej niż kiedykolwiek”, mówi Bernhard Simon, CEO DACHSER. „Tym bardziej zależy nam na dobrze wykwalifikowanych oraz zmotywowanych pracownikach i dlatego właśnie stale inwestujemy w naszą sieć, procesy oraz IT.”

Gdy zmienia się wiatr koniunktury, wówczas jakość i niezawodność liczą się bardziej niż kiedykolwiek. Tym bardziej zależy nam na dobrze wykwalifikowanych oraz zmotywowanych pracownikach i dlatego właśnie stale inwestujemy w naszą sieć, procesy oraz IT.

Bernhard Simon, CEO DACHSER

Rozwój biznesu w poszczególnych obszarach

Obszar Road Logistics, w ramach którego DACHSER realizuje transport i magazynowanie towarów (European Logistics) oraz artykułów żywnościowych (Food Logistics), wciąż stanowi czynnik stabilizujący i dynamiczny motor wzrostu przedsiębiorstwa. W roku 2019 odnotował wzrost skonsolidowanych obrotów netto o 2,9 proc., z 4,47 na 4,60 mld euro, z czego 3,63 mld euro (+2,4 proc.) przypadało European Logistics.

„Do utrzymującej się silnej pozycji w transporcie transgranicznym dochodzi pozytywny rozwój logistyki kontraktowej w całej Europie. Chociaż sytuacja na rynku przewozowym w roku 2019 uległa złagodzeniu, deficyt kierowców i wykwalifikowanych pracowników w Niemczech oraz wielu innych krajach europejskich pozostaje najpilniejszym wyzwaniem”, mówi Simon.

Najsilniejszy wzrost w 2019 r. odnotował obszar Food Logistics. DACHSER wypracował tu wzrost przychodów o 5,1 proc., z 917 do 964 mln euro. Liczba przesyłek spadła o 1,7 proc., natomiast tonaż lekko wzrósł - o 0,6 proc. „Logistyka artykułów spożywczych to od lat niezachwiany filar naszego modelu biznesowego”, mówi Bernhard Simon. „Współpracę z naszymi partnerami w ramach European Food Network możemy określić jako wyjątkowo stabilną i owocną.”

DACHSER  Air & Sea Logistics odnotował w 2019 r. spadek obrotów o 4,1 proc. - z 1,19 do 1,14 mld euro; liczba przesyłek spadła o 5,6 proc. „W  tym obszarze mierzymy się ze sporą nieprzewidywalnością, co z kolei bezpośrednio uzależnione jest od słabszej kondycji handlu światowego”, wyjaśnia Simon. „W realizowanym przez nas transporcie lotniczym daje się odczuć przede wszystkim mniejsze zapotrzebowanie na usługi transportowe ze strony przemysłu motoryzacyjnego w Niemczech.”

W 2019 r. DACHSER podjął działania z myślą o rozwoju tego obszaru biznesowego. Można do nich zaliczyć rozszerzenie portfolio klientów z branży medycznej, farmaceutycznej, odzieżowej oraz sportowej, jak również rozbudowę usług transportu kolejowego na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku. Spedycja lotnicza i morska,  w szczególności w ramach usług LCL (drobnica morska), zostały połączone z europejską siecią transportu drogowego DACHSER. Dodatkowo zakończono wdrożenie własnego systemu zarządzania transportem na świecie pod nazwą Othello. „Do połowy 2020 r. 99 procent wszystkich przesyłek będziemy realizować za pośrednictwem naszego własnego systemu zarządzania transportem. Dzięki lepszej wydajności i produktywności możemy wygenerować dodatkową wartość dodaną dla naszych klientów”, mówi Simon.

Kryzys spowodowany koronawirusem: DACHSER jako siła stabilizująca w trudnych czasach

W celu dalszej poprawy jakości usług firma rodzinna zainwestowała w minionym roku 151 mln euro w budowę i rozbudowę hal przeładunkowych i magazynowych, jak również systemy IT i wyposażenie techniczne. W tym roku planuje się inwestycje o podobnym zakresie. Jednakże wskutek panującego kryzysu spowodowanego koronawirusem także DACHSER zmuszony jest zrewidować swoje cele, jak wyjaśnia Simon:
”Bardzo trudno przewidzieć ostateczne skutki dla naszej branży, możemy tylko każdego dnia na nowo oceniać sytuację i elastycznie się do niej dostosowywać. W obliczu aktualnych ograniczeń dla biznesu, spadki wolumenu dotyczące branży dóbr przemysłowych są nieuniknione, szczególnie w Hiszpanii i Francji. Jednakże nasze portfolio usług i struktura klientów są tak szerokie, że jesteśmy w stanie dobrze się dostosować do zmienionych warunków. W branży spożywczej jesteśmy, jako operator logistyczny, istotnym elementem podstawowego zaopatrzenia, dlatego w tym obszarze przewidujemy względną stabilność.”    

W 2019 r. DACHSER odnotował ponowny wzrost wskaźnika kapitału własnego – do ponad 57 proc. Zatrudniając około 31 tys. osób, DACHSER ma więcej pracowników niż w jakimkolwiek innym momencie swojej historii. „Jesteśmy z tego niezwykle dumni, ponieważ nasi pracownicy to serce i kręgosłup naszej działalności. Bezpieczeństwo miejsc w pracy jest dla nas w 2020 r. priorytetem. Również dla klientów i podwykonawców chcemy pozostać stabilnym i niezawodnym partnerem. Wszyscy mierzymy się z tymi samymi wyzwaniami. Dzięki uczciwym cenom i wynagrodzeniom wspólnie pokonamy kryzys spowodowany koronawirusem, budując fundament dla przyszłego wzrostu”, podsumowuje Bernhard Simon.

DACHSER na całym świecie
Skontaktuj się z nami
Kontakt Renata Krukowska