DACHSER ze wzrostem zaufania klientów i satysfakcjonującymi wynikami rocznymi

W 2020 roku, naznaczonym pandemią COVID-19, DACHSER praktycznie nie odnotował spadku przychodów, a mocne drugie półrocze zrównoważyło wpływ częściowego zamknięcia europejskiej gospodarki w kwietniu i maju. Skonsolidowane przychody netto jednego z największych operatorów logistycznych wyniosły 5,61 mld euro, co oznacza niewielki spadek (0,9 proc.) w porównaniu z rokiem 2019. W tym samym czasie firma zainwestowała w sumie 190 mln euro w rozwiązania poprawiające wydajność, wyposażenie techniczne i systemy cyfrowe.

DACHSER
DACHSER

Rok 2020 dla DACHSER okazał się udany. Był to czas lojalności i atmosfery wzajemnego zaufania pomiędzy dostawcą usług logistycznych, klientami i partnerami biznesowymi.

– Spełniliśmy naszą obietnicę zachowania stabilności podczas kryzysu związanego z koronawirusem – podkreślił Burkhard Eling, CEO DACHSER. – Wielkim źródłem motywacji było dla nas ogromne wsparcie ze strony naszych klientów i partnerów. Szczególne podziękowania należą się naszym pracownikom magazynowym i wszystkim współpracującym z nami kierowcom, dzięki którym ubiegły rok zakończył się sukcesem. Pomimo dodatkowych obciążeń wynikających z pandemii wywiązali się ze swojej roli, a ich wyniki były imponujące – dodał Burkhard Eling.

DACHSER utrzymywał globalne łańcuchy dostaw bez zakłóceń, oferując elastyczne rozwiązania problemu wąskich gardeł, szczególnie w transporcie międzynarodowym. Jednocześnie operator zadbał o jak najlepszą ochronę zdrowia swoich pracowników, a także wspierał w tym zakresie swoich wieloletnich partnerów serwisowych w Europie.

W przeciwieństwie do działu Road Logistics, który odnotował spadek o 2,2 proc., dywizja Air & Sea Logistics osiągnęła wzrost o 5,2 proc. Dla tego obszaru działalności korzystne okazało się posiadanie własnej sieci połączeń lotniczych, jak również wysokie stawki frachtowe w transporcie międzykontynentalnym. Na poziomie Grupy liczba przesyłek spadła o 2,5 proc., do 78,6 mln, a tonaż o 2,9 proc., do 39,8 mln ton.

Spełniliśmy naszą obietnicę zachowania stabilności podczas kryzysu związanego z koronawirusem

Burkhard Eling; CEO DACHSER

– Po solidnym pierwszym kwartale zamknięcie gospodarek w wielu krajach europejskich oznaczało niekiedy drastyczne zmniejszenie liczby przesyłek w transporcie lądowym – wyjaśnił Burkhard Eling. – Od czerwca nastąpiła jednak wyraźna poprawa, a wolumeny utrzymywały się mniej więcej przez cały czas powyżej poziomów z 2019 roku. Nasz model biznesowy dowiódł, że jest odporny na kryzysy, a jednocześnie ma duży potencjał wzrostu i zdolność do adaptacji – podkreślił CEO DACHSER.

Rozwój poszczególnych obszarów działalności

W 2020 roku obszar Road Logistics, obejmujący transport i magazynowanie towarów przemysłowych i konsumpcyjnych (European Logistics) oraz żywności (Food Logistics), po raz kolejny nie stracił na dynamice wzrostu. Jednak nawet pod koniec roku nie udało się w pełni zrekompensować spowodowanego lockdownem spadku wolumenu w Europie w kwietniu i maju. Najbardziej ucierpiały oddziały European Logistics we Francji i na Półwyspie Iberyjskim. Spowodowało to spadek skonsolidowanych przychodów netto segmentu Road Logistics o 2,2 proc., do poziomu ok. 4,5 mld euro.

O ile obszar European Logistics odnotował spadek o 3,2 proc., do 3,52 mld euro, o tyle DACHSER Food Logistics zwiększył swoje przychody do 982 mln euro, co oznacza wzrost o 1,9 proc. Rok 2020 był dość burzliwy dla tego obszaru działalności, naznaczony z jednej strony panicznymi zakupami w supermarketach, a z drugiej strony – powtarzającym się czasowym zamykaniem firm z branży gastronomicznej, hotelarskiej i eventowej w Niemczech. Pomimo to udało się zrekompensować spadek dostaw w tych branżach poprzez pozyskanie nowych klientów i zwiększenie obrotów dzięki współpracy z detalistami w branży spożywczej. W ciągu roku DACHSER Food Logistics zwiększył tonaż przewiezionych przesyłek o 1,6 proc.

Na ubiegłoroczne przychody Air & Sea Logistics korzystny wpływ miały niedobory zdolności przewozowych w transporcie lotniczym i morskim oraz odpowiadający im wzrost stawek. Dzięki działalności w Azji obroty wzrosły o 5,2 proc., do 1,2 mld euro.

– Szybko zareagowaliśmy na wąskie gardła w zakresie zdolności przewozowych frachtu lotniczego, czarterując samoloty, by zwiększyć wydajność naszej sieci transportowej – początkowo na potrzeby dostaw sprzętu medycznego, później także innych towarów dla naszych klientów. W sumie w 2020 roku wykonaliśmy około 150 lotów czarterowych między Europą, Azją a Stanami Zjednoczonymi – powiedział Burkhard Eling. Sytuacja w zakresie frachtu morskiego nie była lepsza, ponieważ ograniczone zdolności przewozowe i dotkliwy brak pustych kontenerów spowodowały niestabilność rynku i gwałtowny wzrost stawek frachtowych. Najbardziej skorzystało na tym LCL, czyli tzw. przesyłki drobnicowe. – Biorąc pod uwagę duży potencjał, jaki dostrzegamy w tej usłudze premium, chcemy dalej zwiększać częstotliwość, pojemność i jakość naszych usług LCL oraz dążyć do ich płynnego połączenia z naszą europejską siecią drobnicową – dodał Burkhard Eling.

Stabilność i konsekwencja

Jak podkreślił Burkhard Eling DACHSER nie pozwolił na to, aby kryzys związany z koronawirusem odbił się na jego działaniach. Dotyczy to zarówno zmiany pokoleniowej w zarządzie – przygotowanej w 2020 roku a przeprowadzonej od 1 stycznia 2021 roku – jak i planowania inwestycji. – W ubiegłym roku zainwestowaliśmy w naszą globalną sieć logistyczną 142,6 mln euro. W tym roku przeznaczamy około 190 mln euro na zwiększenie możliwości w zakresie logistyki kontraktowej oraz kontynuację digitalizacji procesów i modeli biznesowych – zapowiedział CEO DACHSER. Ważną rolę w tym zakresie odgrywać będzie nowo utworzona jednostka IT & Development, którą pokieruje Stefan Hohm, Chief Development Officer.

­– Zdaniem Burkharda Elinga wysoki wskaźnik kapitału własnego na poziomie 61,6 proc. oraz wyraźne przywiązanie udziałowców do rodzinnej firmy zapewniają DACHSER wsparcie, którego firma potrzebuje, aby kontynuować wypróbowaną politykę rozwoju z wykorzystaniem własnych zasobów. Co więcej, koronakryzys wzmocnił zaangażowanie DACHSER w szkolenia, szczególnie dla kierowców i pracowników logistyki, które są głęboko zakorzenione w kulturze korporacyjnej firmy. W 2020 roku, pomimo ograniczeń wynikających z pandemii, w Niemczech 625 stażystów i studentów studiów dualnych rozpoczęło swoją karierę w DACHSER.

– Naszym celem jest zachowanie mocnych stron organizacji przy jednoczesnym zwiększeniu jej elastyczności. Innymi słowy, przyspieszamy integrację naszych sieci i wprowadza­my technologie cyfrowe do użytku w takich dziedzinach jak uczenie maszynowe czy lokalizacja nadwozi wymiennych. Będziemy również nasilać działania w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu – zaznaczył Burkhard Eling. – W ciągu najbliższych dwóch lat zamierzamy rozszerzyć koncepcję DACHSER Emission-Free Delivery na co najmniej jedenaście europejskich miast, wprowadzając jednocześnie więcej ciężarówek z napędem elektrycznym i rowerów towa­ro­wych ze wspomaganiem elektrycznym. Co więcej, jako członek Niemieckiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych, aktywnie wspieramy badania i testy napędów wodorowych w pojazdach ciężaro­wych – ogłosił Burkhard Eling, CEO DACHSER.

DACHSER na całym świecie
Skontaktuj się z nami
Kontakt Renata Krukowska