DACHSER i terre des hommes wspierają rodziny w Ukrainie

W sierpniu 2022 roku DACHSER i terre des hommes – międzynarodowa organizacja charytatywna humanitarna działająca na rzecz praw dzieci – rozpoczną realizację wspólnego projektu w ukraińskich miastach: Charkowie, Dnieprze, Lwowie i Użhorodzie. Inicjatywa zapewni dzieciom, młodzieży i ich rodzinom pomoc terapeutyczną w przepracowaniu traumy zadanej przez wojnę.

W sierpniu 2022 roku wieloletni partnerzy rozpoczną realizację wspólnego projektu w ukraińskich miastach Charków, Dniepr, Lwów i Użhorod.

Wojna w Ukrainie trwa od ponad czterech miesięcy. W tym czasie około 15 milionów ludzi musiało opuścić swoje domy i uciec na wschód lub południe kraju. Ponad 8 milionów osób z tego grona żyje obecnie jako wewnętrzni przesiedleńcy w innych częściach Ukrainy.

Próby ucieczki przed wojną rozerwały wiele rodzin. W rezultacie dzieci i nastolatkowie muszą radzić sobie nie tylko z zupełnie nowym środowiskiem, ale także z nieobecnością lub nawet śmiercią rodziców i innych opiekunów. Nie widząc perspektywy końca tej ekstremalnej sytuacji, Ukraina nie jest w stanie zapewnić swoim obywatelom leczenia psychospołecznego lub terapeutycznego. Są one pilnie potrzebne, aby pomóc dzieciom i nastolatkom przepracować ich doświadczenia związane z przemocą i traumą oraz ustabilizować się w nowych okolicznościach.

Aby ułatwić funkcjonowanie w tej tragicznej rzeczywistości, od sierpnia 2022 roku DACHSER i terre des hommes ruszają z projektem pomocowym zorganizowanym we współpracy z lokalnym partnerem akcji – Vostok-SOS, który zebrał w Ukrainie międzynarodowy zespół 20 psychoterapeutów. Z terapii psychospołecznej skorzystają dzieci i nastolatkowie po traumie, ale także ich rodzice bądź inni opiekunowie. Otrzymają oni specjalistyczne wsparcie i poznają rozwiązania pomocne w radzeniu sobie z dotyczącymi ich problemami. Docelowo pomoc ma być dostępna w całym kraju, ale na razie projekt skupi się na Dnieprze i Charkowie, a także zachodnich miastach: Lwowie i Użhorodzie, które przyjmują szczególnie dużą liczbę uchodźców. 

Zrównoważone zaangażowanie społeczne

„Wojna w Ukrainie powoduje ogromne ludzkie cierpienie, zwłaszcza w przypadku rodzin, które doświadczają przemocy i są rozbijane” – mówi prezes DACHSER Burkhard Eling. „Naszym priorytetem było zapewnienie mieszkańcom Ukrainy bezpośrednich dostaw towarów i żywności. Teraz musimy pomóc w zapewnieniu dzieciom uchodźców opieki psychospołecznej. Jako firma rodzinna chcemy w sposób trwały i długoterminowy zaangażować się w cele społeczne na Ukrainie”.

Firma DACHSER zobowiązała się do przekazania na rzecz projektu do końca 2023 roku łącznie 160 000 euro.

Osoby, które chciałyby przekazać osobistą darowiznę na rzecz projektu pomocowego DACHSER i terre des hommes, mogą to zrobić za pomocą przelewu bankowego:

Nr konta bankowego: DE65 2659 0025 1000 7008 04
Opis przelewu: DACHSER Ukraine

DACHSER na całym świecie
Skontaktuj się z nami
Kontakt Michał Tomczak