DACHSER przechodzi na zieloną energię

DACHSER, globalny dostawca usług logistycznych, zapowiedział, że od 1 stycznia 2022 roku będzie kupować energię elektryczną pochodzącą wyłącznie ze źródeł odnawialnych. Ponadto firma zainstaluje i rozbuduje systemy fotowoltaiczne w swoich oddziałach, dzięki czemu czterokrotnie zwiększy produkcję zielonej energii elektrycznej we własnym zakresie.

DACHSER przechodzi na zieloną energię

Dotychczas z zielonej energii korzystały oddziały w Niemczech i Holandii. Teraz DACHSER zasili nią 387 placówek w 42 krajach na całym świecie, zwiększając udział zielonej energii z około 60 proc. do 100 proc. Ponadto firma znacznie zwiększy produkcję własnej energii odnawialnej – w pierwszej kolejności zainstaluje oraz rozbuduje systemy fotowoltaiczne na dachach swoich europejskich obiektów logistycznych i biurowych. Do 2025 r. ich moc wzrośnie czterokrotnie, do ponad 20 000 kWp mocy zainstalowanej elektrycznej.

„Kupując wyłącznie energię ze źródeł odnawialnych – wiatrową, słoneczną i wodną oraz zwiększając własną produkcję ekologicznej energii elektrycznej, realizujemy założenia naszej strategii ochrony klimatu w zakresie zmniejszanie śladu węglowego. Jednocześnie przyczyniamy się do rozwoju odnawialnych źródeł energii w Europie – powiedział Stefan Hohm, Chief Development Officer (CDO) w DACHSER SE.

Długoterminowa strategia ochrony klimatu

Efektywność, innowacyjność i odpowiedzialność społeczna to główne cele długoterminowej strategii DACHSER w zakresie ochrony klimatu. Firma w ten sposób realizuje globalny cel porozumienia paryskiego, jakim jest utrzymanie wzrostu średniej temperatury na świecie poniżej 2°C. To także szansa na osiągnięcie celów ochrony klimatu Unii Europejskiej i wielu innych krajów. W tym zakresie DACHSER współpracuje z klientami i partnerami, którym również zależy na rozwoju logistyki w kierunku technologii nisko- i bezemisyjnych. Również pracownicy są mocno zaangażowani w działania na rzecz ochrony klimatu, a ich zaangażowanie w sprawy społeczne i socjalne wykracza poza bezpośrednie interesy biznesowe DACHSER.

DACHSER na całym świecie
Skontaktuj się z nami
Kontakt Bernadeta Forgacz