DACHSER odnotowuje kolejny skok w rozwoju

Między boomem gospodarczym a normalizacją: DACHSER generuje dodatkowy miliard euro przychodów i planuje inwestycje o wartości ponad 300 mln euro. 

W roku finansowym 2022 dostawca usług logistycznych DACHSER odnotował przychody w wysokości 8,1 mld euro (+14,9 proc.), co oznacza dwucyfrowy wzrost procentowy drugi rok z rzędu.

DACHSER odnotowuje kolejny skok w rozwoju
DACHSER odnotowuje kolejny skok w rozwoju

Wysoki poziom wiedzy logistycznej i jakości usług oraz niezawodność były w ubiegłym roku podstawą sukcesu firmy DACHSER. "Wkrótce wkraczamy do nowej ligi" - powiedział Burkhard Eling, CEO w DACHSER, na corocznej konferencji prasowej firmy w Monachium. "Nasi klienci uznają wartości jakimi są odporność i stabilność, które przekładają się na zachowanie ciągłości łańcuchów dostaw. Obecnie DACHSER jest coraz częściej postrzegany jako partner w zakresie globalnych rozwiązań oraz ekspert  w optymalizacji łańcuchów dostaw.”

Podczas pandemii koronawirusa nasz fracht lotniczy i morski znacząco się rozwinął

Burkhard Eling, CEO of DACHSER

Ponadto, głównymi czynnikami napędzającymi ten wzrost były podatne na zakłócenia łańcuchy dostaw i ograniczone zdolności przewozowe. Od września 2022 roku boom gospodarczy w logistyce przeszedł w wyraźną normalizację działalności ze spadkiem liczby przesyłek i stawek, zwłaszcza we frachcie lotniczym i morskim. W całym roku DACHSER przewiózł 81,1 mln przesyłek (-2,9 proc.) ważących tyle samo co w roku ubiegłym: 42,8 mln ton.

Rozwój obszarów biznesowych DACHSER

DACHSER Road Logistics, obejmujący transport i magazynowanie towarów przemysłowych i konsumpcyjnych (European Logistics) oraz żywności (Food Logistics), zwiększył swoje przychody o 14,2 proc. do 5,7 mld euro w 2022 roku. Transportowany tonaż wzrósł nieznacznie o 0,4 procent, podczas gdy liczba przesyłek spadła o 2,8 procent, przy wysokich cenach paliw i energii oraz rosnącej ostrożności konsumentów.

W European Logistics przychody wzrosły o 13,4 procent, podobnie jak w 2021 roku.  Natomiast liczba przesyłek spadła o 3,5 procent, a tonaż utrzymał się na stałym poziomie 30,0 mln. Z kolei Food Logistics odnotował duży wzrost w 2022 roku, a jego przychody zwiększyły się  o 17,1 procent. W ramach nadrabiania zaległości, wynikających ze zniesienia ograniczeń związanych z koronawirusem, odnotowano niewielki wzrost zarówno przesyłek (+1,8 proc.), jak i tonażu (+1,1 proc.). W minionym roku obrotowym DACHSER Food Logistics osiągnął przychody w wysokości 1,3 mld euro, dzięki czemu pozostaje stabilnym i niezawodnym filarem modelu biznesowego firmy.

Po wyjątkowym wzroście przychodów w 2021 r., spowodowanym  większymi zdolnościami przewozowymi we frachcie lotniczym i morskim oraz słabnącym wzrostem w Chinach, wynik Air and Sea Logistics zatrzymał się na niższym poziomie. W tym obszarze DACHSER zamknął rok wzrostem przychodów o 16,7%, z 2,1 mld euro do 2,4 mld euro, mimo że liczba przesyłek spadła o 7,3%.

"Podczas pandemii koronawirusa fracht lotniczy i morski w Dachser znacznie się zwiększył - powiedział Eling. "Przyczynił się do tego rozwój działalności w zakresie ładunków zbiorczych LCL we frachcie morskim oraz sieć czarterów lotniczych, która w ubiegłym roku wykonała 260 lotów. Nasi klienci doceniają, jak bardzo zintegrowane są nasze usługi - na lądzie, na morzu i w powietrzu.

Bardzo dobrze rozwija się działalność w zakresie logistyki kontraktowej -  inteligentnego połączenia magazynowania, usług o wartości dodanej i transportu. W 2022 roku DACHSER zaoferował swoim klientom z branży logistyki kontraktowej 2,7 mln miejsc paletowych, czyli o 152 000 więcej niż w roku poprzednim. Firma posiada obecnie 163 lokalizacje magazynowe na czterech kontynentach, a w 2023 roku planuje dodać 14 kolejnych obiektów.

W 2022 roku liczba pracowników wzrosła o około 1100 osób, osiągając łączne liczbę 32 850 zatrudnionych. Wysoki wskaźnik kapitału własnego, wynoszący ponad 60 procent, umożliwia firmie DACHSER dalsze znaczące inwestycje w digitalizację, działania na rzecz klimatu, pracowników i rozbudowę sieci, nawet w trudnych ekonomicznie czasach.

Eling stwierdził, że firma będzie kontynuowała obrany kurs w 2023 roku i zapowiedział, że po 196 mln euro, które zainwestowała w 2022 roku, planuje zainwestować ponad 300 mln euro w 2023 roku. DACHSER rozpoczął już nowy rok od przejęcia holenderskiej firmy Müller zajmującej się logistyką żywności oraz spedytora lotniczego i morskiego ACA International, który ma siedzibę w Melbourne, w Australii.

Rok rozpoczął się ostrożnie, ze stosunkowo niskimi wolumenami transportu, jednak DACHSER nie widzi powodów do obaw. "Spodziewamy się, że po dwóch latach wyjątkowego wzrostu przychodów, ale także wyjątkowego obciążenia zespołów operacyjnych, w 2023 roku nastąpi powrót do normalności w logistyce i w naszej działalności" - powiedział Eling w Monachium.

DACHSER na całym świecie
Skontaktuj się z nami
Kontakt Bernadeta Forgacz