DACHSER najbardziej przyszłościowym pracodawcą logistycznym w Niemczech 

Bezpieczeństwo zatrudnienia i zawód z przyszłością – te dwa aspekty są bardzo często wymieniane przez pracowników jako ważne przy wyborze pracodawcy. Tym bardziej cieszy zdobycie przez DACHSER najwyższej noty w najnowszym badaniu „Najlepsze zawody z przyszłością w Niemczech” w kategorii firm logistycznych. 

DACHSER jest najbardziej przyszłościowym pracodawcą logistycznym w Niemczech

W ramach badania „Najlepsze zawody z przyszłością w Niemczech” przeprowadzonego przez Instytut Zarządzania i Badań Ekonomicznych (Institut für Management und Wirtschaftsforschung - IMWF), na zlecenie "DEUTSCHLAND TEST" i niemieckiego magazynu biznesowego FOCUS Money, przeanalizowano ponad 6 000 firm pod kątem trzech bloków tematycznych: zrównoważonego rozwoju, rentowności i atmosfery pracy. W kategorii firm logistycznych zwyciężył DACHSER, wyprzedzając 17 konkurentów, z przewagą 3,5 punktów nad zdobywcą drugiego miejsca. 

Kryteria oceny

W obszarze zrównoważonego rozwoju eksperci IMWF oceniali aspekty odpowiedzialności społecznej, ekologicznej i ekonomicznej, włączenia, emisji i różnorodności. W dziedzinie rentowności przebadano nowe lokalizacje, oddziały, zarządzanie ryzykiem, przewagę konkurencyjną, inwestycje, sprzedaż i zyski. Z kolei atmosferę w pracy oceniano pod kątem takich kryteriów jak: atrakcyjność pracodawcy, codzienne życie zawodowe, równowaga między pracą a życiem prywatnym, obciążenie obowiązkami, nadgodziny i wynagrodzenie.

Proces badawczy

Przed rozpoczęciem badania IMWF sprawdził ogólnodostępne niemieckie źródła internetowe zawierające wcześniej zdefiniowane słowa kluczowe. Ponadto poddał ocenie polubienia w mediach społecznościowych. Następnie sztuczna inteligencja pomogła przeanalizować dane w trzech etapach: „Która firma została wspomniana?”, „Jaki temat był omawiany?” oraz „Jaki był ton fragmentu tekstu?”. W ostatnim etapie analizy wzmianki o firmach zostały przypisane do kategorii pozytywnych, neutralnych i negatywnych.

Ogólne wyniki badania oparto na punktach uzyskanych z ocen źródeł internetowych i polubień w mediach społecznościowych. Wyliczenia przeprowadzano w odniesieniu do konkretnej branży. Zwycięzcy branżowi otrzymali maksymalną możliwą do uzyskania liczbę 100 punktów i stanowili punkt odniesienia do oceny pozostałych firm rywalizujących w danej kategorii.

Wyniki badania dostępne tutaj: https://deutschlandtest.de/rankings/deutschlands-beste-jobs-mit-zukunft

DACHSER jako pracodawca: Koncentracja na ludziach

Zgodnie ze strategicznym projektem w DACHSER "Logistics is people business", człowiek stanowi najwyższy priorytet w firmie. Dostawca usług logistycznych nieustannie inwestuje w swoich pracowników. Przywiązuje dużą wagę do wysokiego poziomu bezpieczeństwa zatrudnienia, wysokiej jakości szkoleń i dalszego kształcenia, środowiska pracy sprzyjającego zdrowiu oraz wsparcia finansowego (na przykład w formie dodatków czy premii) w czasach kryzysu i wysokiej inflacji

DACHSER jasno określił swoją przyszłość. Misją firmy jest stać się najbardziej zintegrowanym dostawcą usług logistycznych na świecie. Na tej drodze DACHSER wyznaczył sobie do 2030 roku sukcesywną realizację celów z zakresu strategii cyfryzacji, ochrony klimatu i rozwoju pracowników.

DACHSER na całym świecie
Skontaktuj się z nami
Kontakt Anna Szalek-Kowalska