Nowy system kontroli importu w Unii Europejskiej

Unia Europejska (UE) z dniem 01 marca 2023 r. wdroży System Kontroli Importu 2 (ICS 2). ICS 2 w pełni zastąpi obecny system ICS 1, który funkcjonuje od wielu lat.

Głównym celem nowego programu bezpieczeństwa celnego przed załadunkiem jest poprawa bezpieczeństwa oraz ochrona europejskiego rynku i obywateli przed zagrożeniami bezpieczeństwa i ochrony. ICS 2 będzie miał zastosowanie do wszystkich lotniczych przesyłek towarowych z miejscem przeznaczenia w UE (w tym w Szwajcarii i Norwegii), ale także do przesyłek tranzytowych przez UE.

ICS 2 i wstępna informacja o ładunku (PLACI)

W ramach obecnej procedury ICS 1 linie lotnicze są zobowiązane do złożenia jednego zestawu danych przed przylotem dla każdego głównego lotniczego listu przewozowego (MAWB) na cztery godziny przed przylotem samolotu do UE. W przyszłości wprowadzony zostanie dodatkowy zestaw danych przed załadunkiem o nazwie PLACI (Pre Loading Advance Cargo Information), który będzie zawierał dodatkowe dane na poziomie House Air Waybill (HAWB). Zestaw ten musi być złożony jak najwcześniej, najpóźniej przed załadowaniem towarów do samolotu. Komunikat przed przyjazdem składany przez linię lotniczą pozostanie w mocy.

Niezbędne dane PLACI:

  • Rzeczywisty nadawca (pełna nazwa i pełny adres)
  • Rzeczywisty odbiorca (pełna nazwa i pełny adres)
  • Numer EORI rzeczywistego odbiorcy
  • Liczba opakowań i całkowita masa brutto
  • 6-cyfrowe kody HS i szczegółowy opis towarów

Jak proces ICS 2 wpływa na przesyłki

W celu dotrzymania terminu spedytor i linia lotnicza są odpowiedzialni za jak najwcześniejsze przekazanie wymaganych danych PLACI władzom europejskim. Po przesłaniu danych PLACI na platformę ICS 2 organy UE przeprowadzą analizę ryzyka. Jeżeli analiza ryzyka wykaże, że przesyłka stanowi zagrożenie lub że istnieją jakiekolwiek nieprawidłowości w danych, może ona zostać zatrzymana w porcie lotniczym wyjścia lub musi zostać poddana kontroli bezpieczeństwa jako przesyłka wysokiego ryzyka.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt ze swoim opiekunem z ramienia firmy DACHSER w celu uzyskania informacji na temat przesyłki.

DACHSER na całym świecie
Skontaktuj się z nami
Kontakt Michał Tomczak