DACHSER na straży zrównoważonej logistyki i bezpieczeństwa

Dostawca usług logistycznych w swojej działalności koncentruje się na zrównoważonym rozwoju oraz wysokich standardach bezpieczeństwa i jakości.

DACHSER na straży zrównoważonej logistyki i bezpieczeństwa
DACHSER na straży zrównoważonej logistyki i bezpieczeństwa

Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, przy wyborze firmy logistycznej w przemyśle i handlu liczy się bezpieczeństwo oraz ochrona klimatu. Niezawodny, terminowy, zrównoważony transport towarów, a także wysoka jakość usług to podstawa.

Zrównoważona logistyka

Zrównoważony rozwój jest jednym z priorytetów DACHSER na najbliższe lata. „Jesteśmy przekonani, że w dłuższej perspektywie przyszłość będą miały tylko te firmy, które działają w sposób zrównoważony. Stawiamy na wydajność, innowacyjność i odpowiedzialność, aby zrealizować wspólny globalny cel polityki klimatycznej, jakim jest osiągnięcie zerowej emisji netto” – mówi Burkhard Eling, CEO DACHSER.

W ten sposób firma wspiera swoich klientów w osiąganiu ich celów środowiskowych poprzez odpowiedzialne planowanie transportu i korzystanie z przyjaznych dla klimatu środków transportu. DACHSER przyczynia się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, na przykład dzięki dwupokładowym nadwoziom wymiennym oraz wykorzystaniu naczep typu megatrailer w swojej europejskiej sieci transportowej. Głęboko zintegrowane systemy do zarządzania transportem i magazynem oraz nowe, oparte na sztucznej inteligencji (AI, artificial intelligence) analizy i prognozy wspierają logistyków w planowaniu z wyprzedzeniem załadunku oraz innych zasobów przedsiębiorstwa. Rezultatem jest maksymalne wykorzystanie poszczególnych pojazdów i zdolności przeładunkowych. Ponadto, jeśli tylko jest to możliwe, przesyłki od różnych klientów do tego samego odbiorcy są łączone, aby uniknąć niepotrzebnych kilometrów. Od wielu lat funkcjonuje to m.in. w branży ogrodniczej i remontowo-budowlanej w ramach linii biznesowej DACHSER DIY Logistics.

„Jesteśmy przekonani, że w dłuższej perspektywie przyszłość będą miały tylko te firmy, które działają w sposób zrównoważony. Stawiamy na wydajność, innowacyjność i odpowiedzialność, aby zrealizować wspólny globalny cel polityki klimatycznej, jakim jest osiągnięcie zerowej emisji netto” – mówi Burkhard Eling, CEO DACHSER.

Od stycznia 2022 roku DACHSER stopniowo zwiększa zakupy energii elektrycznej wyłącznie ze źródeł odnawialnych na całym świecie, a do końca 2023 roku zwiększy czterokrotnie moc własnych instalacji fotowoltaicznych. Elementem długoterminowej strategii ochrony klimatu jest również DACHSER Emission-Free Delivery, usługa bezemisyjnych dostaw miejskich, która do końca 2022 r. zostanie uruchomiona w sumie w jedenastu europejskich miastach. Natomiast do końca 2023 roku na europejskie drogi wyjedzie co najmniej 50 dodatkowych elektrycznych ciężarówek DACHSER z napędem akumulatorowym, a około 1 000 elektrycznych samochodów osobowych zasili flotę samochodów służbowych i firmowych. Ponadto firma promuje dalszy rozwój technologii wodorowych we współpracy z uniwersytetami oraz producentami pojazdów użytkowych, a także jako członek Niemieckiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych.

DACHSER rozumie wspólną odpowiedzialność jako zaangażowanie w ochronę klimatu i zrównoważony rozwój wykraczające poza podstawową działalnością oraz obszar geograficzny. Zwłaszcza w krajach rozwijających się konsekwencje globalnego ocieplenia są drastyczne, dlatego ochrona zasobów naturalnych jest szczególnie ważna. W tym celu firma od ponad dziesięciu lat współpracuje z organizacją charytatywną działającą na rzecz dzieci Terre des hommes angażując się w projekty realizowane w Azji Południowej, Afryce Południowej i Ameryce Łacińskiej.

Bezpieczeństwo potwierdzone certyfikatem
Bezpieczeństwo potwierdzone certyfikatem

Bezpieczeństwo potwierdzone certyfikatem

Inicjatywy DACHSER w zakresie zrównoważonego rozwoju opierają się na sieci logistycznej, w której dbałość o bezpieczeństwo i jakość jest kluczowa na wszystkich poziomach. Na przykład dział IT DACHSER, w tym dział rozwoju oprogramowania, od 2011 roku posiada certyfikat ISO 27001. Certyfikacja wymusza ciągłe doskonalenie systemów bezpieczeństwa oraz jest weryfikowana i odnawiana podczas regularnych audytów zewnętrznych.

Charakterystyczne dla DACHSER jednolite środowisko informatyczne z wewnętrznie opracowanymi systemami, uzupełnionymi najlepszymi rozwiązaniami informatycznymi, umożliwia bezpieczne i przyjazne dla użytkownika monitorowanie łańcuchów dostaw oraz przejrzyste śledzenie przesyłek.

Zaawansowany wewnętrzny system zarządzania jakością zapewnia również bezpieczeństwo towarów w całym procesie wysyłki – w magazynie przeładunkowym i podczas transportu. Ponadto 29 oddziałów firmy w Europie uzyskało pozytywną ocenę SQAS (Safety and Quality Assessment for Sustainability), co stanowi potwierdzenie bezpiecznego obchodzenia się z produktami chemicznymi podczas transportu oraz magazynowania, zgodnie z kwestionariuszem europejskiej rady przemysłu chemicznego CEFIC. Ponadto na bieżąco prowadzone są szkolenia i działania w zakresie kształcenia ustawicznego, aby pracownicy byli na bieżąco ze wszelkimi zmianami w przepisach, normach branżowych i wymaganiach wewnętrznych firmy.

DACHSER na całym świecie
Skontaktuj się z nami
Kontakt Arkadiusz Tomczak