Informacje o rynku

Brexit: co musisz wiedzieć?

Poniżej znajdą Państwo aktualne informacje o wydarzeniach dotyczących wycofania się Wielkiej Brytanii z UE.

Negocjacje handlowe między Wielką Brytanią a Unią Europejską postępują nadal powoli, a czerwiec był ostatnią okazją dla rządu brytyjskiego do przedłużenia okresu przejściowego, który obecnie jest ograniczony do 31 grudnia 2020 r.

W związku z tym,  że nie złożono żadnego wniosku o przedłużenie okresu przejściowego, obecnie nacisk kładzie się na stopniowe wprowadzanie kontroli celnych w Zjednoczonym Królestwie, które nastąpią od 1 stycznia 2021 r.

Okres przejściowy ma na celu umożliwienie podmiotom gospodarczym odzyskanie równowagi po skutkach COVID-19 i przygotowanie się do nowych wymogów. Wielka Brytania będzie podlegała pełnej kontroli celnej na swoich granicach do dnia 1 lipca 2021 r.

Na początku tego roku rząd Wielkiej Brytanii podjął kroki w celu wyeliminowania niektórych ułatwień celnych, w tym zmian w zakresie przejściowych procedur uproszczonych (TSP) i podatku VAT od przywozu (PVA). Rząd brytyjski uznał jednak, że ulgi celne będą również konieczne, przynajmniej tymczasowo, od 1 stycznia 2021 roku.

W związku z tym,  należy ponownie wprowadzić możliwość zmiany podatku obrotowego od importu. Ponadto, w okresie przejściowym, będzie istniała procedura celna, która pozwoli na zgłoszenie przywożonych towarów poprzez zaksięgowanie ich w okresie sześciu miesięcy, a nie bezpośrednio po przywozie. Procedura ta nosi nazwę "Zgłoszenie z opóźnieniem".

W dniach 17-18 października 2020 r. odbędzie się spotkanie na szczycie UE w celu przeprowadzenia ostatecznych rozmów między Wielką Brytanią a UE.

Wreszcie, 19 października 2020 r. powinny być dostępne wyniki scenariusza "porozumienie czy brak porozumienia".

Niezależnie od wyniku rozmów, od stycznia 2021 r. wszystkie towary wywożone do i z Wielkiej Brytanii będą wymagały traktowania taryfowego, ale w opisanym powyżej okresie przejściowym jako część procesu stopniowanego według grup produktów.

Poniższy link przedstawia  wszystkie niezbędne wymagania:

https://www.gov.uk/transition

Rząd Wielkiej Brytanii opublikował również szczegóły dotyczące przygotowań dla importerów i eksporterów, z którymi można się zapoznać za pośrednictwem poniższych linków:

https://www.gov.uk/prepare-to-import-to-great-britain-from-january-2021

https://www.gov.uk/prepare-to-export-from-great-britain-from-january-2021

Dalsze informacje można znaleźć w poniższym dokumencie (do pobrania).

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem w odpowiednim oddziale firmy DACHSER.

Kontakt Anna Szalek-Kowalska