Porozumienie dotyczące Brexitu zostało zawarte – administracja celna od 01.01.2021r.

W dniu 24.12.2020 r., pomiędzy Unią Europejską i Wielką Brytanią, zostało zawarte porozumienie w zakresie przyszłej współpracy oraz handlu.

Ważne jest, że w przypadku dostaw towarów realizowanych z obydwu obszarów, nie będą pobierane opłaty celne. Jednakże, nie oznacza to, że administracyjna „odprawa celna" nie będzie się odbywała. Wszystkie dokumenty i informacje celne muszą zostać przekazane przez klienta  z odpowiednim wyprzedzeniem. Następnie, wyłącznie po akceptacji przez agencję celną DACHSER, przesyłka będzie mogła zostać przekazana do wysyłki.

Proszę zwrócić uwagę, że od 01.01.2021 r. ma to zastosowanie w odniesieniu do wszystkich przesyłek realizowanych pomiędzy Unią Europejską i Wielką Brytanią. Powyższe nie dotyczy wysyłek z Unii Europejskiej do Irlandii Północnej. W szczególności, należy przedłożyć dowód preferencyjnego pochodzenia towarów. Najważniejsze informacje dla eksporterów oraz importerów  znajdują się w poniższym dokumencie.

Preferencyjne traktowanie PDF (0,30 MB)
DACHSER na całym świecie
Skontaktuj się z nami
Kontakt Anna Szalek-Kowalska