Brexit - Informacje dla klientów

Stajemy w obliczu możliwości opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię z końcem października 2019 r.

Wpłynie to na przesyłki do oraz z Wielkiej Brytanii i w związku z tym należy się spodziewać opóźnień. Jest to spowodowane m.in. tym, że służby celne będą musiały przyjąć więcej przesyłek oraz że spedytorzy europejscy mogą przejść na fracht lotniczy, aby uniknąć kontroli na granicy.

Spodziewamy się opóźnień, szczególnie w przypadku przesyłek, które nie są transportowane bezpośrednio do Wielkiej Brytanii lub bezpośrednio z Wielkiej Brytanii, ale przez Europę kontynentalną. Na przykład, jeśli przesyłki frachtowe są rozładowywane w Rotterdamie, a następnie przewożone do Wielkiej Brytanii ciężarówką i promem:

• Reprezentacja fiskalna w Europie kontynentalnej nie będzie już możliwa w przypadku towarów wysyłanych do Wielkiej Brytanii. Zamiast tego należy uruchomić procedurę tranzytową.

• Spodziewane problemy w Calais/Dover spowodują opóźnienia w dostawie towarów do Wielkiej Brytanii.

• Incoterms dla kolejnych dostaw z UE do Wielkiej Brytanii mogą się zmienić, z uwagi na konieczność uwzględnienia kosztów odprawy celnej.

Dlatego zdecydowanie rekomendujemy wysyłkę bezpośrednio do Wielkiej Brytanii, o ile to możliwe, przynajmniej przez jakiś czas po Brexicie, aż sytuacja się unormuje.

Dodatkowo zachęcamy do zapoznania się z przygotowaną przez nas check-listą nt. Brexitu.

Brexit Checklist PDF (0,06 MB)
DACHSER na całym świecie
Skontaktuj się z nami
Kontakt Renata Krukowska