Zakłócenia na europejskich lotniskach

Zwiększona częstotliwość lotów w Europie spowodowała zatory na lotniskach, szczególnie we Frankfurcie, Amsterdamie i Paryżu. Ponadto na lotnisku CDG w Paryżu ogłoszono strajki na najbliższy weekend. DACHSER Air & Sea Logistics codziennie reaguje na zaistniałe sytuacje.

Jak już wcześniej informowano w prasie, główne europejskie porty lotnicze przeżywają obecnie pewne wyzwania operacyjne. Zwiększona częstotliwość lotów w Europie w sezonie wakacyjnym spowodowała zatory na lotniskach z powodu braku personelu obsługi naziemnej, szczególnie we Frankfurcie, Amsterdamie i Paryżu.

We Frankfurcie linie lotnicze będące partnerami firmy DACHSER już teraz borykają się z opóźnieniami i odwołaniem lotów. Wpływ na DACHSER jest jak na razie ograniczony, a opóźnienia występują raczej po stronie importu. Aby złagodzić sytuację, niektóre linie lotnicze przekierowują loty towarowe na alternatywne lotniska w Europie. Firma DACHSER Air & Sea Logistics codziennie reaguje na sytuację, przesuwając niektóre przesyłki konsolowe na inne europejskie lotniska.

W przypadku lotniska CDG w Paryżu zapowiedziano strajki na najbliższy weekend, które mają ograniczony wpływ na działalność cargo. Zakłócenia operacyjne występują również na lotnisku w Amsterdamie, ale dotyczą głównie wewnątrzeuropejskich lotów pasażerskich.

Podsumowując, w ciągu najbliższych kilku tygodni należy spodziewać się opóźnień w europejskim lotniczym ruchu towarowym, ale DACHSER może zaoferować niezawodną i odporną sieć, a w razie potrzeby zapewnia alternatywne rozwiązania.

Firma DACHSER będzie nadal monitorować sytuację i odpowiednio informować klientów o dalszym rozwoju wydarzeń. Lokalne osoby kontaktowe w oddziałach DACHSER będą dostępne, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania.

DACHSER na całym świecie
Skontaktuj się z nami
Kontakt Michał Tomczak