VCI i DACHSER kontynuują udane partnerstwo 

Wcześniejsze przedłużenie umowy do 2029 r. odzwierciedla dobrą współpracę między stronami

Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Chemicznego (Verband der Chemischen Industrie e.V. lub VCI) i DACHSER Chem Logistics przedłużyły swoje partnerstwo zakresie usług logistycznych o pięć lat. Johann-Peter Nickel, Executive Director w VCI, i Michael Kriegel, Department Head w DACHSER Chem Logistics, podpisali umowę w siedzibie DACHSER w Kempten.

Johann-Peter Nickel, Managing Director at VCI (po lewej) i Michael Kriegel, Department Head DACHSER Chem Logistics, z niecierpliwością czekają na kolejne pięć lat współpracy.
Johann-Peter Nickel, Managing Director at VCI (po lewej) i Michael Kriegel, Department Head DACHSER Chem Logistics, z niecierpliwością czekają na kolejne pięć lat współpracy.

VCI i DACHSER nawiązały partnerstwo w zakresie europejskiej logistyki drobnicowej w 2009 roku. W miarę jak branża chemiczna zyskiwała coraz bardziej międzynarodowy charakter, w 2015 roku współpraca została rozszerzona o transport lotniczy i morski. VCI jest jednym z trzech największych stowarzyszeń branżowych w Niemczech, zrzeszającym około 1900 firm członkowskich zatrudniających łącznie prawie 550 000 osób w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym oraz w powiązanych sektorach gospodarki.

DACHSER Chem Logistics to wyspecjalizowane rozwiązanie branżowe, które oferuje połączenie wszystkich korzyści wynikających z globalnej sieci logistycznej DACHSER z dostępem do specjalistycznej wiedzy w zakresie logistyki chemicznej. Mówimy językiem przemysłu chemicznego, a dzięki inwestycjom w rozbudowę naszej sieci, innowacje cyfrowe i ochronę klimatu, jesteśmy w stanie sprostać wyzwaniom przyszłości.

Michael Kriegel, Department Head DACHSER Chem Logistics

„DACHSER jest kompetentnym partnerem naszych firm członkowskich. Dzięki wykorzystaniu własnej sieci może bezpiecznie obsługiwać ich europejską logistykę z zachowaniem jednolitych standardów jakości, jednocześnie dostarczając produkty na rynki międzykontynentalne z jednego źródła” – mówi Johann-Peter Nickel. Gisa Omlor, odpowiedzialna za współpracę w VCI, dodaje: „Ze względu na występowanie szczególnie wrażliwych produktów i liczne specyficzne regulacje prawne, branża chemiczna jest bardzo wymagająca, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie związane z logistyką. Partner, który ma niezbędną wiedzę i zaangażowanie, a także umiejętność komunikowania się z niemieckimi firmami z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na równych zasadach, zapewnia kluczową wartość dodaną i przewagę konkurencyjną”.

Kryzys energetyczny i obecny stan światowej gospodarki stawiają ogromne wyzwania przed przemysłem chemicznym, co jest szczególnie widoczne w Niemczech. „Właśnie dlatego członkowie naszego stowarzyszenia potrzebują niezawodnego partnera logistycznego, który jest w stanie zapewnić bezpieczny i odporny łańcuch dostaw – teraz nawet bardziej niż kiedykolwiek” – mówi Johann-Peter Nickel. Zarówno dostawca usług logistycznych, jak i stowarzyszenie wierzą, że ich partnerstwo ma przed sobą świetlaną przyszłość. „Bardzo cieszymy się, że VCI docenia nasze zaangażowanie w zakresie logistyki dla przemysłu chemicznego” – mówi Michael Kriegel w odniesieniu do wcześniejszego przedłużenia umowy.

Wiedza specjalistyczna we wszystkich dziedzinach

W 2022 roku. DACHSER przetransportował około czterech milionów przesyłek zawierających produkty chemiczne, z czego 1,18 miliona z nich zawierało towary niebezpieczne. DACHSER łączy ustandaryzowane podstawowe usługi sieci – transport, logistykę kontraktową i systemy wsparcia IT – z modułami usługowymi dostosowanymi do branży chemicznej. Dostawca usług logistycznych wspiera swoje kompetencje w zakresie towarów niebezpiecznych dzięki centralnym zespołom ds. zarządzania towarami niebezpiecznymi w transporcie lądowym oraz lotniczym i morskim, a także około 250 regionalnym doradcom ds. bezpieczeństwa towarów niebezpiecznych w oddziałach operacyjnych. DACHSER posiada 23 oddziały w siedmiu krajach, gotowe do obsługi magazynowania materiałów niebezpiecznych. Łącznie 29 europejskich oddziałów zostało ocenionych pod kątem certyfikacji bezpieczeństwa i jakości dla zrównoważonego rozwoju (SQAS) przez Europejską Radę Przemysłu Chemicznego (CEFIC). Oznacza to, że DACHSER jest doskonale przygotowany do ciągłego dostarczania swoim klientom z branży chemicznej najwyższej jakości usług logistycznych.

DACHSER na całym świecie
Skontaktuj się z nami
Kontakt Bernadeta Forgacz