Transport morski drobnicowy

Usługi LCL: Globalny transport o wysokiej efektywności ekonomicznej i niezawodności planowania.

Ataki na statki towarowe na Morzu Czerwonym i związane z nimi zmiany trasy i opóźnienia, stają się coraz większym zagrożeniem dla płynnego transportu towarów, a tym samym również dla handlu międzynarodowego. Poruszamy ten temat w rozmowie z Christianem Krusem, Head of Global Ocean Freight LCL w DACHSER, który wyjaśnia rolę interkontynentalnego transportu drobnicowego, usług LCL (Less-than-Container-Load) oraz szczególnych korzyści, jakie przynoszą one klientom.

Jaka jest obecna sytuacja na rynku frachtu morskiego?

C.K.: Fracht morski przeżywa obecnie dość burzliwy okres. Od początku kryzysu na Morzu Czerwonym, czyli od połowy grudnia ubiegłego roku, stawki kursu spot gwałtownie wzrosły. Jednocześnie statki muszą korzystać z dłuższych tras w regionie,  co prowadzi do wydłużenia czasu tranzytu. Niestety, obecnie nie widzimy żadnych oznak na szybkie rozwiązanie tego problemu. Odczuwamy również zauważalne opóźnienia na trasach transportowych, które wydają się nie mieć żadnych punktów kontaktowych z Morzem Czerwonym, takich jak transport z Indii do Chin.

Z pewnością dziś jesteśmy mądrzejsi i wyciągnęliśmy wnioski z kryzysu związanego z koronawirusem w transporcie morskim. Wyraźnie widać, że najważniejsze jest przygotowanie na potencjalne wąskie gardła pojawiające się na rynku i zapewnienie naszym klientom odpornego i przejrzystego łańcucha dostaw.

Jak DACHSER jako dostawca usług logistycznych wspiera swoich klientów w tym zakresie?

C.K.: Dzięki naszym usługom logistycznym dla skonsolidowanych przesyłek drobnicowych LCL, oferujemy niezawodne i możliwe do zaplanowania rozwiązanie transportowe we frachcie morskim. Jednak obecne opóźnienia w dostawach i tak już są źródłem naszych zmartwień

W ramach drobnicowego transportu morskiego łączymy przesyłki naszych klientów w Azji, Europie, Afryce Południowej, Ameryce Północnej i Południowej w skonsolidowane kontenery LCL. Mniejsze rozmiary transportowanych przesyłek zapewniają większą elastyczność, a regularne cotygodniowe rejsy skracają czas tranzytu. W ten sposób obsługujemy cały proces transportu i optymalizujemy łańcuchy dostaw naszych klientów.

W tej skomplikowanej sytuacji, z licznymi opóźnieniami w harmonogramach przewoźników, koncentrujemy się na dostarczaniu naszym klientom aktualnych informacji, a w razie potrzeby, doradzamy im w zakresie alternatywnych tras transportu.

Dla jakich klientów odpowiednia jest usługa LCL?

C.K.: Transport LCL jest szczególnie odpowiedni dla klientów działających globalnie, którzy regularnie wysyłają duże ilości przesyłek, ale nie na tyle duże, by co tydzień zapełniać cały kontener. Transport LCL jest zatem atrakcyjną możliwością pozwalającą utrzymać koszty transportu proporcjonalnie do wielkości przesyłki.

Interview with: Christian Kruse

Christian Kruse – Head of Global Ocean Freight LCL w DACHSER

A jak jeszcze można na tym skorzystać?

C.K.: Dzięki cotygodniowym rejsom i regularnym wysyłkom za pośrednictwem LCL, pomagamy naszym klientom w zapewnieniu bardziej płynnego łańcucha dostaw. Dzięki tym rozwiązaniom towary nie muszą niepotrzebnie czekać na transport, na przykład do momentu zapełnienia całego kontenera. W ramach naszych usług LCL oferujemy transport przesyłek na całym świecie. Zapewniamy przy tym wysoką wydajność i niezawodność planowania z jednego źródła przy zachowaniu wysokiej jakości DACHSER.. Częścią naszego portfolio są również usługi odprawy celnej, a dzięki naszym systemom IT zapewniamy przejrzystość w całym łańcuchu dostaw. Innym ważnym aspektem jest to, że nasi klienci uzyskują dostęp do naszej globalnej sieci, a tym samym holistyczne podejście do zaopatrzenia i dystrybucji na całym świecie.

Jak to wygląda w praktyce?

C.K.: Weźmy na przykład klienta z południowych Niemiec, który za naszym pośrednictwem importuje swoje towary z Azji. Na początek wybieramy odpowiednią trasę dla każdej przesyłki, aby rozładować kontener LCL w oddziale DACHSER w południowych Niemczech, znajdujący się jak najbliżej adresu dostawy. Transport z portu do oddziału DACHSER odbywa się za pomocą kombinowanego transportu kolejowego.

Daje to naszym klientom znaczące korzyści, szczególnie widoczne w porównaniu z ładunkiem, który jest rozładowywany w porcie morskim i stamtąd transportowany ciężarówką w głąb lądu. Dzięki rozładunkowi kontenera w lokalnym oddziale DACHSER przesyłka jest dostarczana natychmiast. To znacznie zmniejsza liczbę przeładunków i związane z nimi ryzyko. Nasze rozwiązanie LCL jest bardziej opłacalne, szybsze, a także ogranicza emisję CO2.

Co jest potrzebne, aby zarządzać tak złożonym łańcuchem dostaw w dłuższej perspektywie?

C.K.: Przede wszystkim, aby bezpiecznie zarządzać różnorodnością łańcucha dostaw w dłuższej perspektywie, zwłaszcza w trudnych czasach potrzebny jest doświadczony, międzynarodowy zespół. W tym celu na wszystkich kontynentach jesteśmy reprezentowani przez naszych ekspertów, co oznacza, że mamy lokalną obecność z dużą wiedzą logistyczną i zawsze jesteśmy blisko rynku. Nasza sieć stale się rozwija i jesteśmy dobrze przygotowani, aby bezpiecznie przetrwać te burzliwe czasy.

Dziękujemy za rozmowę!

DACHSER na całym świecie
Skontaktuj się z nami
Kontakt Michał Tomczak