Spółka DACHSER & Fercam Italia nabiera tempa 

DACHSER nabywa większościowe udziały w spółce joint venture zajmującej się transportem drobnicowym i logistyką kontraktową we Włoszech.

Z dniem 28 marca 2024 r. DACHSER nabył 80 procent udziałów w spółce joint venture DACHSER & Fercam Italia. Jest to zwieńczenie przejęcia większości działów logistyki drobnicowej i kontraktowej włoskiej firmy logistycznej Fercam.

DACHSER & Fercam Italia nabiera tempa
DACHSER & Fercam Italia nabiera tempa

Po przeprowadzonym przeglądzie prawa konkurencji i zatwierdzeniu przez Komisję Europejską w listopadzie 2023 r., Fercam rozpoczął proces wydzielania dwóch jednostek biznesowych – Dystrybucji i Logistyki w celu utworzenia niezależnej organizacji zajmującej się logistyką drobnicową i kontraktową we Włoszech. Te dwa oddziały zatrudniają prawie 1000 pracowników w 43 lokalizacjach we Włoszech. Spółka joint venture, znana jako DACHSER & Fercam Italia, rozpoczęła działalność na początku tego roku. Po zakończeniu okresu przejściowego, 28 marca 2024 r. DACHSER dołączył do spółki, a zakup został sfinalizowany.

Oprócz 20 procent udziałów w joint venture, Fercam S.p.A. w pełni zachowuje dywizje Fercam Transport (krajowy i międzynarodowy transport drogowy i kolejowy), Fercam Air & Ocean oraz Fercam Special Services (Fine Art, Fairs & Events, Removals & Relocation, Archive & Documents Management), w tym wszystkie międzynarodowe spółki zależne. Jednostki te nie staną się częścią nowego joint venture.

„DACHSER & Fercam Italia uzupełnia naszą europejską sieć transportu i magazynowania towarów przemysłowych i konsumpcyjnych” – mówi Burkhard Eling, CEO DACHSER. „Ta akwizycja wzmacnia nasze kompetencje w zakresie obsługi klientów w całej Europie przy zachowaniu jednolitych standardów jakości i wydajności. W tym celu będziemy również inwestować w zdolności logistyczne, cyfryzację, działania na rzecz klimatu, a zwłaszcza w naszych pracowników we Włoszech”.

To przejęcie wzmacnia nasze doświadczenie w obsłudze klientów w całej Europie przy zachowaniu jednolitych standardów jakości i wydajności.

Burkhard Eling, CEO DACHSER

„Kontynuacja działalności w zakresie transportu drobnicowego i logistyki kontraktowej pod skrzydłami sieci DACHSER jest właściwym krokiem do zapewnienia pozytywnego rozwoju i przyszłego wzrostu we Włoszech i Europie” – mówi Hannes Baumgartner, Managing Director w Fercam. „Zaufana współpraca, którą cieszyliśmy się przez ostatnie dekady, podkreśla fakt, że te dwie rodzinne firmy, Fercam i DACHSER, planują długoterminowo i podzielają te same wartości. To sprawiło, że stworzenie nowej firmy, DACHSER & Fercam Italia, było dla nas łatwiejsze na każdym poziomie”.

Rozpoczyna się pełna integracja z siecią DACHSER

DACHSER i Fercam mogą pochwalić się 20-letnią współpracą. W tym czasie włoska firma z siedzibą w Południowym Tyrolu dystrybuowała przesyłki drobnicowe towarów przemysłowych i konsumpcyjnych z europejskiej sieci DACHSER we Włoszech i dostarczała odpowiednie przesyłki z Włoch do sieci europejskiej. Teraz można rozpocząć pełną integrację z systemami i procesami DACHSER.

„DACHSER & Fercam Italia ma bardzo dobrą pozycję na włoskim rynku logistyki drobnicowej i kontraktowej. Szczególnie dzięki doświadczonej kadrze menedżerskiej kierowanej przez Managing Directora Dr. Gianfranco Brillante, dobrze przeszkolonym i zaangażowanym pracownikom oraz nowoczesnym obiektom i systemom logistycznym” – wyjaśnia Alexander Tonn, COO Road Logistics w DACHSER. „Jako część europejskiej i globalnej sieci logistycznej DACHSER, spółka korzysta teraz z zupełnie nowych możliwości rozwoju eksportu, a dla jej pracowników oznacza to bezpieczeństwo i stabilność. Ze spójnych i ustandaryzowanych systemów otrzymanych w wyniku integracji skorzystają również klienci we Włoszech i w całej Europie”. 

Kontynuacja działalności w zakresie transportu drobnicowego i logistyki kontraktowej pod skrzydłami sieci DACHSER jest właściwym krokiem do zapewnienia pozytywnego rozwoju i przyszłego wzrostu we Włoszech i Europie.

Hannes Baumgartner, Managing Director w Fercam

Przejęcie większości udziałów w firmie Fercam zajmującej się transportem drobnicowym i logistyką kontraktową jest trzecią dużą akwizycją, po Graveleau (Francja, 1999 r.) i Azkar (Hiszpania, 2013 r.), dokonaną przez DACHSER w celu rozszerzenia swojej sieci transportowej i logistycznej w Europie. Linia biznesowa DACHSER European Logistics nie posiada własnych lokalizacji we Włoszech, więc nie powstają dublujące się struktury. Natomiast wszyscy pracownicy działów dystrybucji i logistyki FERCAM zostali przeniesieni do spółki joint venture DACHSER & Fercam Italia.

W linii biznesowej Food Logistics, która zajmuje się transportem i przechowywaniem schłodzonej żywności, DACHSER jest reprezentowany we Włoszech od 2017 roku z trzema lokalizacjami i około 270 pracownikami. DACHSER Italy Food Logistics będzie nadal działać niezależnie na rynku pod kierownictwem Country Managera Roberto Specosa.

DACHSER na całym świecie
Skontaktuj się z nami
Kontakt Michał Tomczak